PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 3 | 193-198
Article title

Zjawiska autoskopiczne – przegląd badań i opis przypadku

Content
Title variants
EN
Autoscopic phenomena – review of studies and case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zjawiska autoskopiczne definiowane są jako spostrzeganie własnego ciała w przestrzeni, z perspektywy wewnętrznej (tak jak w lustrze) lub z zewnętrznego punktu widzenia. Mają one różny obraz i w związku z nim zostały obecnie zaklasyfikowane do grup: „bycia poza ciałem”, heautoskopii i halucynacji autoskopicznych. „Bycie poza ciałem” definiowane jest jako wrażenie widzenia świata i własnego ciała z odległości, z podwyższonej wzrokowo-przestrzennej perspektywy, autoskopiczne halucynacje opisuje się jako widzenie swojego sobowtóra w przestrzeni poza własnym ciałem, lecz bez odczucia opuszczenia ciała, a heautoskopię – jako widzenie siebie w przestrzeni poza własnym ciałem, ale z trudnościami w określeniu, gdzie jest zlokalizowane „poczucie siebie” i „własne centrum świadomości”. Analiza danych neurofizjologicznych i neuroobrazowych związanych z doświadczeniem autoskopii sugeruje obecność zakłóceń integracji informacji płynących z układu przedsionkowego i innych receptorów (wzrokowych, proprioceptywnych, dotykowych). W badaniach neuroobrazowych wykazano udział w tych procesach także kory przedczołowej, ciemieniowej i skroniowej, związanych z wyższym poziomem przetwarzania informacji o samym sobie. Deficyty te najprawdopodobniej wiążą się z uszkodzeniami w połączeniach ciemieniowo-skroniowych oraz w sieciach połączeń neuronalnych różnych okolic kory mózgu, w tym przedczołowej, ciemieniowej i skroniowej. W artykule oprócz przeglądu literatury zaprezentowano przypadek pacjenta, u którego w następstwie wstrząsu krwotocznego doszło do hipoksji w ośrodkowym układzie nerwowym. W wyniku niedotlenienia mózgu pacjent przeżył stan bliski śmierci i miał doznania heautoskopiczne. Autorzy przedstawiają opisy jego doświadczeń, zawierające wiele elementów powtarzających się w relacjach osób w podobnym stanie somatycznym. W końcowej części artykułu omówiono możliwe podłoże ich pojawienia się.
EN
Autoscopic phenomena are defined as seeing one’s body in space, from internal perspective (as in a mirror) or from external point of view. They have different pictures, therefore they have been presently classified to the groups of: “being out of the body”, heautoscopy, and autoscopic hallucinations. “Being out of the body” is defined as an impression of seeing the world and one’s own body at a distance, from an enhanced visual-spatial perspective, autoscopic hallucinations are described as seeing one’s double in space out of one’s body but without a sense of having left the body, and heautoscopy – as seeing oneself in space out of one’s body but with difficulty in specifying where “experiencing of one’s self” and “one’s own centre of awareness” are located. The analysis of neurophysiological andneuroimaging data associated with experiencing autoscopy implies the presence of disturbances in integration of information flowing from the atrial system and other receptors (visual, proprioceptive, and tactile receptors). Neuroimaging studies indicated also participation of prefrontal, parietal and temporal cortices associated with a higher level of processing the information about oneself. These deficits are most probably associated with damages in temporoparietal junctions and in neuronal junction networks in various regions of the cerebral cortex, including prefrontal, parietal and temporal regions. Apart from the review of literature, the article presents a case of the patient who had the central nervous system’s hypoxia due to haemorrhagic shock. Because of his cerebral hypoxia the patient exhibited heautoscopic sensations and was close to death. The authors describe his experiences containing many elements repeated in accounts of people in a similar somatic condition. The final part of the article presents possible causes of their occurrence.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
193-198
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, I Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Psycholog stażysta w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, I Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, I Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Fischer R.: Raumfahrt der Seele. Hermann Bauer, Freiburg 1975.
 • 2. Fox O.: Astral Projection. University Books, New York 1962.
 • 3. Moody R.A.: Życie po życiu. Zysk i S-ka, Poznań 2001 (pierwsze wydanie: 1975).
 • 4. Maudsley H.: The Philosophy of Mind. MacMillan and Co., London 1876.
 • 5. Brugger P., Mohr C.: Out of the body, but not out of mind. Cortex 2009; 45: 137-140.
 • 6. Brugger P., Regard M., Landis T.: Illusory reduplication of one’s own body: phenomenology and classification of autoscopic phenomena. Cogn. Neuropsychiatry 1997; 2: 19-38.
 • 7. Brugger P., Mohr C.: The paranormal mind: how the study of anomalous experiences and beliefs may inform cognitive neuroscience. Cortex 2008; 44: 1291-1298.
 • 8. Sims A.: Simptoms in the Mind: An Introduction to Descriptive Psychopathology. Saunders, London 2003.
 • 9. Blanke O., Landis T., Spinelli L., Seeck M.: Out-of-body experience and autoscopy of neurological origin. Brain 2004; 127: 243-258.
 • 10. Dening T.R., Berrios G.E.: Autoscopic phenomena. Br. J. Psychiatry 1994; 165: 808-817.
 • 11. Dewhurst K., Pearson J.: Visual hallucinations of the self in organic disease. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1955; 18: 53-57.
 • 12. Collacott R.A., Deb S.: Autoscopy, mental handicap and epilepsy. A case report. Br. J. Psychiatry 1988; 153: 825-827.
 • 13. Devinsky O., Feldmann E., Burrowes K., Bromfield E.: Autoscopic phenomena with seizures. Arch. Neurol. 1989; 46: 1080-1088.
 • 14. Salanova V., Andermann F., Rasmussen T. i wsp.: Parietal lobe epilepsy. Clinical manifestations and outcome in 82 patients treated surgically between 1929 and 1988. Brain 1995; 118: 607-627.
 • 15. Lukianowicz N.: Autoscopic phenomena. AMA Arch. Neurol. Psychiatry 1958; 80: 199-220.
 • 16. Conrad K.: An unusual mirror-phantom; the autoscopic phenomenon as a permanent state in tumor of the hypophysis. Nervenarzt 1953; 24: 265-270.
 • 17. Klimkeit E., Bradshaw J.L.: Processes and mechanisms in neuropsychiatry: sensory-perceptual. W: Wood S.J., Allen N.B., Pantelis C. (red.): The Neuropsychology of Mental Illness. Cambridge University Press, 2009: 15-24.
 • 18. Lopez U., Forster A., Annoni J.M. i wsp.: Near-death experience in a boy undergoing uneventful elective surgery under general anesthesia. Paediatr. Anaesth. 2006; 16: 85-88.
 • 19. Parnia S., Fenwick P.: Near death experiences in cardiac arrest: visions of a dying brain or visions of a new science of consciousness. Resuscitation 2002; 52: 5-11.
 • 20. Hamilton M. (red.): Fish’s Clinical Psychopathology: Signs and Symptoms in Psychiatry. John Wright & Sons, Bristol 1985.
 • 21. Blanke O., Arzy S.: The out-of-body experience: disturbed selfprocessing at the temporo-parietal junction. Neuroscientist 2005; 11: 16-24.
 • 22. Blanke O., Mohr C.: Out-of-body experience, heautoscopy, and autoscopic hallucination of neurological origin implications for neurocognitive mechanisms of corporeal awareness and selfconsciousness. Brain Res. Brain Res. Rev. 2005; 50: 184-199.
 • 23. Brugger P., Blanke O., Regard M. i wsp.: Polyopic heautoscopy: case report and review of the literature. Cortex 2006; 42: 666-674.
 • 24. Blanke O.: Perception and experience of the self in autoscopic phenomena and self-portraiture. Schweiz. Arch. Neurol. Psychiatr. 2005; 156: 173-188.
 • 25. Brugger P.: Reflective mirrors: perspective-taking in autoscopic phenomena. Cogn. Neuropsychiatry 2002; 7: 179-194.
 • 26. Brugger P., Agosti R., Regard M. i wsp.: Heautoscopy, epilepsy, and suicide. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1994; 57: 838-839.
 • 27. Cheyne J.A., Girard T.A.: The body unbound: vestibular-motor hallucinations and out-of-body experiences. Cortex 2009; 45: 201-215.
 • 28. Blanke O., Ortigue S., Landis T., Seeck M.: Stimulating illusory own-body perceptions. Nature 2002; 419: 269-270.
 • 29. Bünning S., Blanke O.: The out-of body experience: precipitating factors and neural correlates. Prog. Brain Res. 2005; 150: 331-350.
 • 30. Anzellotti F., Onofrj V., Maruotti V. i wsp.: Autoscopic phenomena: case report and review of literature. Behav. Brain Funct. 2011; 7: 2.
 • 31. Berlucchi G., Aglioti S.: The body in the brain: neural bases of corporeal awareness. Trends Neurosci. 1997; 20: 560-564.
 • 32. Easton S., Blanke O., Mohr C.: A putative implication for fronto- parietal connectivity in out-of-body experiences. Cortex 2009; 45: 216-227.
 • 33. Bense S., Stephan T., Yousry T.A. i wsp.: Multisensory cortical signal increases and decreases during vestibular galvanic stimulation (fMRI). J. Neurophysiol. 2001; 85: 886-899.
 • 34. Bottini G., Karnath H.O., Vallar G. i wsp.: Cerebral representations for egocentric space: functional-anatomical evidence from caloric vestibular stimulation and neck vibration. Brain 2001; 124: 1182-1196.
 • 35. Guldin W.O., Grüsser O.J.: Is there a vestibular cortex? Trends Neurosci. 1998; 21: 254-259.
 • 36. Vogeley K., Fink G.R.: Neural correlates of the first-person-perspective. Trends Cogn. Sci. 2003; 7: 38-42.
 • 37. Zacks J.M., Ollinger J.M., Sheridan M.A., Tversky B.: A parametric study of mental spatial transformations of bodies. Neuroimage 2002; 16: 857-872.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1f777723-d86a-4756-add0-61fd5798bb88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.