PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 4 | 267-276
Article title

Leczenie zespołów cieśni

Content
Title variants
EN
Management of entrapment neuropathies
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This paper reviews current knowledge on management of entrapment neuropathies. An attempt of conservative therapy is appropriate in patients showing no motor deficit, particularly if entrapment neuropathy is associated with an endocrine disorder, potentially avoidable physical activity or with external compression of the nerve. Even though the natural history of entrapment neuropathies is poorly understood, it is well known that their course is not necessarily progressive and spontaneous remissions are not exceptional. This advocates conservative treatment in patients with mild symptoms in early stages of the disease. Such a treatment must ensure getting rid of the factors responsible for development of the neuropathy and usually includes temporary immobilization of the affected limb. Currently available data do not support the value of local steroid injections. Management problems encountered in patients with diabetes mellitus and in the cases of double or multiple crush syndrome were also discussed. Basing on the most recently published clinical data the author reviews indications to surgical treatment in each of the entrapment neuropathies. Operative techniques and strategies were presented and briefly assessed. Attention was drawn to the possible advantages and disadvantages of endoscopic surgery for carpal tunnel syndrome as compared with the open surgery. The results of operative treatment were looked at pointing out typical side effects and complications.
PL
W pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat leczenia zespołów cieśni. Próba leczenia zachowawczego jest uzasadniona w przypadkach przebiegających bez uszkodzenia włókien ruchowych, zwłaszcza gdy neuropatia wiąże się ze zmianami hormonalnymi, możliwą do uniknięcia aktywnością fizyczną lub uciskiem z zewnątrz. Choć historia naturalna zespołów tunelowych jest słabo poznana, to wiadomo, że ich przebieg nie musi być postępujący, a samoistne remisje nie należą do wyjątków, co rzutuje na wybór terapii u chorych z niezbyt nasilonymi objawami klinicznymi. Leczenie zachowawcze polega na usunięciu czynników odpowiedzialnych za rozwój neuropatii, a jego istotnym elementem jest czasowe unieruchomienie kończyny. Dostępne dane nie potwierdzają wartości leczniczej miejscowych wstrzyknięć steroidów. Omówiono problemy terapeutyczne występujące u chorych z cukrzycą oraz w przypadkach tzw. zespołu podwójnego zmiażdżenia. W oparciu o najnowsze dostępne publikacje omówiono wskazania do leczenia chirurgicznego oraz przedstawiono techniki i strategie operacyjne stosowane w poszczególnych zespołach cieśni. Zwrócono szczególną uwagę na przydatność zabiegów endoskopowych w zespole cieśni nadgarstka i ich porównanie z operacją klasyczną. Zaprezentowano wyniki leczenia chirurgicznego w poszczególnych neuropatiach, uwzględniając możliwe powikłania i ich leczenie.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
267-276
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital im. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel.: 042 677 67 70, faks: 042 677 67 81
References
 • 1. Efstathopoulos D.G., Themistocleous G.S., Papagelopoulos PJ. i wsp.: Outcome of partial medial epicondylectomy for cubital tunnel syndrome. Clin. Orthop. Relat. Res. 2006: 444: 134-139.
 • 2. Bilic R., Kolundzic R., Trkulja V i wsp.: The carpal tunnel syndrome: medical and economic advantages of well-timed surgical treatment. Lijec. Vjesn. 2006; 128:143-149.
 • 3. Finsen V, Zeitlmann H.: Carpal tunnel syndrome during pregnancy. Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. Hand Surg. 2006; 40: 41-45.
 • 4. de Krom M.C., Kester A.D., Knipschild P.G., Spaans F.: Risk factors for carpal tunnel syndrome. Am. J. Epidemiol. 1990; 132: 1102-1110.
 • 5. Manganelli P., Pavesi G., Salaffi F.: Bilateral carpal tunnel syndrome in Graves’ disease. Z. Rheumatol. 1987; 46: 34-35.
 • 6. Schmitz U., Honisch C., Zierz S.: Pseudotumour cerebri and carpal tunnel syndrome associated with danazol therapy. J. Neurol. 1991; 238: 355.
 • 7. Kameyama S., Tanaka R., Hasegawa A. i wsp.: Subclinical carpal tunnel syndrome in acromegaly. Neurol. Med. Chir. (Tokyo) 1993; 33: 547-551.
 • 8. Wand J.S.: The natural history of carpal tunnel syndrome in lactation. J. R. Soc. Med. 1989; 82: 349-350.
 • 9. Beaton L.E., Anson B.J.: Relation of median nerve to pronator teres muscle. Anat. Rec. 1939; 75: 23-26.
 • 10. Smola C.: About the problem of radial tunnel syndrome or “where does the tennis elbow end and where does the radial tunnel syndrome begin?” Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 2004; 36: 241-245.
 • 11. Mumenthaler M., Schliack H. (red.): Uszkodzenia nerwów obwodowych. Rozpoznawanie i leczenie. PZWL, Warszawa 1998: 345.
 • 12. Wright I.S .: The neurovascular syndrome produced by hyperabduction of the arms. Am. Heart J. 1945; 29: 1-19.
 • 13. Rask M.R.: Medial plantar neurapraxia (jogger’s foot): report of 3 cases. Clin. Orthop. Relat. Res. 1978; (134): 193-195.
 • 14. Park J.W., Kim D.H., Hwang M., Bun H.R.: Meralgia paresthetica caused by hip-huggers in a patient with aberrant course of the lateral femoral cutaneous nerve. Muscle Nerve 2007 Jan 9; Epub.
 • 15. Neubauer U., Stefan H.: Morton metatarsalgia. Med. Klin. (Munich) 1989; 84: 534-536, 563.
 • 16. Heuser M.: Suralis compression syndrome. Nervenarzt 1982; 53: 223-224.
 • 17. Meier C., Schupbach D.H., Oetli M., Mumenthaler M.: Rucksack paralysis in military service. A catamnestic study of 81 Swiss servicemen. Med. Corps. Intern. 1989; 3:64-68.
 • 18. Wadsworth T.G., Williams J.R.: Cubital tunnel external compression syndrome. Br. Med. J. 1973; 1: 662-666.
 • 19. Resende L.A., Tahara A., Fonseca R.G., Sardenberg T.: The natural history of carpal tunnel syndrome. A study of 20 hands evaluated 4 to 9 years after initial diagnosis. Electromyogr. Clin. Neurophysiol. 2003; 43: 301-304.
 • 20. Padua L., Aprile I., Caliandro P. i wsp.: Natural history of ulnar entrapment at elbow. Clin. Neurophysiol. 2002; 113: 1980-1984.
 • 21. Eisen A., Danon J.A.K.: The mild cubital tunnel syndrome. Its natural history and indications for surgical intervention. Neurology 1974; 24: 608-613.
 • 22. Perkins B.A., Olaleye D., Bril V.: Carpal tunnel syndrome in patients with diabetic polyneuropathy. Diabetes Care 2002; 25: 565-569.
 • 23. Tanaka S., Wild D.K., Seligman PJ. i wsp.: The US prevalence of self-reported carpal tunnel syndrome: 1988 National Health Interview Survey Data. Am. J. Public Health 1994; 84: 1846-1848.
 • 24. Vinik A., Mehrabyan A., Colen L., Boulton A.: Focal entrapment neuropathies in diabetes. Diabetes Care 2004; 27: 1783-1788.
 • 25. Ozkul Y., Sabuncu T., Kocabey Y., Nazligul Y.: Outcomes of carpal tunnel release in diabetic and non-diabetic patients. Acta Neurol. Scand. 2002; 106: 168-172.
 • 26. Aszmann O., Kress K., Dellon A.: Results of decompression of peripheral nerves in diabetics: a prospective, blinded study. Plast. Reconstr. Surg. 2000; 106: 816-822.
 • 27. Mondelli M., Padua L., Reale F. i wsp.: Outcome of surgical release among diabetics with carpal tunnel syndrome. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2004; 85: 7-13.
 • 28. Upton A.R., McComas A.J.: The double crush in nerve entrapment syndromes. Lancet 1973; 2: 359-362.
 • 29. Dellon A.L., Mackinnon S.E.: Chronic nerve compression model for the double crush hypothesis. Ann. Plast. Surg. 1991; 26: 259-264.
 • 30. Osterman A.L.: The double crush syndrome. Orthop. Clin. North Am. 1988; 19: 147-155.
 • 31. Kwon H.K., Hwang M., Yoon D.W: Frequency and severity of carpal tunnel syndrome according to level of cervical radiculopathy: double crush syndrome? Clin. Neurophysiol. 2006; 117: 1256-1259.
 • 32. Morgan G., Wilbourn A.J.: Cervical radiculopathy and coexisting distal entrapment neuropathies: double-crush syndromes? Neurology 1998; 50: 78-83.
 • 33. Gelberman R.H., Hergenroeder P.T., Hargens A.R. i wsp.: The carpal tunnel syndrome. A study of carpal canal pressures. J. Bone Joint Surg. Am. 1981; 63: 380-383.
 • 34. Walker W.C., Metzler M., Cifu D.X., Swartz Z.: Neutral wrist splinting in carpal tunnel syndrome: a comparison of night-only versus full-time wear instructions. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2000; 81: 424-429.
 • 35. Premoselli S., Sioli P., Grossi A, Cerri C.: Neutral wrist splinting in carpal tunnel syndrome: a 3- and 6-months clinical and neurophysiologic follow-up evaluation of night-only splint therapy. Eura Medicophys. 2006; 42: 121-126.
 • 36. Papez B.J., Turk Z.: Clinical versus electrodiagnostic effectiveness of splinting in the conservative treatment of carpal-tunnel syndrome. Wien. Klin. Wochenschr. 2004: 116 supl. 2: 24-27.
 • 37. Graham R.G., Hudson D.A., Solomons M., Singer M.: A prospective study to assess the outcome of steroid injections and wrist splinting for the treatment of carpal tunnel syndrome. Plast. Reconstr. Surg. 2004; 113: 550-556.
 • 38. Verdugo R.J., Salinas R.S., Castillo J., Cea J.G.: Surgical versus non-surgical treatment for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst. Rev. 2003; (3): CD001552.
 • 39. Ettema A.M., Amadio P.C., Cha S.S. iwsp.: Surgery versus conservative therapy in carpal tunnel syndrome in people aged 70 years and older. Plast. Reconstr. Surg. 2006; 118: 947-958; dyskusja: 959-960.
 • 40. Marshall S., Tardif G., Ashworth N.: Local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst. Rev. 2002; (4): CD001554.
 • 41. Kasten S.J., Louis D.S.: Carpal tunnel syndrome: a case of median nerve injection injury and a safe and effective method for injecting the carpal tunnel. J. Fam. Pract. 1996; 43: 79-82.
 • 42. Tavares S.P., Giddins G.E.: Nerve injury following steroid injection for carpal tunnel syndrome. A report of two cases. J. Hand Surg. [Br.] 1996; 21: 208-209.
 • 43. Linskey M.E., Segal R.: Median nerve injury from local steroid injection in carpal tunnel syndrome. Neurosurgery 1990; 26: 512-515.
 • 44. McConnell J.R., Bush D.C.: Intraneural steroid injection as a complication in the management of carpal tunnel syndrome. A report of three cases. Clin. Orthop. Relat. Res. 1990; (250): 181-184.
 • 45. O’Connor D., Marshall S., Massy-Westropp N.: Non-surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst. Rev. 2003; (1): CD003219.
 • 46. Thoma A., Veltri K., Haines T, Duku E.: A meta-analysis of randomized controlled trials comparing endoscopic and open carpal tunnel decompression. Plast. Reconstr. Surg. 2004; 114: 1137-1146.
 • 47. Brown R.A., Gelberman R.H., Seiler J.G. 3rd i wsp.: Carpal tunnel release. A prospective, randomized assessment of open and endoscopic methods. J. Bone Joint Surg. Am. 1993; 75: 1265-1275.
 • 48. Concannon M.J., Brownfield M.L., Puckett C.L.: The incidence of recurrence after endoscopic carpal tunnel release. Plast. Reconstr. Surg. 2000; 105: 1662-1665.
 • 49. Atroshi I., Larsson G.U., Ornstein E. i wsp.: Outcomes of endoscopic surgery compared with open surgery for carpal tunnel syndrome among employed patients: randomised controlled trial. BMJ 2006; 332: 1473.
 • 50. Hartz C.R., Linscheid R.L., Gramse R.R., Daube J.R.: The pronator teres syndrome: compressive neuropathy of the median nerve. J. Bone Joint Surg. Am. 1981; 63: 885-890.
 • 51. Bayerl W, Fischer K.: The pronator teres syndrome. Clinical aspects, pathogenesis and therapy of a non-traumatic median nerve compression syndrome in the space of the elbow joint. Handchirurgie 1979; 11: 91-98.
 • 52. Joist A., Scherf F.G., Joosten U., Neuber M.: Post-traumatic anterior interosseous nerve syndrome after supracondylar humerus fracture in a child. Chirurg 1997; 68: 738-741.
 • 53. Penkert G., Schwandt D.: A case of anterior interosseus nerve lesion (Kiloh-Nevin syndrome). Handchirurgie 1980; 12: 19-21.
 • 54. Miller-Breslow A., Terrono A., Millender L.H.: Nonoperative treatment of anterior interosseous nerve paralysis. J. Hand Surg. [Am.] 1990; 15: 493-496.
 • 55. Eren S., Bruser P., Meyer-ClementM.: Treatment results in the anterior interosseous nerve compression syndrome. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 1983; 15: 221-222.
 • 56. Crawford J.P., Noble W.J.: Anterior interosseous nerve paralysis: cubital tunnel (Kiloh-Nevin) syndrome. J. Manipulative Physiol. Ther. 1988; 11: 218-220.
 • 57. Nigst H., Dick W: Syndromes of compression of the median nerve in the proximal forearm (pronator teres syndrome; anterior interosseous nerve syndrome). Arch. Orthop. Trauma. Surg. 1979; 93: 307-312.
 • 58. Kim D.H., Murovic J.A., Kim Y.Y., Kline D.G.: Surgical treatment and outcomes in 15 patients with anterior interosseous nerve entrapments and injuries. J. Neurosurg. 2006; 104: 757-765.
 • 59. McGowan A.J.: The results of transposition of the ulnar nerve for traumatic ulnar neuritis. J. Bone Joint Surg. Br. 1950; 32B: 293-301.
 • 60. Hong C.Z., Long HA., Kanakamedala R.V i wsp.: Splinting and local steroid injection for the treatment of ulnar neuropathy at the elbow: clinical and electrophysiological evaluation. Arch. Phys. Med. Rehabil. 1996; 77: 573-577.
 • 61. Taha A., Galarza M., Zuccarello M., Taha J.: Outcomes of cubital tunnel surgery among patients with absent sensory nerve conduction. Neurosurgery 2004; 54: 891-895; dyskusja: 895-896.
 • 62. Yamamoto K., Shishido T., Masaoka T. i wsp.: Postoperative clinical results in cubital tunnel syndrome. Orthopedics 2006; 29: 347-353.
 • 63. Moser VL., Kitzinger H.B., Frey M., Aszmann O.C.: Is a differentiated treatment depending on the degree of severity justified in cubital tunnel syndrome? Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 2006; 38: 172-177.
 • 64. Matsuzaki H., Yoshizu T., Maki Y. i wsp.: Long-term clinical and neurologic recovery in the hand after surgery for severe cubital tunnel syndrome. J. Hand Surg. [Am.] 2004; 29: 373-378.
 • 65. Amako M., Nemoto K., Kawaguchi M. i wsp.: Comparison between partial and minimal medial epicondylectomy combined with decompression for the treatment of cubital tunnel syndrome. J. Hand Surg. [Am.] 2000; 25: 1043-1050.
 • 66. Rochet S., Obert L., Lepage D. i wsp.: Should we divide Osborn’s ligament during epicondylectomy and in situ decompression of the ulnar nerve? Chir. Main 2004; 23: 131-136.
 • 67. Krishnan K.G., Pinzer T., Schackert G.: A novel endoscopic technique in treating single nerve entrapment syndromes with special attention to ulnar nerve transposition and tarsal tunnel release: clinical application. Neurosurgery 2006; 59 (1 supl. 1): ONS89-100.
 • 68. Porcellini G., Paladini P., Campi F., Merolla G.: Arthroscopic neurolysis of the ulnar nerve at the elbow. Chir. Organi Mov. 2005; 90: 191-200.
 • 69. Feldmeier C., Hauer G., Wilhelm K.: Compression of the ulnar nerve at the wrist. Med. Klin. 1976; 71: 1910-1912.
 • 70. Dumbere R.T.: Compression injury to the ulnar nerve in the wrist area and its surgical treatment. Zh. Vopr. Neirokhir. Im. N.N. Burdenko 1989; (1): 39-45.
 • 71. Zoch G., Meissl G., Millesi H.: Results of decompression of the ulnar nerve in Guyon’s canal. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 1990; 22: 125-129.
 • 72. Heyse-Moore G.H.: Resistant tennis elbow. J. Hand Surg. [Br.] 1984; 9: 64-66.
 • 73. Cleary C.K.: Management of radial tunnel syndrome: a therapist’s clinical perspective. J. Hand Ther. 2006; 19: 186-191.
 • 74. Wilhelm A.: Treatment of therapy refractory epicondylitis lateralis humeri by denervation. On the pathogenesis. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 1999; 31: 291-302.
 • 75. Kalb K., Gruber P, Landsleitner B.: Compression syndrome of the radial nerve in the area of the supinator groove. Experiences with 110 patients. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 1999; 31: 303-310.
 • 76. Zoch G., Aigner N.: Wartenberg syndrome: a rare or rarely diagnosed compression syndrome of the radial nerve? Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 1997; 29: 139-143.
 • 77. Huang J.H., Zager E.L.: Thoracic outlet syndrome. Neurosurgery 2004; 55: 897-902; dyskusja: 902-903.
 • 78. Iwuagwu O. C., Bajalan A.A., Platt A.J. i wsp.: Effects of reduction mammoplasty on upperlimb nerve conduction across the thoracic outlet in women with macromastia: a prospective randomized study. Ann. Plast. Surg. 2005: 55: 445-448.
 • 79. Stober R.: The thoracic outlet syndrome - diagnostic tips, operative technique and results. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 2006; 38: 46-50.
 • 80. Atasoy E.: Combined surgical treatment of thoracic outlet syndrome: transaxillary first rib resection and transcervical scalenectomy. Hand Clin. 2004; 20: 71-82.
 • 81. Sanders R.J., Hammond S.L.: Supraclavicular first rib resection and total scalenectomy: technique and results. Hand Clin. 2004; 20: 61-70.
 • 82. Jamieson W.G., Chinnick B.: Thoracic outlet syndrome: fact or fancy? A review of 409 consecutive patients who underwent operation. Can. J. Surg. 1996; 39: 321-326.
 • 83. Romeo A.A., Rotenberg D.D., Bach B.R. Jr: Suprascapular neuropathy. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 1999; 7: 358-367.
 • 84. Coro L., Azuelos A., Alexandre A.: Suprascapular nerve entrapment. Acta Neurochir. Suppl. 2005; 92: 33-34.
 • 85. Fansa H., Schneider W: Suprascapular nerve entrapment. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 2003; 35: 122-126.
 • 86. Lichtenberg S., Magosch P, Habermeyer P: Compression of the suprascapular nerve by a ganglion cyst of the spinoglenoid notch: the arthroscopic solution. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2004; 12: 72-79.
 • 87. Bhatia D.N., de Beer J.F., van Rooyen K.S., du Toit D.F.: Arthroscopic suprascapular nerve decompression at the suprascapular notch. Arthroscopy 2006; 22: 1009-1013.
 • 88. Grossman M.G., Ducey S.A., Nadler S.S., Levy A.S.: Meralgia paresthetica: diagnosis and treatment. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2001; 9: 336-344.
 • 89. Haim A., Pritsch T., Ben-Galim P., Dekel S.: Meralgia paresthetica: a retrospective analysis of 79 patients evaluated and treated according to a standard algorithm. Acta Orthop. 2006; 77: 482-486.
 • 90. Ducic I., Dellon A.L., Taylor N.S.: Decompression of the lateral femoral cutaneous nerve in the treatment of meralgia paresthetica. Reconstr. Microsurg. 2006; 22:113-118.
 • 91. Bracilovic A., Nihal A., Houston VL. i wsp.: Effect of foot and ankle position on tarsal tunnel compartment volume. Foot Ankle Int. 2006; 27: 431-437.
 • 92. Sammarco G.J., Chang L.: Outcome of surgical treatment of tarsal tunnel syndrome. Foot Ankle Int. 2003; 24: 125-131.
 • 93. Heimkes B., Posel P, Stotz S., Wolf K.: The proximal and distal tarsal tunnel syndromes. An anatomical study. Int. Orthop. 1987; 11: 193-196.
 • 94. Gondring W.H., Shields B., Wenger S.: An outcomes analysis of surgical treatment of tarsal tunnel syndrome. Foot Ankle Int. 2003; 24: 545-550.
 • 95. Urguden M., Bilbasar H., Ozdemir H. i wsp.: Tarsal tunnel syndrome - the effect of the associated features on outcome of surgery. Int. Orthop. 2002; 26: 253-256.
 • Dalszy ciąg piśmiennictwa znajduje się na stronie 258.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1f8f9bb2-09ec-4a05-a354-643dae941b08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.