PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 1 | 30–38
Article title

Czy istnieje możliwość diagnostyki endometriozy z poziomu endometrium?

Content
Title variants
EN
Is it possible to diagnose endometriosis at the level of endometrium?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The endometrium of women with endometriosis has a different expression of cytokines, angiogenic and hormonal factors compared to healthy women. Endometriosis is a disease occurring mostly in women at a reproductive age with a frequency of 7–10%. Despite many studies and hypotheses on the pathogenesis of the disease, marker specific to endometriosis has not yet been detected. Thus, laparoscopy remains the gold standard in the diagnosis, particularly in the case of peritoneal form that cannot be visualized by means of an ultrasound test. Other forms of endometriosis – ovarian (chocolate cysts) and deep infiltrating – can be identified in an ultrasound test. Scientists are currently searching for markers that in a specific combination would ensure maximum sensitivity and specificity of the non-invasive detection of endometriosis, even at early stages. The article presents selected factors, such as interleukin 8, vascular endothelial growth factor, platelet-derived growth factor, nerve growth factor, detected in the endometrium, which can be a potential diagnostic target. Diagnoses made at the level of endometrium would facilitate the identification of endometriosis and would significantly reduce costs associated with the necessity to conduct laparoscopy.
PL
Endometrium pacjentek z endometriozą charakteryzuje się inną ekspresją cytokin, czynników angiogennych i hormonalnych niż u kobiet zdrowych. Endometrioza występuje głównie u kobiet w wieku reprodukcyjnym, z częstością około 7–10%. Mimo wielu badań i hipotez dotyczących patogenezy nie wykryto dotychczas swoistego markera dla endometriozy. Złotym standardem diagnostycznym, zwłaszcza w przypadku postaci otrzewnowej, której nie udaje się uwidocznić w badaniu ultrasonograficznym, pozostaje laparoskopia. Inne formy endometriozy – jajnikową (torbiele czekoladowe) i głęboko naciekającą – można rozpoznać w badaniu ultrasonograficznym. Obecnie poszukuje się markerów, które w określonej kombinacji zapewniłyby maksymalną czułość i swoistość nieinwazyjnego wykrywania endometriozy, nawet we wczesnych stadiach. Czułość oznaczeń wykonywanych z krwi nie jest niestety satysfakcjonująca w odniesieniu do otrzewnowej postaci choroby. W artykule zaprezentowano potencjalne cele diagnostyczne – wybrane czynniki wykrywane w endometrium, czyli interleukinę 8, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego, płytkopochodny czynnik wzrostu i czynnik wzrostu nerwów. Pobranie endometrium do badań jest łatwe i może być wykonywane ambulatoryjnie. Diagnozowanie z poziomu endometrium ułatwiłoby rozpoznawanie endometriozy i znacząco zmniejszyło koszty związane z koniecznością przeprowadzania laparoskopii.
Keywords
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
30–38
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
 • Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska. Opiekun Koła: dr n. med. Maria Szubert
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
References
 • 1. Hsu AL, Khachikyan I, Stratton P: Invasive and noninvasive methods for the diagnosis of endometriosis. Clin Obstet Gynecol 2010; 53: 413–419.
 • 2. Marana R, Lecca A, Biscione A et al.: [Endometriosis: the gynecologist’s opinion]. Urologia 2012; 79: 160–166.
 • 3. Missmer SA, Hankinson SE, Spiegelman D et al.: Incidence of laparoscopically confirmed endometriosis by demographic, anthropometric, and lifestyle factors. Am J Epidemiol 2004; 160: 784–796.
 • 4. Alexeyev VB, Balashov SY, Dugina OY: [Prevalence and risk of endometriosis in industrial territories]. Med Tr Prom Ekol 2015; (8): 14–18.
 • 5. Cooney MA, Buck Louis GM, Hediger ML et al.: Organochlorine pesticides and endometriosis. Reprod Toxicol 2010; 30: 365–369.
 • 6. Sadeu JC, Hughes CL, Agarwal S et al.: Alcohol, drugs, caffeine, tobacco, and environmental contaminant exposure: reproductive health consequences and clinical implications. Crit Rev Toxicol 2010; 40: 633–652.
 • 7. Fassbender A, Burney RO, O DF et al.: Update on biomarkers for the detection of endometriosis. Biomed Res Int 2015; 2015: 130854.
 • 8. Jiang QY, Wu RJ: Growth mechanisms of endometriotic cells in implanted places: a review. Gynecol Endocrinol 2012; 28: 562–567.
 • 9. Nyholt DR, Low SK, Anderson CA et al.: Genome-wide association meta-analysis identifies new endometriosis risk loci. Nat Genet 2012; 44: 1355–1359.
 • 10. Basta A, Brucka A, Górski J et al.; Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego: Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące diagnostyki i metod leczenia endometriozy. Ginekol Pol 2012; 83: 871–876.
 • 11. Biberoglu KO, Behrman SJ: Dosage aspects of danazol therapy in endometriosis: short-term and long-term effectiveness. Am J Obstet Gynecol 1981; 139: 645–654.
 • 12. Kennedy S, Bergqvist A, Chapron C et al.; ESHRE Special Interest Group for Endometriosis and Endometrium Guideline Development Group: ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis. Hum Reprod 2005; 20: 2698–2704.
 • 13. Dunselman GA, Vermeulen N, Becker C et al.; European Society of Human Reproduction and Embryology: ESHRE guideline: management of women with endometriosis. Hum Reprod 2014; 29: 400–412.
 • 14. Leyland N, Casper R, Laberge P et al.: Endometriosis: diagnosis and management. J Obstet Gynaecol Can 2010; 32 (Suppl 2): S1–S32.
 • 15. Chapron C, Fauconnier A, Goffinet F et al.: Laparoscopic surgery is not inherently dangerous for patients presenting with benign gynaecologic pathology. Results of a meta-analysis. Hum Reprod 2002; 17: 1334–1342.
 • 16. Gjavotchanoff R: CYFRA 21-1 in urine: a diagnostic marker for endometriosis? Int J Womens Health 2015; 7: 205–211.
 • 17. Markowska J, Kowalska M, Gogacz M et al.: Cytokines and endometriosis. Clin Exp Obstet Gynecol 2004; 31: 269–270.
 • 18. Othman Eel-D, Hornung D, Salem HT et al.: Serum cytokines as biomarkers for nonsurgical prediction of endometriosis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008; 137: 240–246.
 • 19. Mihalyi A, Gevaert O, Kyama CM et al.: Non-invasive diagnosis of endometriosis based on a combined analysis of six plasma biomarkers. Hum Reprod 2010; 25: 654–664.
 • 20. Laudanski P, Charkiewicz R, Kuzmicki M et al.: Profiling of selected angiogenesis-related genes in proliferative eutopic endometrium of women with endometriosis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 172: 85–92.
 • 21. Khan MA, Sengupta J, Mittal S et al.: Genome-wide expressions in autologous eutopic and ectopic endometrium of fertile women with endometriosis. Reprod Biol Endocrinol 2012; 10: 84.
 • 22. Liu H, Lang JH: Is abnormal eutopic endometrium the cause of endometriosis? The role of eutopic endometrium in pathogenesis of endometriosis. Med Sci Monit 2011; 17: RA92–RA99.
 • 23. May KE, Villar J, Kirtley S et al.: Endometrial alterations in endometriosis: a systematic review of putative biomarkers. Hum Reprod Update 2011; 17: 637–653.
 • 24. Arici A: Local cytokines in endometrial tissue: the role of interleukin-8 in the pathogenesis of endometriosis. Ann N Y Acad Sci 2002; 955: 101–109; discussion 118, 396–406.
 • 25. Carmona F, Chapron C, Martínez-Zamora MÁ et al.: Ovarian endometrioma but not deep infiltrating endometriosis is associated with increased serum levels of interleukin-8 and interleukin-6. J Reprod Immunol 2012; 95: 80–86.
 • 26. Ulukus M, Ulukus EC, Seval Y et al.: Expression of interleukin-8 receptors in endometriosis. Hum Reprod 2005; 20: 794–801.
 • 27. McLaren J, Prentice A, Charnock-Jones DS et al.: Vascular endothelial growth factor is produced by peritoneal fluid macrophages in endometriosis and is regulated by ovarian steroids. J Clin Invest 1996; 98: 482–489.
 • 28. Mueller MD, Taylor RN: Angiogenesis in endometriosis. In: Augustin HG, Iruela-Arispe ML, Rogers PAW et al. (eds.): Vascular Morphogenesis in the Female Reproductive System. Birkhäuser, Boston 2001: 245–270.
 • 29. Barcz E, Kamiński P, Marianowski L: [VEGF concentration in peritoneal fluid of patients with endometriosis]. Ginekol Pol 2001; 72: 442–448.
 • 30. Li YZ, Wang LJ, Li X et al.: Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms contribute to the risk of endometriosis: an updated systematic review and meta-analysis of 14 case-control studies. Genet Mol Res 2013; 12: 1035–1044.
 • 31. Cho S, Choi YS, Jeon YE et al.: Expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) and its soluble receptor-1 in endometriosis. Microvasc Res 2012; 83: 237–242.
 • 32. Wang DB, Xu YL, Chen P et al.: Silencing Cofilin-1 blocks PDGF-induced proliferation in eutopic endometrium of endometriosis patients. Cell Biol Int 2013; 37: 799–804.
 • 33. Laschke MW, Elitzsch A, Vollmar B et al.: Combined inhibition of vascular endothelial growth factor (VEGF), fibroblast growth factor and platelet-derived growth factor, but not inhibition of VEGF alone, effectively suppresses angiogenesis and vessel maturation in endometriotic lesions. Hum Reprod 2006; 21: 262–268.
 • 34. Surrey ES, Halme J: Effect of platelet-derived growth factor on endometrial stromal cell proliferation in vitro: a model for endometriosis? Fertil Steril 1991; 56: 672–679.
 • 35. Szubert M, Suzin J, Duechler M et al.: Evaluation of selected angiogenic and inf lammatory markers in endometriosis before and after danazol treatment. Reprod Fertil Dev 2014; 26: 414–420.
 • 36. Kajitani T, Maruyama T, Asada H et al.: Possible involvement of nerve growth factor in dysmenorrhea and dyspareunia associated with endometriosis. Endocr J 2013; 60: 1155–1164.
 • 37. Bose CK: Neurotrophin in obstetrics and gynaecology. J Stem Cells 2009; 4: 217–227.
 • 38. Anaf V, Simon P, El Nakadi I et al.: Hyperalgesia, nerve infiltration and nerve growth factor expression in deep adenomyotic nodules, peritoneal and ovarian endometriosis. Hum Reprod 2002; 17: 1895–1900.
 • 39. Wang G, Tokushige N, Markham R et al.: Rich innervation of deep infiltrating endometriosis. Hum Reprod 2009; 24: 827–834.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2033e9de-562f-46d3-a4fd-69b7176c1bb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.