Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 13 | 1 | 43

Article title

Magnetotherapy in the treatment of pain after limb amputation – Case report

Title variants

PL
Magnetoledoterapia w leczeniu bólu po amputacji kończyny górnej – opis przypadku

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niewątpliwie wiek XXI to wiek, w którym w medycynie coraz częściej wykorzystuje się nowe metody z zakresu medycyny fizykalnej. W pracy przedstawiono efekty leczenia 47-letniego pacjenta po urazowej amputacji lewego ramienia spowodowanej wypadkiem na kopalni. W wyniku tego urazu pacjent od 24 lat odczuwał uporczywe i ciągle utrzymujące się silne dolegliwości bólowe. Do leczenia włączono zabiegi magnetoledoterapii (zmienne pole magnetyczne wraz z promieniowaniem optycznym) w Klinice Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. Po zakończeniu leczenia uzyskano całkowite ustąpienie występujących dolegliwości bólowych. Uzyskane wyniki leczenia wskazują, że w kompleksowym procesie leczenia nieodzowne jest uwzględnianie zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej.
EN
Undoubtedly, the 21st century is the time, when medicine increasingly often makes use of new methods of physical medicine. This work presents a case of treatment of a 47 years old patient after a traumatic left arm amputation due to an accident in the mine. Since that time the patient had experienced persistent strong pain for 24 years. The treatment included magnetoledtherapy (variable magnetic fields with optical radiation) in the Clinic of Internal Diseases, Angiology and Physical Medicine in Bytom. After the completion of therapeutic sessions, the patient reported complete pain relief. The obtained results of the treatment indicate that physical medicine procedures should be considered in complex treatment strategies.

Discipline

Journal

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

43

Physical description

Contributors

  • Katedra i O ddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej, Bytom, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
author
  • Zespół Rehabilitacji, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Sosnowiec, Polska
  • Katedra i O ddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej, Bytom, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

References

Document Type

report

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1f736e3e-184b-4dfb-9ca0-e79227d2a759
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.