PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 4 | 67-73
Article title

Terminologia działań leczniczych

Content
Title variants
EN
Nomenclature of medicinal actions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca omawia łacińskie nazewnictwo działań farmakologicznych pod względem etymologicznym i gramatycznym. Kryteriami doboru słownictwa są: 1) działania wywierane na organizm człowieka przez leki naturalne, 2) terminy używane obecnie, spotykane w literaturze z zakresu ziołolecznictwa.
EN
The paper presents the Latin nomenclature of pharmacological actions in terms of their etymology and grammar. The Latin vocabulary was selected according to the following criteria: 1) these actions are eff ects of herbal drugs, 2) the nomenclature is in current use in phytothrtapy.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
4
Pages
67-73
Physical description
Contributors
  • Studium Języków Obcych
author
  • Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30
References
  • 1. Abramowiczówna Z., red.: Słownik grecko-polski. PWN, Warszawa,1958; 1: I-XXV + 1–631; 2: 1–747; 3: 1–778; 4: 1–733.
  • 2. Dąbrowska B. Podręczny słownik medyczny. Wyd. 1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
  • 3. Kreiner J. Słownik etymologiczny łacińskich nazw i terminów używanych w biologii oraz medycynie. Komisja Słownictwa Biologicznego PAN. Wyd. 2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1963.
  • 4. Plezia M. red. Słownik łacińsko-polski. Wyd. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998; 1: I–LII + 1–827; 2: 1– 744; 3: 1–751; 4: 1–583; 5: 1–673.
  • 5. Rejewski M. Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Przewodnik botaniczny. Książka i Wiedza, Warszawa, 1996.
  • 6. Schulz K. H.: Fachlatein für Drogisten und Pharmazeutische Berufe. 2. Aufl ., Fachbuchverlag. Leipzig 1959.
  • 7. Stearn W. T. Botanical Latin. Davis and Charles, Timber Press, Portland 2004.
  • 8. Winniczuk L. Mały słownik polskołaciński, Wydawnictwo Szkolne, Warszawa 2003.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-21ce1c19-8e36-4248-a789-1d9eaa588b27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.