Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | XXIV | 3 | 373–375

Article title

Recenzje i sprawozdania

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Psycholog wrażliwy na relacje człowieka z otoczeniem, obserwując zmiany środowiska życia, szuka w nim możliwości rozwoju i dostrzega ryzyko patologii zachowania. Od początku wieku, gdy śledzimy psychologiczne doniesienia o konsekwencjach funkcjonowania człowieka w ponowoczesnej cywilizacji w rzeczywistościach nowych mediów, technologii komputerowej lub społeczeństwa sieci, doskonale zdajemy sobie sprawę, że rewolucja się dokonała. Internet nieodłącznie tkwi w codzienności – dzięki niemu i przez niego zmianie uległy wymiary naszego bycia w świecie: inaczej pracujemy, inaczej spędzamy czas wolny, inaczej uczymy się, inaczej dokonujemy wyborów politycznych, inaczej konsumujemy i przede wszystkim inaczej jesteśmy w relacjach. Paweł Izdebski, Autor recenzowanej książki Internet i gry internetowe. Osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? (2019) przypomina, że ta zmiana cywilizacyjna dotyczy nas ponadgeneracyjnie, zarówno pokolenia „cyfrowych tubylców”, „nowych cyfrowych tubylców”, jak i pokolenia „cyfrowych imigrantów”, którzy pamiętamy świat bez Internetu i stopniowe przybliżanie się naszego zwykłego życia do z początku odległego świata nowych mediów. Tymczasem dziś – do czego wprowadza Autor, pi-sząc o rozwoju Internetu i badań nad nim – „[w] Internecie czujemy się także zagubieni i niezadowoleni lub szczęśliwi i zadowoleni” (s. 25).

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Pages

373–375

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1fbf3368-e71a-42e2-a339-e6e3f0b6f978
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.