PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 41 | 2 | 139-154
Article title

Rola tryptofanu i serotoniny w patogenezie i leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego

Content
Title variants
EN
The role of tryptophan and serotonin in pathogenesis and treatment of irritable bowel syndrome
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) jest czynnościową chorobą przewodu pokarmowego o bardzo złożonej etiopatogenezie. Wyróżnia się trzy postacie kliniczne tego zespołu: zaparciową, biegunkową i mieszaną. Wśród czynników etiopatogenetycznych wymienia się m. in. predyspozycje genetyczne, środowiskowe, zapalne, przewlekły stres i depresję. Dlatego rozważa się, czy choroba dotyczy układu pokarmowego czy nerwowego. Zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i w układzie pokarmowym występuje wiele takich samych receptorów i neuroprzekaźników, uczestniczących w regulacji czynności tych układów. Wśród nich ważną rolę odgrywa serotonina. Do głównych funkcji serotoniny należy udział w regulacji czynności motorycznej i wydzielniczej przewodu pokarmowego. Jej prekursorem jest egzogenny aminokwas L-tryptofan. Niedobór lub nadmiar obu związków oraz zaburzenia ich metabolizmu mają wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie jelit. Biorąc to pod uwagę, w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego nie powinno się zatem zapominać o odpowiedniej diecie. Wykazano, że pacjenci z biegunkową postacią IBS mają, w porównaniu ze zdrowymi osobami, wyższe stężenie serotoniny we krwi. Różnicy takiej nie zaobserwowano w postaci zaparciowej jelita nadwrażliwego. Dodatkowo, u pacjentów z typem zaparciowym choroby obserwowano niższe stężenie metabolitu serotoniny – kwasu 5-hydroksy-3- indolooctowego w moczu. Pacjenci z wyższym poposiłkowym stężeniem serotoniny we krwi odczuwają dolegliwości po spożyciu posiłku. Potwierdza to zasadność stosowania selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny w leczeniu pacjentów z zaparciową postacią zespołu jelita nadwrażliwego. Zwiększa się wówczas dostępność serotoniny w organizmie, co pobudza perystaltykę jelit. Zasadne może być zatem zalecenie chorym z postacią zaparciową jelita nadwrażliwego spożywania produktów bogatych w tryptofan, podczas gdy pacjenci z postacią biegunkową powinni ograniczyć ich spożycie.
EN
Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disorder of a very complex etiopathogenesis. There are three clinical types of this syndrome: with constipation, with diarrhea and mixed, with alternating constipation and diarrhea. Etiopathogenetic factors include, among others, genetic, environmental and inflammatory predispositions, chronic stress and depression. Therefore, it is contemplated whether the disease affects the digestive or the nervous system. Both, in the central nervous system and in the gastrointestinal tract, there are many same receptors and neurotransmitters involved in the regulation of their activities. Among them, serotonin plays an important role. The main function of serotonin is the regulation of gastrointestinal motility and secretion. L-tryptophan, exogenous amino acid, is its precursor. The deficiency or the excess of both the compounds and disorders in their metabolism affect the abnormal bowel function. Thus, taking this into account, a proper diet should not be forgotten in the treatment of irritable bowel syndrome. It has been demonstrated that patients with diarrhea-predominant IBS have a higher blood serotonin level compared to healthy subjects. No such difference was observed in constipation-predominant IBS. Furthermore, patients with constipationpredominant disease demonstrated lower levels of serotonin metabolite – 5-hydroxy-3-indoleacetic acid (5-HIAA) in urine. Patients with higher postprandial blood levels of serotonin feel discomfort after a meal. This confirms the validity of the use of selective serotonin reuptake inhibitors in the treatment of patients with constipation-predominant IBS, as the availability of this neurotransmitter is increased in the body, which stimulates peristalsis. Thus, it may be reasonable to recommend patients with constipationpredominant IBS a diet rich in tryptophan-containing foods, whereas patients with diarrhea-predominant IBS should avoid their consumption.
Discipline
Year
Volume
41
Issue
2
Pages
139-154
Physical description
Contributors
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Paradowski L. Zespol jelita nadwrażliwego.W: Gastroenterologia cz. II.
 • Dąbrowski A. (red.) Medical Tribune Polska, Warszawa 2011: 263-265.
 • Nehring P, Mrozikiewicz-Rakowska B, Krasnodębski P, Karnafel W. Zespoł jelita drażliwego – nowe spojrzenie na etiopatogenezę. Prz Gastroenterol. 2011; 6 (1): 17-22.
 • Ziołkowski B, Pacholec A, Kudlicka M. i wsp.: Prevalence of abdominal symptoms in the Polish population. Prz Gastroenterol. 2012; 7(1): 20-25.
 • Bartnik W, Chojnacki J, Paradowski L i wsp. Rekomendacje diagnostyczno – terapeutyczne w zespole jelita nadwrażliwego. Gastroenterol Klin. 2009; 1 (1): 9-17.
 • O’Mahony SM, Clarke G, Borre YE, Dinan TG, Cryan JF. Serotonin, tryptophan, metabolism and the brain – gut – microbioma axis. Behav Brain Res. 2014. resource://pdf.js/web/
 • Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biosynteza aminokwasow. W: Biochemia, Vol 24 Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009.
 • Fukuwatari T, Shibata K. Nutritional Aspect of Tryptophan Metabolism. International Journal of Tryptophan Research. 2013; 6 (1): 3-8.
 • Keszthelyi D, Troost FJ, Masclee A. Understanding the role of tryptophan and serotonin metabolism in gastrointestinal function. Neurogastroenterol Motil. 2009; 21: 1239-1249.
 • Richard DM, Dawes MA, Matchias CW, Acheson A, Hill-Kapturczak N, Dougherty DM. L-Tryptophan: Basic metabolic functions, behavioural research and therapeutic indications. Int J Tryptophan Res. 2009; 2: 45-260.
 • Khan WI, Ghia JE. Gut hormones: emerging role in immune activation and inflammation. Clin Exp Immunol. 2010; 161(1): 19-27.
 • Ford AC, Talley NJ, Schoenfeld PS, Quigley EM, Moayyedi P. Efficiency of antidepressant and psychological therapies in irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. Gut. 2009; 58: 367-378.
 • Murray RK, Granner DK., Rodwell VW. Przemiana aminokwasów w wyspecjalizowane produkty. W: Biochemia Harpera.Vol.30, Murray RK, Granner DK, Rodwel VW (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 328-386.
 • Walther DJ, Peter JU, Bashammakh S, Hortnagl H, Voits M, Fink H i wsp. Synthesis of serotonin by a second tryptophan hydroxlase isofarm. Science. 2003; 299: 76.
 • Erspamer V. Ricerche sperimentali sul significatio biologico delle enuerocromaffini. Arch Fisiol. 1937; 37:156-169.
 • Erspamer V. Pharmakology of indole-alkylamines. Pharmacol Rev. 1954; 6: 425-447.
 • Rapport MM, Green AA, Pade IH. Serum vasoconstrictor, serotonin; isolation and characterization. J Biol Chem. 1948; 176: 1243-1251.
 • Kidd M., Modhin IM., Gustafsson BJ, Drozdov I, Hauso O, Pfragner R. The luminal regulation of normal and neoplastic human EC cells serotonin release is mediated by bile salts, amines, tastans and olfactans. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2008; 295: 260-272.
 • Ganong WF. Neurohormonalne podstawy zachowania instynktownego i emocji. W: Fizjologia. Ganong WF (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa,2009.
 • Gershon MD. Reviev article: serotonin receptors and abnormal gastrointestinal molity. Aliment Pharmacol Ther. 2004; 20: 3-4.
 • Spiller R, Capbel E. Post-infectious Irritable Bowel Syndrome. Cur Opin Gastroenterol. 2006; 22 (1): 13-17.
 • Moskwa A, Chojnacki J, Wiśniewska-Jarosińska M. Stężenie serotoniny w surowicy krwi i wydalanie kwasu 5-hydroksyindolooctowego z moczem u osób z zespołem jelita nadwrażliwego. Pol Merk Lek.2007; 22 (131): 366-368.
 • Bartnik W. Nowe leki w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego. Gastroeneterol Klin. 2010; 2(2): 50-55.
 • Wiśniewska–Jarosińska M, Klupińska G. Wydzielanie i metabolizm serotoniny u kobiet z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego w okresie pomenopauzalnym. Prz Menopauz. 2009; 4: 239-243.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1f7bb962-1e9c-4526-b569-94a61b3ef691
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.