PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73 | 274-282
Article title

Analysis of selected fatigue determinants in patients with COPD

Content
Title variants
PL
Analiza wybranych uwarunkowań poczucia zmęczenia u pacjentów z POChP
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a partially irreversible narrowing of the respiratory tract that hinders air flow through the lungs. Airflow impairment in patients with COPD causes fatigue. MATERIAL AND METHODS: The aim of the study was to determine the sense of fatigue in patients diagnosed with COPD on the basis of sociodemographic and biomedical factors. The study was conducted in 2016 in a group of 120 patients with COPD. The method of a diagnostic survey using the Brief Fatigue Inventory scale was used. RESULTS: According to the Brief Fatigue Inventory scale, 1.67% of respondents experienced mild fatigue, while 98.33% moderate. Statistical analysis of the study results indicates that the fatigue intensity was significant in the group of women (p < 0.001), people over 60 and 50 to 60 years old (p < 0.001), overweight and underweight (p < 0.001), patients with secondary and primary education (p < 0,001), living in a city (p < 0.001), in a single-family house or block of flats (p < 0.001), smokers (p < 0.001) or passive smokers (p < 0.001), physical workers (p < 0.001), suffering for 3–5 years (p < 0.001). The reasons for the presence of ailments such as coughing or shortness of breath exacerbating fatigue were physical activity (61.67%), respiratory infections (58.33%), contact with chemical agents (55.83%), and rarely stress (28.33%). CONCLUSIONS: In the group of patients with COPD, fatigue is more pronounced in the over 60 age group, in women, overweight patients and those living in the city. Fatigue is intensified by the duration and severity of the disease, physical activity and physical work, as well as cigarette smoking.
PL
WSTĘP: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) polega na częściowo nieodwracalnym zwężeniu dróg oddechowych, które utrudnia przepływ powietrza przez płuca. Upośledzenie przepływu powietrza u chorych z POChP powoduje zmęczenie. MATERIAŁ I METODY: Celem badawczym pracy było określenie poczucia zmęczenia u pacjentów z rozpoznaniem POChP na podstawie czynników socjodemograficznych oraz biomedycznych. Badania przeprowadzono w 2016 r. w grupie 120 pacjentów z POChP. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem skali Krótkiego Inwentarza Zmęczenia. WYNKI: Według skali Krótki Inwentarz Zmęczenia u 1,67% badanych występowało łagodne zmęczenie, natomiast umiarkowane u 98,33%. Analiza statystyczna wyników badań wskazuje, że nasilenie zmęczenia było istotne w grupie kobiet (p < 0,001), osób powyżej 60 lat i 50–60 lat (p < 0,001), u osób z nadwagą oraz niedowagą (p < 0,001), pacjentów z wykształceniem średnim i podstawowym (p < 0,001), mieszkających w mieście (p < 0,001), w domu jednorodzinnym lub bloku (p < 0,001), u osób palących (p < 0,001) lub palących biernie (p < 0,001), w grupie pracującej fizycznie (p < 0,001), chorujących od 3 do 5 lat (p < 0,001). Przyczyną występowania u chorych dolegliwości, takich jak kaszel lub duszność, nasilających zmęczenie były wysiłek fizyczny (61,67%), infekcje dróg oddechowych (58,33%), kontakt z czynnikami chemicznymi (55,83%), rzadko zaś stres (28,33%). WNIOSKI: W grupie pacjentów z POChP zmęczenie w większym nasileniu występuje w grupie wiekowej powyżej 60 lat, u kobiet, pacjentów z nadwagą oraz mieszkających w mieście. Na nasilenie poczucia zmęczenia wpływa czas trwania choroby i stopień jej zaawansowania, aktywność fizyczna oraz wykonywanie pracy fizycznej, a także palenie papierosów.
Discipline
Year
Issue
73
Pages
274-282
Physical description
Contributors
  • Doctoral student, Department of Family Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
  • Department of Family Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
  • Graduate, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
  • Doctoral student, Department of Family Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
  • Department of Family Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-20c32ef9-7c8d-4c25-a281-8dd661e6421c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.