PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 60 | 56-71
Article title

Doświadczenia własne w zastosowaniu śródoperacyjnej ultrasonografii w leczeniu powikłanych przypadków ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz nowotworów trzustki

Content
Title variants
EN
Applications of intraoperative ultrasound in the treatment of complicated cases of acute and chronic pancreatitis and pancreatic cancer – own experience
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Both acute and chronic inflammation of the pancreas often lead to complications that nowadays can be resolved using endoscopic and surgical procedures. In many cases, intraoperative ultrasound examination (IOUS) enables correct assessment of the extent of the lesion, and allows for safe surgery, while also shortening its length. Aim of the research: At the authors' clinic, intraoperative ultrasound is performed in daily practice. In this paper, we try to share our experiences in the application of this particular imaging technique. Research sample and methodology: Intraoperative examination conducted by a surgeon who has assessed the patient prior to surgery, which enabled the surgeon to verify the initial diagnosis. The material presented in this paper includes 145 IOUS procedures performed during laparotomy due to lesions of the pancreas, 57 of which were carried out in cases of inflammatory process. Results and conclusions: IOUS is a reliable examination tool in the evaluation of acute inflammatory lesions in the pancreas, especially during the surgery of chronic, symptomatic inflammation of the organ. The procedure allows for a correct determination of the necessary scope of the planned surgery. The examination allows for the differentiation between cystic lesions and tumors of cystic nature, dictates the correct strategy for draining, as well as validates the indications for the lesion's surgical removal. IOUS also allows the estimation of place and scope of drainage procedures in cases of overpressure in the pancreatic ducts caused by calcification of the parenchyma or choledocholitiasis in chronic pancreatitis. In pancreatic cancer, IOUS provides a verification of the local extent of tumor-like lesions, allowing for the assessment of pancreatic and lymph nodes metastasis, and indicating the presence of distant and local metastases, including the liver. IOUS significantly improves the effectiveness of intraoperative BAC aspiration or drainage of fluid reservoirs.
PL
Zarówno ostre, jak i przewlekłe stany zapalne trzustki prowadzą często do powstania powikłań, które współcześnie rozwiązuje się na drodze zabiegów endoskopowych oraz operacyjnych. Śródoperacyjna ultrasonografia (IOUS) w wielu przypadkach umożliwia prawidłowe określenie rozległości zmian chorobowych, pozwala na bezpieczne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego oraz skrócenie czasu jego trwania. Cel: W klinice, w której pracują autorzy, śródoperacyjne badanie ultrasonograficzne jest wykonywane w codziennej praktyce. W niniejszej pracy pragniemy podzielić się własnymi doświadczeniami w zastosowaniu tej techniki obrazowania. Materiał i metody: Badania śródoperacyjne przeprowadzane były przez chirurga, który dokonywał oceny przed zabiegiem, co pozwoliło na weryfikację rozpoznań. Przytoczony materiał dotyczy 145 procedur IOUS wykonywanych podczas laparotomii z powodu zmian chorobowych trzustki, w tym 57 zastosowanych w przypadku procesu zapalnego. Wyniki i wnioski: IOUS jest wiarygodnym badaniem w ocenie ostrych zmian zapalnych w trzustce, głównie w trakcie operacji przewlekłego, objawowego zapalenia tego narządu. Prawidłowo wyznacza zakres planowanej operacji. Badanie różnicuje zmiany torbielowate, guzy o torbielowatym charakterze, określa prawidłowy sposób drenażu lub weryfikuje wskazania do wycięcia zmiany chorobowej. Ocenia miejsce i zakres operacji drenażowych w przypadku nadciśnienia w drogach trzustkowych spowodowanego zwapnieniami miąższu lub kamicą przewodową w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki. W raku trzustki – weryfikuje stan miejscowego zaawansowania zmian guzowatych, pozwala na ocenę zajęcia naczyń okołotrzustkowych, węzłów chłonnych oraz wykazuje obecność przerzutów miejscowych i odległych, w tym w obrębie wątroby. IOUS znacznie poprawia skuteczność śródoperacyjnej BACC oraz aspiracji lub drenażu zbiorników płynowych.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
60
Pages
56-71
Physical description
Contributors
 • II Department of General and Gastrointestinal Surgery and Surgical Oncology of the Alimentary Tract, Medical University of Lublin, Poland
 • II Department of General and Gastrointestinal Surgery and Surgical Oncology of the Alimentary Tract, Medical University of Lublin, Poland
 • II Department of General and Gastrointestinal Surgery and Surgical Oncology of the Alimentary Tract, Medical University of Lublin, Poland
References
 • 1. Zamboni GA, Ambrosetti MCh, D’Onofrio M, Pozzi Mucelli R: Ultrasonography of the pancreas. Radiol Clin North Am 2012; 50: 395-406.
 • 2. Long EE, Van Dam J, Weinstein S, Jeffrey B, Desser T, Norton JA: Computed tomography, endoscopic, laparoscopic, and intra-operative sonography for assessing resectability of pancreatic cancer. Surg Oncol 2005; 14: 105-113.
 • 3. Horwhat JD, Gress FG: Defining the diagnostic algorithm in pancreatic cancer. JOP 2004; 5: 289-303.
 • 4. Kane RA: Intraoperative ultrasonography: history, current state of the art, and future directions. J Ultrasound Med 2004; 23: 1407-1420.
 • 5. Lane RJ, Glazer G: Intra-operative B-mode ultrasound scanning of the extra-hepatic biliary system and pancreas. Lancet 1980; 2: 334-337.
 • 6. Kulig J, Kołodziejczyk P, Sierżęga M: Ultrasonografia laparoskopowa i śródoperacyjna. Ultrasonografia 2008; 35: 9-12.
 • 7. Sun MR, Brennan DD, Kruskal JB, Kane RA: Intraoperative ultrasonography of the pancreas. Radiographics 2010; 30: 1935-1953.
 • 8. Mortensen MB, Fristrup C, Ainsworth A, Pless T, Larsen M, Nielsen H et al.: Laparoscopic ultrasound-guided biopsy in upper gastrointestinal tract cancer patients. Surg Endosc 2009; 23: 2738-2742.
 • 9. Shin LK, Brant-Zawadzki G, Kamaya A, Jeffrey RB: Intraoperative ultrasound of the pancreas. Ultrasound Q 2009; 25: 39-48.
 • 10. Merkle EM, Gorich I: Imaging of acute pancreatitis. Eur Radiol 2002; 12: 1979-1992.
 • 11. DOnofrio M, Vecchiato F, Faccioli N, Pozzi Mucelli R: Ultrasonography of the pancreas. 7. Intraoperative imaging. Abdom Imaging 2007; 32: 200-206.
 • 12. Kolecki R, Schirmer B: Intraoperative and laparoscopic ultrasound. Surg Clin North Am 1998; 78: 251-271.
 • 13. Mayo-Smith WW, Iannitti DA, Dupuy DE: Intraoperative sonographically guided wire cannulation of the pancreatic duct for patients undergoing a Puestow procedure. AJR Am J Roentgenol 2000; 175: 1639-1640.
 • 14. Machi J, Sigel B, Zaren HA, Kurohiji T, Yamashita Y: Operative ultrasonography during hepatobiliary and pancreatic surgery. World J Surg 1993; 17: 640-645.
 • 15. Hiramoto JS, Feldstein VA, LeBerge JM, Norton JA: Intraoperative ultrasound and preoperative localization detects all occult insulinomas. Arch Surg 2001; 136:1020-1026.
 • 16. Brimiene V, Brimas G, Strupas K: Differential diagnosis between chronic pancreatitis and pancreatic cancer: a prospective study of 156 patients. Medicina (Kaunas) 2011; 47: 154-162.
 • 17. Kaneko T, Nakao A, Inoue S, Sugimoto H, Hatsuno T, Ito A et al.: Intraoperative ultrasonography by high-resolution annular array transducer for intraductal papillary mucinous tumors of the pancreas. Surgery 2001; 129: 55-65.
 • 18. Kalafat H, Mihmanli I, Saribeyoglu K, Belli A: Intraoperative doppler ultrasound: a reliable diagnostic method in insulinoma. Hepatogastroenterology 2007; 54: 1256-1258.
 • 19. Kaczmarek B, Kostyrka R, Wójcicki M, Zieliński S: Śródoperacyjna ultrasonografia w chirurgii raka trzustki. Pol Przegl Chir 2000; 72: 37^1.
 • 20. Saez A, Catala I, Brossa R, Funes A, Jaurrieta E, Ferrer JE: Intraoperative fine needle aspiration cytology of pancreatic lesions. A study of 90 cases. Acta Cytol 1995; 39: 485^88.
 • 21. Norton JA: Intraoperative methods to stage and localize pancreatic and duodenal tumors. Ann Oncol 1999; 10 Suppl 4: 182-184.
 • 22. Miura F, Takada T, Amano H, Yoshida M, Furui S, Takeshita K: Diagnosis of pancreatic cancer. HPB 2006; 8: 337-342.
 • 23. Benson MD, Gandhi MR: Ultrasound of the hepatobiliary-pancreatic system. World J Surg 2000; 24: 166-170.
 • 24. Ihse I, Axelson J, Dawiskiba S, Hansson L: Pancreatic biopsy: why? When? How? World J Surg 1999; 23: 896-900.
 • 25. Niederau C, Grendell JH: Diagnosis of pancreatic carcinoma. Imaging techniques and tumor markers. Pancreas 1992; 7: 66-86.
 • 26. Ferrone CR, Correa-Gallego C, Warshaw AL, Brugge WR, Forcione DG, Thayer SP et al.: Current trends in pancreatic cystic neoplasms. Arch Surg 2009; 144: 448^54.
 • 27. Lipiński M, Degowska M, Rydzewska G: Zmiany torbielowate w trzustce. Przegl Gastroenterol 2007; 2: 315-319.
 • 28. Ćwik G, Krupski W, Zakościelny A, Wallner G: Diagnostyka i leczenie torbieli rzekomych i guzów torbielowatych trzustki - na podstawie materiału własnego oraz przeglądu literatury. J Ultrason 2013; 13: 263-281.
 • 29. Gierbliński I, Wocial T, Jarosz D, Polkowski M, Gerke W: Ultrasonografia wzmocniona kontrastem w różnicowaniu guzów trzustki. Ultrasonografia 2008; 33: 1620.
 • 30. vanSonnenberg E, Wittich GR, Goodacre BW, Casola G, D Agostino HB: Percutaneous abscess drainage: update. World J Surg 2001; 25: 362-372.
 • 31. Loveday BP, Mittal A, Phillips A, Windsor JA: Minimally invasive management of pancreatic abscess, pseudocyst, and necrosis: a systematic review of current guidelines. World J Surg 2008; 32: 2383-2394.
 • 32. Ni Mhuircheartaigh JM, Sun MR, Callery MP, Siewert B, Vollmer CM, Kane RA: Pancreatic surgery: a multidisciplinary assessment of the value of intraoperative US. Radiology 2013; 266: 945-955.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-21dffc14-b767-4d18-b570-62b0d02c0d13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.