PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 1 | 95–103
Article title

Czy dzieci, które chrapią, mają wyższe ciśnienie tętnicze od rówieśników?

Content
Title variants
EN
Do children who snore have a higher blood pressure than their peers?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Breathing disorders during sleep in adults have an adverse influence on the circulatory system and promote the development of hypertension, among other disorders. A large number of literature data confirm the view that sleep-disordered breathing can increase the risk of the development of hypertension in childhood as well. The aim of the study was to evaluate blood pressure values in children with adenoid or tonsillar hypertrophy and sleep-related breathing disorders such as snoring or apnoea. Material and methods: Fifty-one children participated in the study (17 girls and 34 boys). Anthropometric measurements (body height and weight, body mass index, waist and hip circumference) and blood pressure values were analysed. The intensity of sleep-related breathing disorders was evaluated using a questionnaire administered to the children’s parents. The results obtained were compared to normative values established by a Polish population study (OLAF). Results: Children from the study group have body dimensions comparable with those of the whole children population. Blood pressure in the children from the study group is also within normal range, but in boys we found it to be slightly higher than in girls by comparing the Z-score values. Conclusions: We did not confirm the hypothesis that children who snore due to adenoid/tonsillar hypertrophy who were qualified to surgery had hypertension in comparison to the whole population of Polish children. However, it was observed that snoring had a greater impact on boys’ blood pressure.
PL
Wprowadzenie: Zaburzenia oddychania podczas snu u osób dorosłych wpływają niekorzystnie na układ krążenia, m.in. sprzyjają rozwojowi nadciśnienia. Wiele danych z literatury potwierdza tezę, że zespół zaburzeń oddychania w trakcie snu może zwiększać ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego również w wieku dziecięcym. Celem przedstawionej pracy było określenie wysokości ciśnienia tętniczego u dzieci z przerostem układu limfatycznego nosogardła i zaburzeniami oddychania w czasie snu pod postacią chrapania lub bezdechów. Materiał i metody: Badaniem objęto 51 dzieci (17 dziewcząt i 34 chłopców). Analizie poddano wyniki pomiarów antropometrycznych (wysokość i masa ciała, wskaźnik masy ciała, obwód talii i bioder) oraz ciśnienia tętniczego. Stopień zaburzeń oddychania oceniono za pomocą ankiety zbieranej z rodzicami dzieci. Uzyskane wyniki odniesiono do norm uzyskanych w polskim badaniu populacyjnym (OLAF). Wyniki: Z pomiarów antropometrycznych wynika, że dzieci z badanej grupy mają wymiary ciała porównywalne z ogólną populacją dziecięcą. Ciśnienie tętnicze tych dzieci również jest prawidłowe, ale u chłopców nieco wyższe (z uwzględnieniem Z-score) niż u dziewczynek. Wnioski: Biorąc pod uwagę uzyskane w badaniu rezultaty, nie można potwierdzić hipotezy, że dzieci chrapiące z powodu przerostu tkanki limfatycznej, kwalifikowane do leczenia operacyjnego, mają nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego w odniesieniu do populacji dzieci polskich. Zaobserwowano natomiast, że chrapanie wywiera większy wpływ na wysokość ciśnienia u chłopców.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
95–103
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll
 • Klinika Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll
 • Zakład Radiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański
 • Klinika Otolaryngologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka
 • Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Zakrzewska
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Kara CO, Ergin H, Koęak G et al.: Prevalence of tonsillar hypertrophy and associated oropharyngeal symptoms in primary school children in Denizli, Turkey. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2002; 66: 175-179.
 • 2. Walter LM, Yiallourou SR, Vlahandonis A et al.: Impaired blood pressure control in children with obstructive sleep apnea. Sleep Med 2013; 14: 858-866.
 • 3. Lumeng JC, Chervin RD: Epidemiology of pediatric obstructive sleep apnea. Proc Am Thorac Soc 2008; 5: 242-252.
 • 4. Nespoli L, Caprioglio A, Brunetti L et al.: Obstructive sleep apnea syndrome in childhood. Early Hum Dev 2013; 89 (Suppl. 3): S33-S37.
 • 5. Castronovo V, Zucconi M, Nosetti L et al.: Prevalence of habitual snoring and sleep-disordered breathing in preschool-aged children in Italian community. J Pediatr 2003; 142: 377-382.
 • 6. Nisbet LC, Yiallourou SR, Biggs SN: Preschool children with obstructive sleep apnea: the beginnings of elevated blood pressure? Sleep 2013; 36: 1219-1226.
 • 7. Drager LF, Bortolotto LA, Figueiredo AC et al.: Obstructive sleep apnea, hypertension, and their interaction on arterial stiffness and heart remodeling. Chest 2007; 131: 1379-1386.
 • 8. Baguet JP, Narkiewicz K, Mallion JM: Update on Hypertension Management: obstructive sleep apnea and hypertension. J Hypertens 2006; 24: 205-208.
 • 9. Wolk R, Kara T, Somers VK: Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease. Circulation 2003; 108: 9-12.
 • 10. Litwin M, Kułaga Z: Wartości referenecyjne ciśnienia tętniczego dzieci i młodzieży - historia, stan aktualny, perspektywy. In: Litwin M, Januszewicz A, Prejbisz A (eds.): Nadciśnienie tętnicze u młodzieży i młodych dorosłych. Zapobieganie, diagnostyka, leczenie. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 67-100.
 • 11. Wyszyńska T: Częstość występowania i przyczyny nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży. In: Wyszyńska T, Litwin M (eds.): Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002: 50-55.
 • 12. Hansen ML, Gunn PW, Kaebler DC: Underdiagnosis of hypertension in children and adolescents. JAMA 2007; 298: 874-879.
 • 13. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents: The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114 (Suppl. 4th Report): 555-576.
 • 14. Lurbe E, Cifkova R, Cruickshank JK et al.: Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. J Hypertens 2009; 27: 1719-1742.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2814 z późn. zm.).
 • 16. Baguet JP, Nadra M, Barone-Rochette G et al.: Early cardiovascular abnormalities in newly diagnosed obstructive sleep apnea. Vasc Health Risk Manag 2009; 5: 1063-1073.
 • 17. Gorzewska A, Specjalski K, Drozdowski J et al.: Intima-media thickness in patients with obstructive sleep apnea without comorbidities. Lung 2013; 191: 397-404.
 • 18. Drager LF, Bortolotto LA, Figueiredo AC et al.: Obstructive sleep apnea, hypertension, and their interaction on arterial stiffness and heart remodeling. Chest 2007; 131: 1379-1386.
 • 19. O’Brien LM, Gozal D: Behavioral and neurocognitive implications of snoring and obstructive sleep apnoea in children: facts and theory. Paediatr Respir Rev 2002; 3: 3-9.
 • 20. Kułaga Z, Litwin M, Grajda A: Distribution of blood pressure in school-aged children and adolescents reference population. Stand Med Pediatr 2010; 7: 853-864.
 • 21. Marshall NS, Ayer JG, Toelle BG et al.: Snoring is not associated with adverse effects on blood pressure, arterial structure or function in 8-year-old children: the Childhood Asthma Prevention Study (CAPS). J Paediatr Child Health 2011; 47: 518-523.
 • 22. Horne RS, Yang JS, Walter LM et al.: Nocturnal dipping is preserved in children with sleep disordered breathing regardless of its severity. Pediatr Pulmonol 2013; 48: 1127-1134.
 • 23. Nisbet LC, Nixon GM, Yiallourou SR et al.: Sleep-disordered breathing does not affect nocturnal dipping, as assessed by pulse transit time, in preschool children: evidence for early intervention to prevent adverse cardiovascular effects? Sleep Med 2014; 15: 464-471.
 • 24. Nisbet LC, Yiallourou SR, Walter LM et al.: Blood pressure regulation, autonomic control and sleep disordered breathing in children. Sleep Med Rev 2014; 18: 179-189.
 • 25. Daniels SR, Morrison JA, Sprecher DL et al.: Association of body fat distribution and cardiovascular risk factors in children and adolescents. Circulation 1999; 99: 541-545.
 • 26. Neovius M, Linne Y, Rossner S: BMI, waist circumference and waist-hip-ratio as diagnostic tests for fatness in adolescents. Int J Obes 2005; 29: 163-169.
 • 27. Katzmarzyk PT, Srinivasan SR, Chen W et al.: Body mass index, waist circumference, and clustering of cardiovascular disease risk factors in a biracial sample of children and adolescents. Pediatrics 2004; 114: e198-e205.
 • 28. Janssen I, Heymsfield SB, Allison DB et al.: Body mass index and waist circumference independently contribute to the prediction of nonabdominal, abdominal subcutaneous, and visceral fat. Am J Clin Nutr 2002; 75: 683-688.
 • 29. Kułaga Z, Litwin M, Zajączkowska MM et al.: Porównanie wartości obwodów talii i bioder dzieci i młodzieży polskiej w wieku 7-18 lat z wartościami referencyjnymi dla oceny ryzyka sercowo-naczyniowego. Stand Med 2008; 5: 473-485.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1f478e72-7dfb-4547-958d-e1b222e77b5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.