PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 49–53
Article title

Wulwodynia jako zespół bólowy spowodowany dysfunkcją mięśni dna miednicy

Content
Title variants
EN
Vulvodynia as a pain syndrome associated with the pelvic floor muscles dysfunction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wulwodynia (łac. vulva – srom) to przewlekły zespół bólowy, występujący u 5–13% kobiet, trwający minimum 3–6 miesięcy. Dolegliwości mogą obejmować srom, pochwę, odbyt, a nawet pośladki. Ból bywa różnie nasilony i miewa różną, czasem niedokładnie określoną lokalizację (wulwodynia nieprowokowana). Jeśli dolegliwości pojawiają się w odpowiedzi na dotyk, określane są jako wulwodynia prowokowana i zazwyczaj związane są z aktywnością seksualną (dyspareunia). Wulwodynia jest rzadko rozpoznawana z powodu niewielkiej wiedzy na jej temat, niejasnej etiologii oraz trudności w różnicowaniu z innymi chorobami obejmującymi pochwę i srom. Istnieje wiele czynników mogących powodować dolegliwości, jednak u 80% kobiet pierwotnie lub wtórnie występują niestabilność i wzmożone napięcie mięśni dna miednicy. Istnieją dwa potencjalne mechanizmy, przez które nadmierna aktywacja mięśni powoduje sensytyzację (nadmierną wrażliwość na bodziec) i ból. Jest to niedotlenienie mięśni i obecność punktów spustowych (trigger points) w tkance mięśniowej, podwięziach i więzadłach. Ważnym elementem diagnozy jest wyeliminowanie chorób sromu i pochwy, np. przenoszonych drogą płciową, chorób skóry, chorób neurologicznych, ortopedycznych i reumatologicznych, nowotworów czy reakcji alergicznych. Wulwodynia jest chorobą z wykluczenia innych przyczyn powodujących ból sromu. W pracy przedstawiono etiologię, klasyfikację oraz najczęstsze metody leczenia wulvodynii.
EN
Vulvodynia is a chronic pain syndrome occurring in 5–13% of women. It persists at least 3–6 months. The symptoms may affect the vulva, vagina, anus and even the buttocks, of different intensification and location. The pain can also be continuous or intermittent, poorly localized by the patient (unprovoked vulvodynia), can occur in response to touching (provoked vulvodynia) and may be associated with sexual activity (dyspareunia). Vulvodynia is a rarely diagnosed condition because of the low knowledge of health care providers, unexplained etiology and the difficulties in distin-guishing it from other vulvovaginal pathologies. There are many factors producing vulvar symptoms, but in 80% of vulvodynia women, pelvic floor muscle instability or hyperactivity are found primarily or secondarily (Overactive Pelvic Floor Muscle Dysfunction). These are two potential mechanisms of sensitization and pain caused by pelvic floor muscle overactivity: hypoxia and trigger points in muscle, fascia and ligament tissue. The exclusion of vulvovag-inal diseases (e.g. sexually transmitted diseses), dermatological, neurological disorders, orthopedic and rheumatologic or oncologic conditions, even allergic reactions, is crucial for diagnosis because vulvodynia is diagnosed from exclusion. In this work the etiology, classification and the most common vulvodynia method treatment were introduced.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
49–53
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 505 014 331
 • Gabinety Terpa w Lublinie
author
 • Instytut Wychowania Fizycznego i Turystyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Gabinety Terpa w Lublinie
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej
References
 • 1. Mandal D. Guidelines for the management of vulvodynia. Br. J. Dermatol. 2010; 162: 1180–1185.
 • 2. Słobodzian J. Sposoby diagnozowania przyczyn oraz leczenie bólów krocza i spojenia łonowego. Przegląd literatury, wnioski z własnej praktyki terapeutycznej. Doniesienia własne. Terapia Manualna w Modelu Holistycznym 2001; 1: 38–46.
 • 3. Haefner H.K. Report of the International Society for the Study of Vulvovaginal Disease terminology and classification of vulvodynia. J. Low. Genit. Tract Dis. 2007; 11: 48–49.
 • 4. Fall M., Baranowski A.P., Elneil S. EAU guidelines on chronic pelvic pain. Eur. Urol. 2010; 57: 35–48.
 • 5. Bornstein J., Zarfati D., Goldik Z. Vulvar vestibulitis: physical or psychosexual problem? Obstet. Gyneacol. 1999; 93: 876–880.
 • 6. Nickel J.C., Shoskes D. Phenotypic approach to the management of the chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. BJU Int. 2010; 106: 1252–1263.
 • 7. Lundqvist E.N., Hofer P.A., Olofsson J.I. Is vulvar vestibulitis an inflammatory condition? A comparison of histological findings in affected and healthy women. Acta. Derm. Venereol. 1997; 77: 319–322.
 • 8. White G., Jantos M., Glazer H. Establishing the diagnosis of vulvar vestibulitis. J. Reprod. Med. 1997; 42: 157–161.
 • 9. Friedrich E.G. Therapeutic studies on vulvar vestibulitis. J. Reprod. Med. 1988; 33: 514–517.
 • 10. Coulson C., Crowley T. Current thoughts on psychosexual disorders in women. Obstet. Gynaecol. 2007; 9: 217–222.
 • 11. Merskey H., Bogduk N. Klasyfikacja bólu przewlekłego. Wydawnictwo Rehabilitacja Medyczna, Kraków 1999.
 • 12. Anothaisintawee T., Attia J., Nickel J.C. Management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and network meta-analysis. JAMA 2011; 305: 78–86.
 • 13. Jantos M. Electromyography and Myofascial Therapy in Pelvic Floor Disorders. Pelvic Floor Disorders. Springer-Verlag Italia 2010.
 • 14. Labat J.J., Riant T., Robert R. Diagnostic criteria for pudendal neuralgia by pudendal nerve entrapment (Nantes criteria). Neurourol Urodyn. 2008; 27: 306-310.
 • 15. Chaitow L., Lovegrove J.R. Chronic Pelvic Pain and Dysfunction, practical physical medicine. London 2009.
 • 16. Thiele G.H. Coccygodynia and pain in the superior gluteal region. JAMA 2002; 109: 1271–1275.
 • 17. Stewart D., Reicher A., Gerulath AH. Vulvodynia and psychological distress. Obstet Gynaecol. 1994; 84: 587–590.
 • 18. Bergeron S., Binik Y.M., Khalifé S. A randomized comparison of group cognitive behavioral therapy, surface electromyographic biofeedback, and vestibulectomy in the treatment of dyspareunia resulting from vulvar vestibu-litis. Pain 2001; 91: 297–306.
 • 19. Murina F., Bianco V., Radici G. Transcutaneous electrical nerve stimula-tion to treat vestibulodynia: a randomised controlled trial. Br. J. Obstet. Gynaecol. 2008; 115: 1165–1670.
 • 20. Goldfinger C., Pukall C.F., Gentilcore-Saulnier E. A prospective study of pelvic floor physical therapy: pain and psychosexual outcomes in provoked vestibulodynia. J. Sex. Med. 2009; 6: 1955–1968.
 • 21. Oyama I.A., Rejba A., Lukban J.C. Modified Thiele massage as therapeutic intervention for female patients with interstitial cystitis and high-tone pelvic floor dysfunction. Urology. 2004; 64: 862–866.
 • 22. Bergeron S., Brown C., Lord M.J. Physical therapy for vulvar vestibulitis syndrome: a retrospective study. J. Sex. Marital. Ther. 2002; 28: 183–192.
 • 23. Glazer H.I. Treatment of vulval vestibulitis syndrome with electromyographic biofeedback of pelvic floor musculature. J. Reprod. Med. 1995; 40: 283–290.
 • 24. Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Fizjoterapia na oddziałach położniczo-ginekologicznych. Post. Rehabil. 2008; 4: 41–46.
 • 25. Strauss A.C., Dimitrakov J.D. New treatments for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Nat. Rev. Urol. 2010; 7: 127–135.
 • 26. McKay M. Dysesthetic (‘essential’) vulvodynia. Treatment with amitriptyline. J. Reprod. Med. 1993; 38: 9–13.
 • 27. Ben-David B., Friedman M. Gabapentin therapy for vulvodynia. Anesth. Analg. 1999; 89: 1459–1460.
 • 28. Dede M., Yenen M.C., Yilmaz A. Successful treatment of persistent vulvodynia with submucous infiltration of betamethasone and lidocaine. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2006; 124: 258–259.
 • 29. Yoon H., Chung W.S., Shim B.S. Botulinum toxin A for the management of vulvodynia. Int. J. Impot. Res. 2007; 19: 84–87.
 • 30. Petersen C.D., Giraldi A., Lundvall L. Botulinum toxin type A – a novel treatment for provoked vestibulodynia? Results from a randomized, placebo controlled, double blinded study. J. Sex. Med. 2009; 6: 2523–2537.
 • 31. Powell J., Wojnarowska F. Acupuncture for vulvodynia. J. R. Soc. Med. 1999; 92: 579–581.
 • 32. Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji – magnetoledoterapia. Balneol. Pol. 2007; 49: 1–7.
 • 33. Pasek J., Opara J., Pasek T. Znaczenie badań nad jakością życia w rehabilitacji. Fizjoterapia 2007; 15: 3–8.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1f8e54ca-07bf-4276-9994-3a9b7fdbca91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.