PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 87-91
Article title

Wrodzona biegunka chlorowa pierwotnie traktowana jako zespół Barttera – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Congenital chloride diarrhea primary treated as Bartter syndrome – case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Congenital chloride diarrhea (CCD) is a rare autosomal recessive disease. It is caused by mutations in the SLC26A3 gene which encodes the transmembrane Cl-/HCO3- exchanger, mainly expressed in the apical epithelium of the ileum and colon. The result is defective intestinal absorption of Cl- and secretion of HCO3-, leading to watery Cl- -rich diarrhea. The first symptoms of CCD include polyhydramnios and dilated intestinal loops of the fetus and they are followed by watery diarrhea, recurrent vomiting, failure to thrive, hypochloremic alkalosis, hypokalemia and hyponatremia in postnatal life. We present the case of an 8-year-old girl with late diagnosis of CCD, initially treated as Bartter syndrome. The incorrect diagnosis resulted from the clinical and biochemical similarities of both these disorders. Finally, CCD was confirmed by a genetic test, which revealed mutation in the SLC26A3 gene (p.IIe(TCA)657dup). Specific therapy led to alleviation of the CCD consequences and ensured normal physical and psychological development of the child. The case shows the difficulties in differential diagnosis between CCD and Bartter syndrome and indicates the benefits of molecular evaluation.
EN
Wrodzona biegunka chlorowa (CCD – congenital chloride diarrhea) to rzadka choroba o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym. Jej podłożem są mutacje genu SLC26A3 kodującego wymiennik jonów Cl-/HCO3-, umiejscowiony w szczytowej błonie nabłonka jelita krętego i okrężnicy. Skutkiem jest upośledzona absorpcja chlorków i sekrecja wodorowęglanów, co manifestuje się wodnistą biegunką o wysokiej zawartości jonów chlorkowych. Typowo choroba objawia się już prenatalnie pod postacią wielowodzia, obecności rozdętych pętli jelitowych płodu i często skutkuje porodem przedwczesnym. Od urodzenia obserwuje się wodnistą biegunkę, nawracające wymioty, opóźniony rozwój fizyczny, a w badaniach laboratoryjnych hipochloremiczną alkalozę metaboliczną, hipokaliemię i hiponatremię. Przedstawiamy przypadek obecnie 8-letniej dziewczynki, z biegunką chlorową traktowaną do 5 r.ż. jako zespół Barttera. Nieprawidłowe rozpoznanie wynikało z klinicznych i biochemicznych podobieństw obu jednostek chorobowych i późnym, związanym z używaniem pampersów, rozpoznaniem przewlekłej biegunki. Ostatecznym potwierdzeniem CCD było badanie genetyczne, które ujawniło obecność mutacji genu SLC26A3 (p.IIe(TCA)657dup). Zastosowanie celowanego leczenia pozwoliło na znaczące złagodzenie skutków choroby i umożliwiło prawidłowy rozwój dziecka. Przedstawiony przypadek wskazuje na potencjalne trudności związane z diagnostyką różnicową zespołu Barttera i jest dowodem na korzyści płynące z dostępu do badań molekularnych.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
87-91
Physical description
Contributors
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
author
 • Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
author
 • Department of Pediatrics, Seoul National University Children’s Hospital, Seoul, Korea; Research Coordination Center for Rare Diseases, Seoul National University Hospital, Seoul, Korea; Kidney Research Institute, Medical Research Center, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
References
 • 1. Wedenoja S., Höglund P., Holmberg C. Review article: the clinical management of congenital chloride diarrhoea. Aliment. Pharmacol. Ther. 2009; 31: 477–485.
 • 2. Özbay Hoşnut F., Karadağ Öncel E., Öncel MY., Özcay F. A Turkish case of congenital chloride diarrhea withSLC26A3 gene (c.2025_2026ins-ATC) mutation: Diagnostic pitfalls. Turk. J. Gastroenterol. 2010; 21(4): 443–447.
 • 3. Iijima S., Ohzeki T. A case of congenital chloride diarrhea: information obtained through long-term follow-up with reduced electrolyte substitution. Clin. J. Gastroenterol. 2008; 1: 28–31.
 • 4. Bakuła A., Gliwicz-Miedzińska D., Socha P., Litwin M., Socha J., Hoglund P., Wedenoja S. Nietypowy przebieg biegunki chlorowej – opis przypadku. Stand. Med. Pediatr. 2009; 6: 983–989.
 • 5. Krzemień G., Szmigielska A., Jankowska K., Roszkowska-Blaim M. Wrodzona biegunka chlorowa u noworodka imitująca niedrożność smółkową. Dev. Period Med. 2013: XVII(4): 320–323.
 • 6. Jóżwiak L., Jaroszyński A., Baranowicz-Gąszczyk I., Borowicz E., Książek A. Rzekomy zespół Barttera – opis 2 przypadków. Prz. Lek. 2010; 67(3): 222–224.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-21c9424f-69f3-48de-867c-1dd3d1b78040
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.