PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 1 | 59-62
Article title

Opis przypadku 51-letniej kobiety z zespołem Arnolda-Chiariego

Authors
Content
Title variants
EN
Description of case of 51-year-old woman with Arnold-Chiari disorder
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Arnold-Chiari malformation is genetic disturbance of development of nervous coil. It is incorrect localization of spinal cord and tonsils of cerebellum, under foramen magnum in canal of spinal cord. Hydrocephalon and spina bifida may accompany Arnold-Chiari malformation. Symptoms usually occur in early childish age. For the sake of depth of dislocation of back brain structures there are distinguished four degrees of this malformation. First degree is the lightest one, hydrocephalon does not accompany its and it is manifested last – often in adult age. In this article is described 51-year-old patient who were diagnosed at Neurology Ward because of disturbances of balance, dizziness and weakness of muscles power of right hand. Arnold-Chiari disorder has not been diagnosed in this patient up till now. Physical examination revealed walking on the widen basis, deficiency of movables of IV and V fingers of right hand, positive test of Romberg, weakness of sense in limbs, lost of deep and vibration sense of inferior limbs. Underdone diagnostic excepted sharp inflammatory changes, growing changes and vessel malformations also, and arteriosclerosis changes as well within central nervous system as peripheral nerves. Photos RTG of vertebral column of the neck did not revealed any disturbances. Only performed magnetic resonance of the head let us determine properly diagnosis. Patient was discharged from the hospital with recommendation to notification at a Neurosurgical Department to consider operating cure of present patology.
PL
Zespół Arnolda-Chiariego jest to genetycznie uwarunkowane zaburzenie rozwoju cewy nerwowej, polega na nieprawidłowej lokalizacji rdzenia przedłużonego i migdałów móżdżku, poniżej otworu wielkiego w kanale kręgowym. Zespołowi towarzyszyć mogą wodogłowie i spina bifida. Zwykle objawy zaburzenia pojawiają się we wczesnym dzieciństwie. Ze względu na głębokość przemieszczenia struktur tyłomózgowia wyróżniane są cztery stopnie zespołu. Stopień I jest najlżejszy, nie towarzyszy mu wodogłowie i objawia się najpóźniej - często w wieku dorosłym. Artykuł zawiera opis 51-letniej pacjentki z zespołem Arnolda-Chiariego typu I, diagnozowanej w Oddziale z powodu występujących od roku zaburzeń równowagi, zawrotów głowy oraz osłabienia siły mięśniowej ręki prawej; u pacjentki zespół Arnolda-Chiariego nie był dotąd rozpoznany. W badaniu fizykalnym stwierdzono chód na poszerzonej podstawie, ograniczenie ruchomości palców IV i V ręki prawej, dodatnią próbę Romberga, osłabienie czucia na kończynach, zniesienie czucia głębokiego i wibracji kończyn dolnych. Przeprowadzona diagnostyka wykluczyła ostre zmiany zapalne, zmiany rozrostowe, a także malformacje naczyniowe i zmiany miażdżycowe zarówno w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, jak i nerwów obwodowych. Zdjęcia RTG kręgosłupa szyjnego nie uwidoczniły zmian. Dopiero wykonanie rezonansu magnetycznego głowy pozwoliło ustalić właściwe rozpoznanie. Pacjentkę wypisano z zaleceniem zgłoszenia się na Oddział Neurochirurgiczny w celu rozważenia operacyjnego leczenia występującej patologii.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
59-62
Physical description
Contributors
author
  • Oddział Neurologii Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice. Ordynator Oddziału: dr n. med. Jacek Gajos (obecna afiliacja autora: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7, Górnośląskie Centrum Medyczne, Oddział Neurologii, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice. Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Ewa Motta)
References
  • 1. Pruszyński B. (red.): Radiologia. Diagnostyka obrazowa. Rtg, TK, USG, MR i radioizotopy. Wydawnictwo Lekarskie PzWl, Warszawa 1999, 2001: 91.
  • 2. Mumenthaler M., Mattle H.: Neurologia. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Warszawa 2001: 145, 154.
  • 3. Góral M., Cyrul M., Jadanowski K.: Dekompensacja czynności pnia mózgu z nagłym zgonem w przebiegu anomalii Arnolda i Chiariego. Wiad. Lek. 2003; 56: 289-292.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-20884ed5-d878-441d-858b-89eab4f2988d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.