Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 15 | 1 | 10-13

Article title

A comparison of severity of symptoms of Internet addiction in students from Poland, Taiwan and the USA

Title variants

PL
Porównanie nasilenia objawów uzależnienia od Internetu u studentów z Polski, Tajwanu i z USA

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this work was to verify the hypothesis that there are statistically significant differences among students from Poland, Taiwan and the USA in the severity of symptoms of Internet addiction, as measured using Pawłowska and Potembska's Internet Addiction Assessment Questionnaire. Material and methods: A total of 147 medical students from the Medical University of Lublin were surveyed, including 83 Polish, 31 Taiwanese and 33 American students with a mean age of 21 years. The following instruments were used in this study: an inquiry form and the Internet Addiction Assessment Questionnaire by Potembska and Pawłowska. Results and conclusions: Based on the results obtained in the study, the following conclusions have been formulated: 1. The students from Taiwan have significantly more severe symptoms of Internet addiction than the students from Poland and the USA. 2. The students from the USA have significantly more severe symptoms of Internet addiction than the Poles. 3. The criteria for the risk of Internet addiction have been met by more Taiwanese students (65%) than American (31%) and Polish (17%) students. 4. Taiwanese students significantly more often as compared to Polish and American students play violent computer games and they believe that only online interactions can ensure acceptance, understanding and the possibility to express true feelings and views. 5. As compared to Polish students, the students from Taiwan and the USA significantly more often use web pornography.
PL
Celem pracy była weryfikacja hipotezy zakładającej występowanie istotnych statystycznie różnic między studentami z Polski, Tajwanu i USA w zakresie nasilenia objawów uzależnienia od Internetu, mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Internetu Pawłowskiej i Potembskiej. Materiał i metody: Przebadano łącznie 147 studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 83 Polaków, 31 Tajwańczyków i 33 studentów ze Stanów Zjednoczonych, których średni wiek wynosił 21 lat. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: Ankietę oraz Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Internetu Pawłowskiej i Potemskiej. Wyniki i wnioski: Na podstawie otrzymanych wyników badań sformułowano następujące wnioski: 1. Studenci z Tajwanu mają znacząco bardziej nasilone objawy uzależnienia od Internetu niż studenci z USA i z Polski. 2. Studenci z USA mają znacząco bardziej nasilone objawy uzależnienia od Internetu niż Polacy. 3. Kryteria zagrożenia uzależnieniem od Internetu spełnia więcej studentów z Tajwanu (65%) niż studentów z USA (31%) i z Polski (17%). 4. Studenci z Tajwanu istotnie częściej niż studenci z Polski i z USA grają w gry internetowe, w których dominuje przemoc oraz są przekonani, że jedynie w kontaktach nawiązywanych przez Internet można otrzymać akceptację, zrozumienie i wyrażać autentyczne uczucia i poglądy. 5. Studenci z Tajwanu i z USA istotnie częściej niż studenci z Polski korzystają z pornografii internetowej.

Discipline

Year

Volume

15

Issue

1

Pages

10-13

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

 • 1. Johansson A., Götestam K. Internet addiction: characteristics of a questionnaire and prevalence in Norwegian youth (12-18 years). Scand. J. Psychol., 2004; 45(3): 223-229.
 • 2. Pallanti S., Bernardi S., Quercioli L. The Sorter PROMIS questionnaire and the Internet Addiction Scale in the assessment of multiple addictions in a high school population: prevalence and related disability. CNS Spectrums, 2006; 11(12): 966-974.
 • 3. Siomos K.E., Dafouli E.D., Braimiotis D.A., Mouzas O.D., Angelopoulos N.V. Internet addiction among Greek adolescent students. Cyberpsychol. Behav., 2008; 11(6): 653-657.
 • 4. Ko C.H., Yen J.Y., Yen C.F., Lin H.C., Yang M.J. Factors predictive for incidence and remission of Internet addiction in young adolescents: a prospective study. Cyberpsychol. Behav., 2007; 10(4): 545-551.
 • 5. Morahan-Martin J., Schumacher P. Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Comput. Human Behav., 2000; 16(1): 13-29.
 • 6. Lam L.T., Peng Z.W., Mai J.C., Jing J. Factors associated with Internet addiction among adolescents. Cyberpsychol. Behav., 2009; 12(5): 551-555.
 • 7. Kim K., Ryu E., Chon M.Y., Yeun E.J., Choi S.Y., Seo J.S., Nam B.W. Internet addiction in Korean adolescents and its relation to de- pression and suicidal ideation: a questionnaire survey. Int. J. Nurs. Stud., 2006; 43(2): 185-192.
 • 8. Augustynek A.Osobowościowe determinanty zachowań internetowych. W: Haber L. (red.): Mikrospołeczność informacyjna. Kraków, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001, s. 63-89.
 • 9. Poprawa R. W poszukiwaniu psychologicznych mechanizmów problematycznego używania Internetu. W: M. Sokołowski (red.): Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku. Elbląg, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, 2006, s.113-124
 • 10. Pawłowska B., Potembska E. Objawy zagrożenia i uzależnienia od Internetu mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależ- nienia od Internetu, autorstwa Pawłowskiej i Potembskiej u mło- dzieży w wieku do 13 do 24 lat. Curr. Probl. Psychiatry, 2011; 12(4): 439-442.
 • 11. Pawłowska B., Potembska E. Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Internetu (KBUI). Bad. Schizofr., 2009; 10: 310-321.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-2081-3910-2014-15-1-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.