Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 15 | 1 | 41-45

Article title

An alcoholic family and its harmful effect on children

Authors

Title variants

PL
Rodzina alkoholowa i jej szkodliwy wpływ na dzieci

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
A large number of people in our society have been brought up in alcoholic families - this is a difficult and often traumatic experience for a little, delicate human. Children are not capable of self-defence and can't understand why they have been deprived of respect and attention. Their adult emotional life is burdened by numerous unpleasant memories, fear, sadness and anger. Since the majority of Adult Children of Alcoholics are not aware of the relationship between their childhood and adult life failures, only few of them decide to start therapy.
PL
Wiele osób w naszym społeczeństwie wzrastało w rodzinach alkoholowych – jest to doświadczenie trudne i często traumatyczne dla młodego, wrażliwego człowieka. Dzieci nie potrafią się bronić i nie rozumieją dlaczego są pozbawione szacunku i uwagi. Ich dorosłe życie emocjonalne jest ograniczane przez liczne złe wspomnienia, strach, smutek i złość. Ponieważ większość Dorosłych Dzieci Alkoholików nie zdaje sobie sprawy ze związku ich dzieciństwa i niepowodzeń w życiu dorosłym, tylko część z nich decyduje się na rozpoczęcie terapii.

Discipline

Year

Volume

15

Issue

1

Pages

41-45

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author

References

 • 1. Mellibruda, J. O zjawisku krzywdzenia dzieci w rodzinie czyli długa historia krzywdzenia, krótka historia pomagania. [The phenomenon of hurt children in a family – a long story of harm, a short story of help]. Niebieska Linia. [Blue Line].2001;2: 6-9.
 • 2. Skrzypczyk, W.: Być dzieckiem alkoholika [Being an Alcoholic’s Child]. Świat Problemów. 2008; 12: 4-8.
 • 3. James B. Treating Traumatized Children. Boston: Lexington Books/Macmillan; 1989.
 • 4. Karasowska, A. Krzywdzenie dzieci w rodzinie alkoholowej [Harm of children in an alcoholic family]. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka [The Hurt Child. Theory, Research, Practice]. 2004;8: 6-17.
 • 5. Widera-Wysoczańska, A. Zdrowotne konsekwencje chronicznego urazu doznanego w dzieciństwie [Chronic childhood trauma and its influence on health]. W: G. Dolińska-Zygmunt red. Podstawy psychologii zdrowia [Basics of Psychology of Health].Wrocław: Uniwersytet Wrocławski; 2001.s.227-242.
 • 6. Gąsior, K. Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Al- koholików [Factors that threaten the development of children in an alcoholic family – the case of Adult Children Of Alcoholics]. Al- koholizm i Narkomania [Alcoholism and Drug Addic- tion].2008;3:247-262.
 • 7. Dąbkowska, M. Wpływ traumatycznych doświadczeń na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży [Trauma influence on the mental health of children and young people]. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekar- skiej [Psychiatry in General Practice].2006;4: 161-164.
 • 8. Korzeniowski, L., Pużyński, S. Encyklopedyczny Słownik Psychiatrii [Encyclopedia of Psychiatric Terms]. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich; 1986.
 • 9. Jona, I. Zespół Stresu Pourazowego DDA’ [Post-traumatic Stress Disorder in ACOA]. Świat Problemów [The World of Prob- lems].1997;10:3-4.
 • 10. Ryniak, J., Świątek, L. Diagnoza osób współuzależnionych [A diagnosis of co-addicted people], Terapia Uzależnienia i Współ- uzależnienia [Therapy of Addiction and Co-addiction].2008;3:5-7.
 • 11. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne [The ICD-10 Classification of Men- tal and Behavioural Disorders. Research Diagnostic Criteria].Kraków- Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 1998.
 • 12. Sobolewska, Z., Gąsior K. Psychoterapia DDA podstawowe założe- nia [Psychotherapy of ACOA – basic assumptions]. Terapia Uza- leżnienia i Współuzależnienia [Therapy of Addiction and Co- addiction]. 2007;74-76.
 • 13. Sobolewska, Z. Czy potrzebują terapii i jakiej? [Do they need therapy and what type?], Świat Problemów [The World of Prob- lems].1997;10: 13-16.
 • 14. Czabała, J.Cz. Czynniki leczące w psychoterapii [Healing Factors in Psychotherapy]. Warszawa: PWN; 2006.
 • 15. Heaton, J.A. Building Basic Therapeutic Skills. San Francisco: Jossey-Bass; 1988.
 • 16. Yalom, I. The Gift of Therapy. Perennial: 2003.
 • 17. Kottler, J.A. On Being a Therapist. Jossey-Bass. 4th Edition; 2010.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-2081-3910-2014-15-1-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.