PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 3 | 194-196
Article title

Obłęd we dwoje. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Folie à deux. Case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Indukowane zaburzenia urojeniowe to rzadko opisywany zespół objawów, definiowany jako występowanie przekonań urojeniowych podzielanych przez dwie osoby (lub więcej osób) będące w bliskim związku emocjonalnym. Jedna z tych osób wykazuje objawy pierwotnego zaburzenia psychotycznego, u drugiej natomiast objawy są wzbudzane i przemijają na skutek oddzielenia od osoby indukującej. Celem pracy jest przedstawienie przypadku zaburzeń psychotycznych określanych jako indukowane zaburzenia urojeniowe. Opis dotyczy pacjenta (kapitana jednostki wojskowej), u którego, w trakcie trwającego kilka lat związku z partnerką poznaną przez Internet, doszło do wyindukowania urojeń prześladowczych prawdopodobnie występujących u partnerki. Poznana kobieta twierdziła, iż obydwoje zostali wplątani w „aferę szpiegowską” z udziałem służb specjalnych. Wprowadzała duże poczucie zagrożenia, twierdziła, że poddawani są inwigilacji. Manipulowała informacjami i sytuacjami, doprowadzając do zerwania kontaktów pacjenta z rodziną. Na skutek trwającego kilka lat silnego związku emocjonalnego pacjent całkowicie stracił kontakt z rodziną, także pracę na dotychczasowym stanowisku oraz poniósł konsekwencje finansowe i zdrowotne. Wykreowany przez partnerkę fałszywy obraz rzeczywistości pacjent uznał za realny i podporządkował mu całkowicie swoje postępowanie. W trakcie badania sądowo- psychiatrycznego biegli postawili diagnozę zaburzeń adaptacyjnych, a następnie skierowali badanego na komisję lekarską. W celu dalszej diagnostyki pacjent był hospitalizowany w Klinice Zaburzeń Afektywnych i psychotycznych UM w Łodzi, gdzie ostatecznie ustalono rozpoznanie indukowanych zaburzeń urojeniowych.
EN
Induced psychotic disorder is a seldom described syndrome of symptoms, defined as the occurrence of delusions shared by two or more people who are in close emotional relationship. One of them exhibits symptoms of primary psychotic disorder, whereas in the other the symptoms are induced and disappear in result of separation from the inducing person. The study was aimed at presentation of a case of a patient with induced psychotic disorders. The presented patient – a captain of a military unit, shared persecutory delusions which originally had occurred in his partner – a woman met through the Internet. She claimed that they were both embroiled in a “spy scandal” involving special services. She created a feeling of danger, claiming that they were all the time under surveillance. She manipulated information and situations so that the patient broke up with his family, lost his job, and suffered from medical and financial consequences. He considered the false image of reality created by his partner as true and he completely subordinated his behaviour to it. During a forensic psychiatric examination the expert psychiatrists presented a diagnosis of adjustment disorders and referred the patient to a medical board. For further diagnosis he was admitted to the Clinic of Affective and Psychotic Disorders, where finally he was diagnosed with induced psychotic disorders.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
194-196
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi
References
 • 1. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 1994.
 • 2. Dosiak M., Wojtyna E., Underman T., Bojarowski M.: Indukowane zaburzenie urojeniowe. Postępy Psychiatr. Neurol. 2005; 14 (supl. 1/20): 30-32.
 • 3. Laségue C., Falret J.: La folie à deux ou folie communiquée. Ann. Méd. Psychol. 1877; 18: 321-355.
 • 4. Silveira J.M., Seeman M.V.: Shared psychotic disorder: a critical review of the literature. Can. J. Psychiatry 1995; 40: 389-395.
 • 5. Arnone D., Patel A., Tan G.M.: The nosological significance of Folie à Deux: a review of the literature. Ann. Gen. Psychiatry 2006; 5: 11.
 • 6. Prochwicz K.: Obłęd we dwoje. Objawy i psychospołeczne uwarunkowania indukowanych zaburzeń urojeniowych. Psychiatr. Pol. 2009; 43: 19-30.
 • 7. Grzywa A.: Zaburzenia urojeniowe. W: Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2002: 325-341.
 • 8. Kaplan H.I., Sadock B.J.: Psychiatria kliniczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 1998.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1f516cfb-f3ce-4f8b-a22d-6d786c07d2a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.