PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 2 | 208-211
Article title

Fat talk – mechanizmy i konsekwencje dewaluacji własnego wyglądu

Content
Title variants
EN
Fat talk – the mechanisms and consequences of devaluating one’s own physical appearance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca syntetycznie prezentuje zjawisko psychospołeczne, jakim są konwersacje typu fat talk, czyli komunikaty, w których podmiot dewaluuje własny wygląd. Powszechność tego zjawiska w cywilizacji zachodniej jest ściśle związana z charakterystyczną dla współczesnej kultury masowej nadmierną koncentracją na fizyczności. W artykule przedstawiono główne nurty teoretyczne definiujące to zjawisko oraz analizujące mechanizmy jego powstawania i podtrzymywania. Aby wytłumaczyć skłonność pewnych osób do angażowania się w konwersacje oparte na fat talk, badacze odwołują się do założeń teorii autopercepcji, teorii uprzedmiotowienia czy zjawiska pluralistycznej ignorancji. Bazując na wynikach aktualnych doniesień naukowych, wskazano ponadto czynniki predysponujące do częstszej autodewaluacji wyglądu. Wnioski z badań sugerują, iż populacją najbardziej narażoną na uczestnictwo w fat talk są dziewczęta w okresie adolescencji, niezadowolone ze swojego wyglądu mimo normatywnej masy ciała lub nawet niedowagi. Istotną rolę odgrywają również system rodzinny i używane w jego obrębie komunikaty skoncentrowane na wyglądzie czy wadze. Analiza danych literaturowych sugeruje istnienie krótkoterminowych pozytywnych konsekwencji fat talk w postaci niwelowania nieprzyjemnych stanów emocjonalnych jednostki. Niemniej obserwowane są też poważne i długoterminowe negatywne efekty, obejmujące większe ryzyko rozwoju zaburzeń odżywiania, zaburzeń depresyjnych albo dymorficznych zaburzeń ciała – nie tylko wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w fat talk, ale także w grupie biernych odbiorców. Zjawisko fat talk stanowi zatem ważny element praktyki klinicznej i działań psychoprofilaktycznych.
EN
This paper attempts a systematic presentation of the problem of a the psychosocial phenomenon of conversations known as fat talk, i.e. statements, in which a person devalues their own appearance. The popularity of this phenomenon among the population of Western civilization is closely connected with the preoccupation with physicality and physical appearance, characteristic for the contemporary mass culture. The article presents main theories defining fat talk and analysing the mechanisms of its occurrence and persistence. They are rooted mainly in the assumptions of the self-perception theory, the objectification theory, and pluralistic ignorance phenomenon, in order to explain the tendency for engaging in fat talk. Also, based on the findings of current studies regarding the subject, factors predisposing to more frequent self-abasement of one’s physical appearance have been listed. According to the studies, these include being female, adolescent and dissatisfied with one’s appearance despite normal weight or even being underweight. Also the family system and its use of conversations focused on appearance, body weight, etc. plays an important role. The analysis of the literature indicates the existence of short-term positive results of fat talk in terms of relieving unpleasant emotional states in people involved in this type of conversation. However, long-term, severe adverse effects are also observed, including the greater risk for the development of eating, depressive or body dysmorphic disorders, not only among those actively involved in fat talk, but also others participating in such conversations, even passively. Therefore, the problem of fat talk is an important element of clinical practice and psychoprophylaxis.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
208-211
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
References
 • Armstrong B, Janicke DM: Differentiating the effects of maternal and peer encouragement to diet on child weight control attitudes and behaviors. Appetite 2012; 59: 723–729.
 • Arroyo A: Connecting theory to fat talk: body dissatisfaction mediates the relationships between weight discrepancy, upward comparison, body surveillance, and fat talk. Body Image 2014; 11: 303–306.
 • Bauer KW, Bucchianeri MM, Neumark-Sztainer D: Mother-reported parental weight talk and adolescent girls’ emotional health, weight control attempts, and disordered eating behaviors. J Eat Disord 2013; 1: 45.
 • Bem DJ: Self-perception theory. Adv Exp Soc Psychol 1972; 6: 1–62.
 • Berge JM, MacLehose RF, Loth KA et al.: Parent-adolescent conversations about eating, physical activity and weight: prevalence across sociodemographic characteristics and associations with adolescent weight and weight-related behaviors. J Behav Med 2015; 38: 122–135.
 • Berge JM, MacLehose R, Loth KA et al.: Parent conversations about healthful eating and weight: associations with adolescent disordered eating behaviors. JAMA Pediatr 2013; 167: 746–753.
 • Britton LE, Martz DM, Bazzini DG et al.: Fat talk and self-presentation of body image: is there a social norm for women to selfdegrade? Body Image 2006; 3: 247–254.
 • Compeau A, Ambwani S: The effects of fat talk on body dissatisfaction and eating behavior: the moderating role of dietary restraint. Body Image 2013; 10: 451–461.
 • Corning AF, Gondoli DM: Who is most likely to fat talk? A social comparison perspective. Body Image 2012; 9: 528–531.
 • Corning AF, Bucchianeri MM, Pick CM: Thin or overweight women’s fat talk: which is worse for other women’s body satisfaction? Eat Disord 2014; 22: 121–135.
 • Engeln R, Salk RH: The demographics of fat talk in adult women: age, body size, and ethnicity. J Health Psychol 2016; 21: 1655–1664.
 • Engeln R, Sladek MR, Waldron H: Body talk among college men: content, correlates, and effects. Body Image 2013; 10: 300–308.
 • Fredrickson BL, Roberts TA: Objectification theory: toward understanding women’s lived experiences and mental health risks. Psychol Women Q 1997; 21: 173–206.
 • Lee HE, Taniguchi E, Modica A et al.: Effects of witnessing fat talk on body satisfaction and psychological well-being: a cross-cultural comparison of Korea and the United States. Soc Behav Pers 2013; 41: 1279–1296.
 • Martz DM, Petroff AB, Curtin L et al.: Gender differences in fat talk among American adults: results from the psychology of size survey. Sex Roles 2009; 61: 34–41.
 • Miller DT, McFarland C: Pluralistic ignorance: when similarity is interpreted as dissimilarity. J Pers Soc Psychol 1987; 53: 298–305.
 • Nichter M, Vuckovic N: Fat talk: body image among adolescent girls. In: Sault N (ed.): Many Mirrors: Body Image and Social Relations. Rutgers University Press, New Brunswick, NJ 1994: 109–131.
 • Ousley L, Cordero ED, White S: Fat talk among college students: how undergraduates communicate regarding food and body weight, shape & appearance. Eat Disord 2008; 16: 73–84.
 • Payne LO, Martz DM, Tompkins KB et al.: Gender comparisons of fat talk in the United Kingdom and the United States. Sex Roles 2011; 65: 557–565.
 • Robak RW, Ward A, Ostolaza K: Development of a general measure of individuals’ recognition of their self-perception processes. N Am J Psychol 2005; 7: 337–344.
 • Rudiger JA, Winstead BA: Body talk and body-related co-rumination: associations with body image, eating attitudes, and psychological adjustment. Body Image 2013; 10: 462–471.
 • Salk RH, Engeln-Maddox R: “If you’re fat, then I’m humongous!” Frequency, content, and impact of fat talk among college women. Psychol Women Q 2011; 35: 18–28.
 • Shannon A, Mills JS: Correlates, causes, and consequences of fat talk: a review. Body Image 2015; 15: 158–172.
 • Tompkins KB, Martz DM, Rocheleau CA et al.: Social likeability, conformity, and body talk: does fat talk have a normative rival in female body image conversations? Body Image 2009; 6: 292–298.
 • Tucker KL, Martz DM, Curtin LA et al.: Examining “fat talk” experimentally in a female dyad: how are women influenced by another woman’s body presentation style? Body Image 2007; 4: 157–164.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2103ad8b-bb0f-4304-99fb-4936f6e2a25e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.