PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 23 | 2 | 99-103
Article title

Liszajopodobne zapalenie skóry z pocierania u dziecka – rzadki wariant atopowego zapalenie skóry – opis przypadku klinicznego

Content
Title variants
EN
Frictional lichenoid dermatitis – rare variant of atopic dermatitis – case study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Atopowe zapalenie skóry (AZS) to choroba przewlekła cechująca się zróżnicowanymi objawami klinicznymi. Schorzenie charakteryzuje się intensywnym świądem oraz nawracającymi zmianami wypryskowymi. AZS często współwystępuje z innymi schorzeniami atopowymi (astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, alergią pokarmową). Schorzenie cechuje się złożoną, zróżnicowaną patofizjologią z szerokim spektrum fenotypów. Obecnie AZS jest najpowszechniej występującą chorobą zapalną skóry na świecie. Etiopatogeneza choroby jest złożona i wynika ze złożonych interakcji pomiędzy podatnością genetyczną, a czynnikami środowiskowymi. W diagnostyce AD najpowszechniej używane są kryteria Jona M. Hanifina i Georga Rajki. Oprócz pełnoobjawowych postaci AZS rozpoznać można także atypowe lub ską- poobjawowe postacie schorzenia. Liszajopodobne zapalenie skóry z pocierania (LZSP) jest rzadką manifestacją AZS. LZSP opisywane było także pod nazwami: świerzbiączka letnia Suttona, nawracająca osutka grudkowa dzieci, „piaskownicowe” zapalenie skóry, łupież letni łokci i kolan. Objawem LZSP są lichenoidalne grudki, koloru skóry w obrę- bie łokci i kolan oraz grzbietów rąk, którym towarzyszy świąd skóry. Przedstawiamy przypadek LZSP wraz z diagnostyką różnicową oraz propozycją leczenia.
EN
Atopic dermatitis (AD) is a chronic skin disease with diverse clinical presentation. The disease is characterized by intense itching and recurrent eczematous lesions. AD is a disease frequently associated with other diseases of the atopic diathesis (atopic asthma, allergic rhinitis, food allergy). It is characterized by a complex, heterogeneous pathogenesis with a wide spectrum of clinical phenotypes. Nowadays AD is the most common inflammatory skin disease worldwide. Enteropathogenesis of AD is multifactorial and results from interactions between genetic susceptibility and environmental factors. In the diagnosis of AD the criteria established by Jon M Hanifin and Georg Rajka are the most often refferd to. Besides fully-symptomatic cases of AD, there are atypical or minor disease manifestations. Frictional lichenoid dermatitis (FLD) is a rare manifestation of AD. FLD also reffered to as Sutton’s summer prurigo, recurrent popular eruption of childhood, sandbox dermatitis, summertime pityriasis of the elbow and knee. The hallmark of the disease is lichenoid, skin colored papules, mainly on the elbows, knees and back of the hands with itch. We present a case of FLD with differential diagnosis and treatment recommendations.
Discipline
Publisher
Year
Volume
23
Issue
2
Pages
99-103
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM w Krakowie
 • Zakład Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM w Krakowie
 • Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc O.T. w Rabce-Zdroju
 • Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM w Krakowie
References
 • 1. Nowicki R, Trzeciak M, Wilkowska A i wsp. Atopowe zapalenie skó- ry – aktualne wytyczne terapeutyczne. Stanowisko ekspertów Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Postęp Dermatol Alergol 2015; 32: 239-49.
 • 2. Leung DY, Guttman-Yassky E. Deciphering the complexities of atopic dermatitis: shifting paradigms in treatment approaches. J Allergy Clin Immunol 2014; 134: 769-79.
 • 3. Grubska-Suchanek E. Wywiad i diagnostyka. (w) Atopowe zapalenie skóry. Poradnik lekarza praktyka. Nowicki RJ (red.). Medical Education Grupa Wydawnicza 2017: 41-54.
 • 4. Jaworek A, Wojas-Pelc A. Historia atopowego zapalenia skóry – przegląd wybranych zagadnień od starożytności do współczesno- ści. Przegl Dermatol 2017; 104: 336-47.
 • 5. Patrizi A, Di Lernia V, Ricci G, et al. Atopic background of a recurrent papular eruption of childhood (frictional lichenoid eruption). Pediatr Dermatol 1990; 7: 111-15.
 • 6. Waisman M, Sutton RL Jr. Frictional lichenoid eruption in children. Recurrent pityriasis of the elbows and knees. Arch Dermatol 1966; 94: 592-3.
 • 7. Sardana K, Goel K, Garg VK, et al. Is frictional lichenoid dermatitis a minor variant of atopic dermatitis or a photodermatosis. Indian J Dermatol 2015; 60: 66-73.
 • 8. Wuthtrich B. Minimal variants of atopic dermatitis. (w) Handbook of Atopic Eczema. Ring J, Przybilla B, Ruzicka T (red.). Second Edition. New York, Springer-Verlag, Berlin, Hedelberg 2006: 74-82.
 • 9. Kraigher O, Brenner S. Dermatitis papulosa adultorum. Clin Exp Dermatol 2009; 34: 620-2.
 • 10. Kruszewski J. Definicja, epidemiologia i genetyka atopowego zapalenia skóry. (w) Atopowe zapalenie skory u dzieci i dorosłych. Gliń- ski W, Kruszewski J (red.). Medycyna Praktyczna, Warszawa 2012: 11-13.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-20934686-090f-4954-af49-cc05172b9eb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.