PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 3 | 110-117
Article title

Zaburzenia psychiczne związane z antykoncepcją hormonalną

Content
Title variants
EN
Psychiatric disorders connected with hormonal contraception
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article is aimed at presentation of the current knowledge on adverse effects related to the mental status, which can occur while hormonal contraceptives are used. In the light of casuistic studies, hormonal contraceptives may induce depressive, sexual, and sporadically – anxiety disorders. However, the results of sparse contemporary studies are still ambiguous. Some articles indicate that depression episodes and decreased libido are more prevalent among contraception users than in general population, which is one of the important reasons for giving this method up. Some studies did not show any differences from the results of control groups, or in mood changes between the status before the method was included and while it was used. A higher risk of the depression syndrome during contraception refers to the women with depression revealed in anamnesis, with current single depression symptoms, or those who in their families have women suffering from depression due to contraceptives. According to the data from a comprehensive epidemiological study, the suicidal risk rate in women, who have ever used hormonal contraceptives reaches 1.5. Hormonal contraception was considered to possibly increase the borderline personality traits. The basis of reported complications has not been known as yet, therefore hypothetically it can be conditioned both endocrinologically and psychologically. However, a vast majority of women using hormonal contraception do not feel any changes in mood or libido, whereas a certain group may even benefit from it, owing to alleviated symptoms of premenstrual tension and premenstrual deterioration of psychotic disorders.
PL
Celem pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat działań niepożądanych dotyczących stanu psychicznego, jakie mogą wystąpić podczas stosowania hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych. W świetle prac kazuistycznych hormonalne środki antykoncepcyjne mogą powodować zaburzenia depresyjne, seksualne, a sporadycznie również lękowe. Jednak wyniki nielicznych, współczesnych badań pozostają niejednoznaczne. W niektórych pracach wykazano, że epizody depresyjne i obniżenie popędu płciowego w czasie stosowania antykoncepcji występują częściej niż w populacji ogólnej kobiet i należą do ważniejszych przyczyn rezygnacji z metody. W części prac nie stwierdzono różnic w porównaniu z wynikami grup kontrolnych bądź zmian nastroju między stanem sprzed włączenia metody i podczas jej stosowania. Wyższym ryzykiem wystąpienia zespołu depresyjnego podczas stosowania antykoncepcji cechują się kobiety z depresją w wywiadzie, z aktualnymi pojedynczymi objawami depresyjnymi, posiadające w rodzinie osoby, które chorowały na depresję po środkach antykoncepcyjnych. Według danych z szerokiego badania epidemiologicznego wskaźnik ryzyka samobójstwa u kobiet kiedykolwiek przyjmujących antykoncepcję hormonalną wynosi 1,5. Stwierdzono, że pod wpływem antykoncepcji hormonalnej mogą ulegać nasileniu cechy osobowości borderline. Podłoże raportowanych powikłań dotychczas pozostaje niezbadane, hipotetycznie może być ono uwarunkowane endokrynologicznie i psychologicznie. Jednak zdecydowana większość kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną nie odczuwa zmian nastroju i libido, zaś pewna grupa może nawet odnosić korzyści w postaci złagodzenia objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego oraz przedmiesiączkowych zaostrzeń zaburzeń psychotycznych.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
110-117
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Kurshan N., Neill Epperson C.: Oral contraceptives and mood in women with and without premenstrual dysphoria: a theoretical model. Arch. Women Ment. Health. 2006; 9: 1-14.
 • 2. Kane F.J.: Psychiatric reactions to oral contraceptives. Am. J. Obstet. Gynecol. 1968; 10: 1053-1063.
 • 3. Vessey M.P., McPherson K., Lawless M.: Oral contraception and serious psychiatric illness: absence of an association. Br. J. Psychiatry 1985; 146: 45-49.
 • 4. Huber T.J., Nickel V, Troger M.: A syndrome of psychosis following discontinuation of an estrogen-progestogen contraceptive and improvement following replacement: A case report. Neuropsychobiology 1999; 40: 75-77.
 • 5. Glick I.D., Bennett S.D.: Psychiatric complications of progesterone and oral contraceptives. J. Clin. Psychophar-macol. 1981; 1: 350-367.
 • 6. Shaarawy M., Fayad M., Nagui A.R., Abdel-Azim S.: Serotonin metabolism and depression in oral contraceptive users. Contraception. 1982; 26: 193-204.
 • 7. Wagner K.D., Berenson A.B.: Norplant-associated major depression and panic disorder. J. Clin. Psychiatry 1994; 55: 478-480.
 • 8. Wagner K.D.: Major depression and anxiety disorders associated with Norplant. J. Clin. Psychiatry 1996; 57:152-157.
 • 9. Kaunitz A.M.: Long-acting hormonal contraception: assessing impact on bone density, weight, and mood. Int. J. Fertil. Women Med. 1999; 44: 110-117.
 • 10. Gupta N., O’Brien R., Jacobsen L.J.: Mood changes in adolescents using depot-medroxyprogesterone acetate for contraception: a prospective study. J. Paediatr. Adolesc. Gynecol. 2001; 14: 71-76.
 • 11. Westhoff C., Truman C., Kalmuss D.: Depressive symptoms and Norplant contraceptive implants. Contraception 1998; 57: 241-245.
 • 12. Kulkarni J., Liew J., Garland K.A.: Depression associated with combined oral contraceptives. A pilot study. Aust. Fam. Physician 2005; 34: 990.
 • 13. Oinonen K.A., Mazmanian D.: To what extent do oral contraceptives influence mood and affect? J. Affect Disord. 2002; 70: 229-240.
 • 14. Sabatini R., Cagiano R.: Comparison profiles of cycle control, side effects and sexual satisfaction of three hormonal contraceptives. Contraception. 2006; 74: 220-223.
 • 15. Robinson S.A., Dowell M., Pedulla D.: Do the emotional side-effects of hormonal contraceptives come from pharmacologic or psychological mechanisms? Med. Hypotheses 2004; 63: 268-273.
 • 16. Schaffir J.: Hormonal contraception and sexual desire: a critical review. J. Sex. Marital. Ther. 2006; 32: 305-314.
 • 17. Deci PA., Lydiard R.B., Santos A.B.: Oral contraceptives and panic disorder. J. Clin. Psychiatr. 1992; 53: 163-165.
 • 18. Ushiroyama T., Okamoto Y., Toyoda K.: A case of panic disorder induced by oral contraceptive. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 1992;71:78-80.
 • 19. Calanchini C.: Development of a compulsive syndrome by ovulation inhibitors. Schweiz Arch. Neurol. Psychiatr. 1986; 137: 25-31.
 • 20. Vulink N.C., Denys D., Bus L.: Female hormones affect symptom severity in obsessive-compulsive disorder. Int. Clin. Psychopharmacol. 2006; 21: 171-175.
 • 21. DeSoto M.C., Geary D.C., Hoard M.K.: Estrogen fluctuations, oral contraceptives and borderline personality. Psychoneuroendocrinology 2003; 28: 751-766.
 • 22. Joffe H., Cohen L.S., Harlow B.L.: Impact of oral contraceptive pill use on premenstrual mood: predictors of improvement and deterioration. Am. J. Obstet. Gynecol. 2003; 189: 1523-1530.
 • 23. Tuiten A., Panhuysen G., Koppeschaar H.: Stress, serotonergic function, and mood in users of oral contraceptives. Psychoneuroendocrinology 1995; 20: 323-334.
 • 24. Rapkin A.J., Morgan M., Sogliano C.: Decreased neuroactive steroids induced by combined oral contraceptive pills are not associated with mood changes. Fertil. Steril. 2006; 85: 1371-1378.
 • 25. VesseyM.P, Villard-Mackintosh L., McPherson K.: Mortality among oral contraceptive users: 20 year follow up of women in a cohort study. BMJ. 1989; 299: 1487-1491.
 • 26. Beral V, Hermon C., Kay C.: Mortality associated with oral contraceptive use: 25 year follow up of cohort of 46 000 women from Royal College of General Practitioners’ oral contraception study. BMJ 1999; 318: 96-100.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-21cb93ce-2b30-4542-8107-5c1cc3f88a2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.