PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2019 | 6 | 2 | 132-136
Article title

Rehabilitacja dzieci słabowidzących – metody i ich skuteczność

Content
Title variants
EN
Rehabilitation of visually impaired children – methods and their effectiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Upośledzenie widzenia w dzieciństwie często ma wpływ na całe życie. Słabowidzące dzieci i ich rodzice doświadczają ogromnych wyzwań związanych z ogólnym rozwojem i dążeniem do samodzielności. Działania zmierzające do uzyskania jak najwyższego poziomu funkcjonowania i uczestnictwa w życiu społecznym zapewniają tym dzieciom wysoką jakość życia, a żeby to osiągnąć, powinny mieć one dostęp do najskuteczniejszych programów rehabilitacyjnych. W opracowaniu przedstawiono analizę skuteczności interwencji rehabilitacyjnych u dzieci słabowidzących, które prowadzą do poprawy ich umiejętności i jakości życia. Wyniki sugerują, że obozy sportowe, pomoce dla słabowidzących i szkolenia w zakresie ich stosowania oraz programy higieny jamy ustnej mogą skutecznie poprawić funkcjonowanie, a także elementy uczestnictwa i jakość życia dzieci niepełnosprawnych wzrokowo. Z powodu szybkiego tempa rozwoju nowych technologii, małej liczebności badanych grup oraz niewielkiej liczby badań wysokiej jakości wyniki należy interpretować ostrożnie, a przyszłe badania powinny się koncentrować na terapiach, których skuteczność jest nadal niejasna.
EN
Vision impairment in childhood often has an impact on whole life. Low vision children and their parents face enormous challenges related to general development and independence. Activities aimed at the highest possible level of functioning and participation in society provide these children with a high quality of life, and to achieve this, children should have the right to the most effective rehabilitation programs. The study presents an analysis of the effectiveness of rehabilitation interventions in visually impaired children, which lead to improvement of their skills and quality of life. The results suggest that sports camps, aids for the visually impaired and training in their use, and oral hygiene programs can effectively improve the functioning and participation and quality of life of visually impaired children. Due to the rapid development of new technologies, the small size of the study groups and the small number of high-quality studies, the results should be interpreted with caution, and future research should focus on therapies where efficacy is still unclear.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
132-136
Physical description
Contributors
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Oddział Okulistyczny
 • 1. Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2. Instytut Okulistycznych Badań Naukowych w Poznaniu
References
 • 1. Bourne RRA, Flaxman SR, Braithwaite T, et al. Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health 2017; 5(9): e888-e897.
 • 2. WHO: Global data on visual impairments 2010. Geneva, Switzerland, 2012 [online: https://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf].
 • 3. Wrzesińska M, Kapias J, Nowakowska-Domagała K, Kocur J. Niepełnosprawność wzrokowa a obecność cech autystycznych u dzieci. Psychiatria Polska 2017; 51(2): 349-358. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/61352.
 • 4. Açıl D, Ayaz S. Screening of Visually Impaired Children for Health Problems. Asian Nursing Research 2015; 9(4): 285-290.
 • 5. WHO: Blindness and vision impairment. 11 October 2018 [online: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment].
 • 6. WHO: The International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY). Geneva, World Health Organization, 2007.
 • 7. Heerkens Y, Hendriks E, Oostendorp R: Assessment instruments and the ICF in rehabilitation and physiotherapy. Medical Rehabilitation 2006; 10(3): 1-14.
 • 8. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) [online: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/ user_upload/Wytyczne/statystyka/icf_polish_version_56a8f7984213a.pdf].
 • 9. Corn AL, Wall RS, Jose RT, et al. An initial study of reading and comprehension rates for students who received optical devices. J Vis Impair Blind 2002; 96(5): 322-334.
 • 10. Elsman EB, Al Baaj M, van Rens GH, et al. Interventions to improve functioning, participation and quality of life in children with visual impairment: a systematic review. Surv Ophthalmol 2019. DOI: 10.1016/ j.survophthal.2019.01.010.
 • 11. Kumar S, Konde S, Raj S, Agarwal M. Effect of oral health education and fluoridated dentifrices on the oral health status of visually impaired children. Contemp Clin Dent 2012; 3(4): 398-401. DOI: 10.4103/0976-237X.107425.
 • 12. Chowdary PB, Uloopi K, Vinay C, et al. Impact of verbal, braille text, and tactile oral hygiene awareness instructions on oral health status of visually impaired children. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2016; 34(1): 43
 • 13. Aki E, Atasavun S. Training motor skills of children with low vision. Perceptual and Motor Skills 2007; 104(3): 1328-1336.
 • 14. Platje E, Sterkenburg P, Overbeek M, et al. The efficacy of VIPP-V parenting training for parents of young children with a visual or visual-and-intellectual disability: a randomized controlled trial. Attach Hum Dev 2018: 1-18.
 • 15. Mc Mahon JM. Measures of self-perception, level of physical activity, and body mass index of participants of sports education camps for youth with visual impairments: Impact of participating in a short-term intervention model of sports education camps for children with visual impairments, Western Michigan University, 2013.
 • 16. Rose D. Braille is spreading but who’s using it? BBC News 2012 [online: https://www.bbc.com/news/magazine-16984742#TWEET77195].
 • 17. Toussaint KA, Tiger JH. Teaching early braille literacy skills within a stimulus equivalence paradigm to children with degenerative visual impairments. J Appl Behav Anal 2010; 43(2): 181-194. DOI: 10.1901/jaba.2010.43-181.
 • 18. Augestad LB, Klingenberg O, Fosse P. Braille use among Norwegian children from 1967 to 2007: trends in the underlying causes. Acta Ophthalmol 2012; 90(5): 428-434.
 • 19. Gothwal VK, Sumalini R, Bharani S. Assessing the Effectiveness of Low Vision Rehabilitation in Children: An Observational Study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2015; 56(5): 33553360.
 • 20. Nyquist JB, Lappin JS, Zhang R, Tadin D. Perceptual training yields rapid improvements in visually impaired youth. Sci Rep 2016; 6.
 • 21. Corn AL, Wall RS, Jose RT, et al. An initial study of reading and comprehension rates for students who received optical devices. J Vis Impair Blind 2002; 96(5): 322-334.
 • 22. Bogdănici CM, Săndulache CM, Martinescu G, Bogdănici ST. Can patients with visual impairment follow a normal school? Rom J Ophthalmol 2016; 60(2): 103-108.
 • 23. Negiloni K, Ramani KK, Jeevitha R, et al. Are children with low vision adapted to the visual environment in classrooms of mainstream schools? Indian J Ophthalmol 2018; 66(2): 285-289.
 • 24. Vincent SJ. The use of contact lenses in low vision rehabilitation: optical and therapeutic applications. Clin Exp Optom 2017; 100(5): 513-521.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-20dc987e-dce7-4af8-883f-7ee8169d98a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.