PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 3 | 174-179
Article title

Przydatność laparoskopii w leczeniu guzów przydatków

Content
Title variants
EN
Laparoscopy in the treatment of adnexal tumors
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Adnexal tumors are among the most frequent disorders of the female genital system. According to current estimates, they affect up to 10% of all women. Recently, the role of laparotomy in surgical techniques in gynecology increased considerably, while laparoscopy performed for an adnexal tumor is one of the commonest gynecologic procedures. The aim of this study was a retrospective analysis of 307 laparoscopic procedures performed due to adnexal tumors. In this population of patients, in 2 instances the procedure was converted from laparoscopy to laparotomy because of a suspected malignancy, subsequently confirmed by histological study, while in 2 other cases malignancy was diagnosed post-hoc and a repeat surgery was necessary. The incidence of various types of ovarian lesions was analyzed, whereby the most frequently encountered conditions included simple, endometrioid and dermoid cysts, in decreasing order. No serious laparoscopy- associated complications were noticed and all patients were discharged from hospital on the first postoperative day. The authors highlight the importance of precise diagnosis of adnexal tumors prior to surgery and role of sonographic study, as the basic diagnostic tool used to determine the nature of lesion. Sensitivity and specificity of this study in the diagnosis of adnexal tumors is discussed, as well as predictive value of the non-specific marker CA-125, which proved useless when suspecting endometrial tumors. At present, laparoscopy is the technique of choice in the diagnosis and treatment of benign genital lesions in the females. Nevertheless, adequate qualification of patients to surgical treatment is still the key issue.
PL
Guzy przydatków należą do najczęstszych chorób żeńskiego układu rozrodczego. Szacuje się, że występują one nawet u 10% populacji kobiet. W ostatnich latach wykorzystanie laparoskopii w technikach operacyjnych w ginekologii znacznie się zwiększyło, a wykonywanie laparoskopii z powodu guzów przydatków należy do najczęściej wykonywanych operacji ginekologicznych. Celem niniejszej pracy była retrospektywna analiza 307 operacji wykonywanych z powodu guzów w obrębie przydatków. Spośród analizowanych chorych w dwóch przypadkach dokonano konwersji do laparotomii z powodu podejrzenia o proces nowotworowy złośliwy, w dwóch kolejnych przypadkach zmianę złośliwą rozpoznano pooperacyjnie i konieczna była kolejna interwencja. W pracy przeanalizowano częstość występowania poszczególnych rodzajów zmian w jajnikach. Najczęściej stwierdzano torbiele proste, w kolejności endometrialne i dermoidalne. Nie zanotowano poważnych powikłań związanych z wykonywanymi zabiegami, a wszystkie pacjentki opuściły szpital w pierwszej dobie po operacji. W pracy zwrócono szczególną uwagę na dokładną diagnostykę guzów przydatków przed kwalifikacją do zabiegu. Omówiono przydatność badania ultrasonograficznego jako podstawowego badania przy opracowywaniu charakteru zmian. Krytycznie przedyskutowano czułość i specyficzność tego badania w diagnostyce. Ustosun kowano się do wartości predykcyjnej niespecyficznego markera CA-125, który jest nieprzydatny w podejrzeniu guzów endometrialnych. W chwili obecnej laparoskopia jest metodą z wyboru w diagnostyce i leczeniu niezłośliwych zmian narządu rodnego. Jednak na szczególną uwagę zasługuje właściwa kwalifikacja do zabiegu operacyjnego.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
174-179
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii z Blokiem Operacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, tel.: 85 746 83 47, faks: 85 746 86 82. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Knapp
 • Klinika Ginekologii z Blokiem Operacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, tel.: 85 746 83 47, faks: 85 746 86 82. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Knapp
References
 • 1. NIH consensus conference. Ovarian cancer. Screening, treatment, and follow-up. NIH Consensus Development Panel on Ovarian Cancer. JAMA 1995; 273: 491-497.
 • 2. Hilger W.S., Magrina J.F., Magtibay P.M.: Laparoscopic management of the adnexal mass. Clin. Obstet. Gynecol. 2006; 49: 535-548.
 • 3. Goff B.A., Mandel L.S., Melancon C.H., Muntz H.G.: Frequency of symptoms of ovarian cancer in women presenting to primary care clinics. JAMA 2004; 291: 2705-2712.
 • 4. Sassone A.M., Timor-Tritsch I.E., Artner A. i wsp.: Trans-vaginal sonographic characterization of ovarian disease: evaluation of a new scoring system to predict ovarian malignancy. Obstet. Gynecol. 1991; 78: 70-76.
 • 5. Modesitt S.C., Pavlik E.J., Ueland F.R. i wsp.: Risk of malignancy in unilocular ovarian cystic tumors less than 10 centimeters in diameter. Obstet. Gynecol. 2003; 102: 594-599.
 • 6. Rulin M.C., Preston A.L.: Adnexal masses in postmenopausal women. Obstet. Gynecol. 1987; 70: 578-581.
 • 7. Jeong Y.Y., Outwater E.K., Kang H.K.: Imaging evaluation of ovarian masses. Radiographics 2000; 20: 1445-1470.
 • 8. Malkasian G.D. Jr, Knapp R.C., Lavin P.T. i wsp.: Preoperative evaluation of serum CA 125 levels in premenopausal and postmenopausal patients with pelvic masses: discrimination of benign from malignant disease. Am. J. Obstet. Gynecol. 1988; 159: 341-346.
 • 9. Jacobs I., Bast R.C. Jr: The CA 125 tumour-associated antigen: a review of the literature. Hum. Reprod. 1989; 4: 1-12.
 • 10. Park B.J., Kim T.E., Kim Y.W: Massive peritoneal fluid and markedly elevated serum CA125 and CA19-9 levels associated with an ovarian endometrioma. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2009; 35: 935-939.
 • 11. Nezhat F., Nezhat C., Welander C.E., Benigno B.: Four ovarian cancers diagnosed during laparoscopic management of 1011 women with adnexal masses. Am. J. Obstet. Gynecol. 1992; 167: 790-796.
 • 12. Yuen P.M., Yu K.M., Yip S.K. i wsp.: A randomized prospective study of laparoscopy and laparotomy in the management of benign ovarian masses. Am. J. Obstet. Gynecol. 1997; 177: 109-114.
 • 13. Mais V, Ajossa S., Piras B. i wsp.: Treatment of nonendo-metriotic benign adnexal cysts: a randomized comparison of laparoscopy and laparotomy. Obstet. Gynecol. 1995; 86: 770-774.
 • 14. Hidlebaugh D.A., Vulgaropulos S., Orr R.K.: Treating adnexal masses. Operative laparoscopy vs. laparotomy. J. Reprod. Med. 1997; 42: 551-558.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1f21b83c-b024-4ddf-838f-02549e58800f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.