PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 19 | 4 | 7-11
Article title

Glyphosate: useful, dangerous? To license or to phase out?

Content
Title variants
PL
Glifosat: przydatny, niebezpieczny? Licencjonować czy wycofać?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Glyphosate, a herbicide blocking an enzyme essential for all plants, but not for animals and humans, has certain advantages as compared to other plant protection products. It is not persistent. Due to the production and application of more than 700.000 tons per year, large portions of mankind are exposed. The International Agency on Research on Cancer (IARC) of the World Health Organisation (WHO) has looked more closely on glyphosate and has classified it as “probably carcinogenic for humans (2A)” The German Bundesamt für Risikobewertung (BfR) and the European Food Safety Authority (EFSA) have analysed the data and contradict the IARC classification. In this paper, the process of decision finding and essential arguments for the contradictory classification are commented. In the ensuing public discussions, conflicts could have been rationalized if the BfR and the EFSA had offered more transparency regarding their evaluation and had restricted their opinions and their proposals to their genuine task: to propose regulations concerning the risks (which follow from possible hazards).
PL
Glifosat, herbicyd unieczynniający enzymy niezbędny u wszystkich roślin, ale nie zwierząt i ludzi, ma niektóre korzystne właściwości w porównaniu do innych produktów ochrony roślin. Nie jest substancją trwałą. Z powodu produkcji i zużytkowania powyżej 700000 ton rocznie ogromna część ludności jest eksponowana na ten herbicyd. International Agency on Research on Cancer (IARC) of the World Health Organisation(WHO) bardziej dokładnie przyjrzała się temu herbicydowi i sklasyfikowała go jako prawdopodobnie karcinogenny dla ludzi (2A). Niemiecki Urząd Oceny Ryzyka (BfR) oraz Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeanalizowały dane i zaprzeczyły klasyfikacji IARC. W niniejszej pracy jest omówiony proces decyzyjny i zasadnicze elementy tej kontrowersyjnej klasyfikacji. W następstwie rozwijającej się publicznej dyskusji te konflikty powinny zostać zracjonalizowane, o ile BfR i EFSA przedstawią bardziej przejrzyste dane na temat ich oceny i ograniczą opinie i propozycje do swoich podstawowych zadań, aby zaproponować regulacje dotyczące ryzyka, które występuje w wyniku narażenia.
Contributors
  • Kinderumwelt gemeinnützige GmbH der Deutschen Akademie für Kinder – und Jugendmedizin (DAKJ)
author
  • Kinderumwelt gemeinnützige GmbH der Deutschen Akademie für Kinder – und Jugendmedizin (DAKJ)
References
  • [1] Clausing P. Pestizid Aktions-Netzwerk e.V., PAN. The Glyphosate Assessment Report. An Analysis of Gaps and Deficiencies.PAN Germany, 2015. http://www.pan-germany.org/download/Glyphosat-Studie_Campact_PAN_korrigiert.pdf
  • [2] Clausing P. The 31 August 2015 addendum to the renewal assessment report on glyphosate. Nov. 2015 http://www.pangermany.org/download/PAN_Germany_Addendum_analysis_09112015.pdf
  • [3] EFSA. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate. EFSA Journal 13:4302-4331, 2015
  • [4] IARC. Monograph 112, 2015. http://monographs.icar.fr/Eng/ Monographs/vol112/indes.php
  • [5] Office of Pesticides and Toxic Substances, United States Environmental Protection Agency. Document No. 004855,1985. http://epa.gov/pesticides/chemicalsearch/chemical/foia/cleared-reviews/reviews/103601/103601-206.pdf
  • [6] Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, 2004 http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241665203_eng.pdf?ua=1
  • [7] IARC: http://monographs.iarc.fr/eng/preamble/currenta2objective0706.php
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-208514c5-0378-494f-9998-7460ff706089
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.