PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 4 | 67-73
Article title

Terminologia działań leczniczych

Content
Title variants
EN
Nomenclature of medicinal actions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the Latin nomenclature of pharmacological actions in terms of their etymology and grammar. The Latin vocabulary was selected according to the following criteria: 1) these actions are eff ects of herbal drugs, 2) the nomenclature is in current use in phytothrtapy.
PL
Praca omawia łacińskie nazewnictwo działań farmakologicznych pod względem etymologicznym i gramatycznym. Kryteriami doboru słownictwa są: 1) działania wywierane na organizm człowieka przez leki naturalne, 2) terminy używane obecnie, spotykane w literaturze z zakresu ziołolecznictwa.
Discipline
Publisher

Year
Volume
63
Issue
4
Pages
67-73
Physical description
Contributors
  • Studium Języków Obcych
author
  • Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30
References
  • 1. Abramowiczówna Z., red.: Słownik grecko-polski. PWN, Warszawa,1958; 1: I-XXV + 1–631; 2: 1–747; 3: 1–778; 4: 1–733.
  • 2. Dąbrowska B. Podręczny słownik medyczny. Wyd. 1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
  • 3. Kreiner J. Słownik etymologiczny łacińskich nazw i terminów używanych w biologii oraz medycynie. Komisja Słownictwa Biologicznego PAN. Wyd. 2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1963.
  • 4. Plezia M. red. Słownik łacińsko-polski. Wyd. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998; 1: I–LII + 1–827; 2: 1– 744; 3: 1–751; 4: 1–583; 5: 1–673.
  • 5. Rejewski M. Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Przewodnik botaniczny. Książka i Wiedza, Warszawa, 1996.
  • 6. Schulz K. H.: Fachlatein für Drogisten und Pharmazeutische Berufe. 2. Aufl ., Fachbuchverlag. Leipzig 1959.
  • 7. Stearn W. T. Botanical Latin. Davis and Charles, Timber Press, Portland 2004.
  • 8. Winniczuk L. Mały słownik polskołaciński, Wydawnictwo Szkolne, Warszawa 2003.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-21ce1c19-8e36-4248-a789-1d9eaa588b27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.