PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 20 | 3 | 49-54
Article title

Migracje lekarzy za granicę w PRL na przykładzie absolwentów Śląskiej Akademii Medycznej

Authors
Content
Title variants
EN
Migration of physicians in the Polish People’s Republic on the example of graduates of the Silesian Academy of Medicine
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł stanowi analizę historii migracji absolwentów Śląskiej Akademii Medycznej, Wydział Lekarski, rocznik 1974. Spośród absolwentów otrzymujących dyplom lekarski wybrano grupę osób, która zdecydowała się na wyjazd i pracę za granicą. Z przeprowadzonej analizy wynika, że była to grupa znaczna ilościowo, a także że migrowali za granicę lekarze wysoko wykształceni – specjaliści. Niniejsze opracowanie wskazuje na fakt, że metaforycznie ujęty „drenaż mózgów”, rozumiany jako odpływ kadry specjalistycznej z kraju, ma dłużą historię niż otwarcie granic po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, oraz że procesy migracji kadry lekarskiej mają już w naszym kraju swoistą tradycję zawodową. Wskazuje również na fakt, że w ramach kształtowania polityki zdrowotnej i kształcenia kadry lekarskiej należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie odpowiednich warunków pracy i rozwoju absolwentów kierunków lekarskich, celem utrzymania ich zainteresowania podjęciem pracy zawodowej w Polsce.
EN
This article presents an analysis of the migration history of graduates of the Silesian Academy of Medicine, Faculty of Medicine. Among graduates who received MD in the year 1974, a group of people who left Poland to work abroad were selected for the analysis. The study showed that they formed a significant group both in quantitative and qualitative terms (as many of the migrants were highly specialized professionals with clinical and academic experience). The present study points to the fact that the metaphor of “brain drain” of the Eastern European countries, understood as the outflow of specialist staff from the home country, has a longer history than the opening of the EU market for job opportunities after Poland's accession, and that emigration of medical staff has some tradition in our country. The study also points out that, in shaping the Polish health policy and training medical staff, special attention should be paid to ensuring appropriate working conditions for graduates of medical studies in order to maintain their interest in working in Poland.
Contributors
author
  • Zakład Polityki Zdrowotnej Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
References
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-21f46163-1018-4b3b-9bd4-237fb8c6f4b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.