Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 10 | 2 |

Article title

Practical consequences of different nerve location techniques

Title variants

PL
Praktyczne konsekwencje różnych technik lokalizacji nerwów

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Blokady regionalne znajdują szerokie zastosowanie w praktyce anestezjologicznej dzięki licznym korzyściom oferowanym pacjentom przez tę grupę technik. Potencjalnym problemem związanym z blokadami splotów i nerwów obwodowych jest nie zawsze satysfakcjonujący wynik znieczulenia, wynikający w głównej mierze z trudności w precyzyjnej lokalizacji położenia struktur nerwowych. Dzięki postępowi technologicznemu oraz nowemu wykorzystaniu starszych technik możliwa stała się poprawa skuteczności i zwiększenie bezpieczeństwa tych znieczuleń. W artykule przedstawiono przegląd możliwości związanych z tradycyjnymi oraz współczesnymi technikami wykonywania blokad obwodowych.
EN
Regional anesthesia is widely used in clinical practice due to numerous advantages given to patients by this group of techniques. Possible problem of any peripheral block is lower than expected success rate resulting mainly from frequently occurring lack in precision of nerve location. Due to advance in technology as well as renew use of older techniques it was possible to improve efficacy and safety of peripheral blocks. This article reviews advantages and drawbacks of specific techniques of peripheral blocks.

Discipline

Journal

Year

Volume

10

Issue

2

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1ff07519-d575-4e6c-ba86-bfc851fc7639
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.