PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 3 | 175-180
Article title

Percepcyjny wariant zespołu zaniedbywania jednostronnego w następstwie udaru niedokrwiennego mózgu – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Perceptive variant of the unilateral neglect syndrome as a consequence of brain infarct - case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
We present a case of 66-year old male patient with history of hypertension, atrial fibrillation, ischaemic heart disease and diabetes mellitus. The patient was admitted to the Department of Neurology Medical University of Białystok because of an ischaemic lesion of the right cerebral hemisphere. Besides left-sided hemiparesis, symptoms of unilateral neglect syndrome were observed. Term “unilateral neglect’1 is used to describe specific behavioural disturbances. It can be defined as a failure to respond and turn towards stimuli present in the contralesional hemispace. The lesion is usually located in cortical and subcortical structures of the right cerebral hemisphere. Left-sided cerebral lesions are seldom observed. In our patient, symptoms of perceptive variant of unilateral neglect syndrome (without any motor features of neglect) were observed. Features of the syndrome noticed shown in visual, auditory and tactile modalities. Cases of perceptive variant of the unilateral neglect syndrome, in particular incomplete ones (limited to one or two sensory modalities), could be easily overlooked in medical practice. Authors emphasize an importance of correct diagnosis of the unilateral neglect syndrome and early introduction of rehabilitation in improvement of neurological condition.
PL
Przedstawiamy przypadek 66-letniego chorego z nadciśnieniem tętniczym, migotaniem przedsionków, chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą w wywiadzie. Pacjent został przyjęty do Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Białymstoku z powodu udaru niedokrwiennego prawej półkuli mózgu. Oprócz połowiczego niedowładu lewostronnego u chorego stwierdzono objawy zespołu zaniedbywania jednostronnego. Termin „zaniedbywanie jednostronne” jest używany do opisu zespołu zaburzeń behawioralnych. Można zdefiniować go jako ograniczenie zdolności do reagowania i zwracania się ku bodźcom znajdującym się w przestrzeni przeciwstronnie do uszkodzenia mózgowego. Ognisko uszkodzenia jest zazwyczaj zlokalizowane w strukturach korowych i podkorowych prawej półkuli mózgu. Lokalizacja lewopółkulowa uszkodzeń jest rzadko spotykana. U naszego chorego stwierdzono objawy percepcyjnego wariantu zespołu zaniedbywania jednostronnego (bez komponentów kinetycznych). Cechy zespołu ujawniły się w modalności wzrokowej, słuchowej oraz dotykowej. Przypadki percepcyjnego zespołu zaniedbywania jednostronnego, w szczególności niepełnoobjawowe (ograniczone do jednej lub dwóch modalności sensorycznych), mogą zostać łatwo przeoczone w praktyce klinicznej. Autorzy podkreślają znaczenie właściwego rozpoznania zespołu zaniedbywania jednostronnego i wczesnego zastosowania odpowiedniej rehabilitacji w celu uzyskania poprawy stanu neurologicznego.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
175-180
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof, dr hab. Wiesław Drozdowski
 • Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof, dr hab. Wiesław Drozdowski
 • Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof, dr hab. Wiesław Drozdowski
 • Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof, dr hab. Wiesław Drozdowski
References
 • 1. Polanowska Κ., Seniów J.: Motoryczny wariant zespołu zaniedbywania jednostronnego w następstwie uszkodzenia mózgu. Neurol. Neurochir. Pol. 2005; 39: 141-149.
 • 2. Bisiach E., Capitani E., Luzatti C. i wsp.: Brain and conscious representation of outside reality. Neuropsychologia 1981; 19: 543-551.
 • 3. Buxbaum L.J., Ferrraro M.K., Veramonti T. i wsp.: Hemispatial neglect. Subtypes, neuroanatomy, and disability. Neurology 2004; 62: 749-756.
 • 4. Domańska Ł.: Zespół pomijania stronnego. W: Herzyk A., Kądzielawa D. (red.) Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej. UMCS, Lublin 1996: 151-174.
 • 5. Seniów J., Członkowska A.: Zespół połowiczego zaniedbywania. Charakterystyka kliniczna i postępowanie reedukacyjne. Neurol. Neuroch. Pol. 1997; 31: 123-133.
 • 6. Ringman J.M., Saver J.L., Woolson M.D. i wsp.: Frequency, risk factors, anatomy, and course of unilateral neglect in acute stroke cohort. Neurology 2004; 63: 468-474.
 • 7. Domańska Ł.: Więźniowie podzielonej przestrzeni. Zaburzenia uwagi w pomijaniu stronnym. UMCS, Lublin 2004.
 • 8. Liu G.T., Bolton A.K., Price B.FI. i wsp.: Dissociated perceptual-sensory and exploratorymotor neglect. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1992; 55: 701-706.
 • 9. Bisiach E., Vallar G., Perani D. i wsp.: Unawarness of disease following lesions of the right hemisphere: anosognosia for hemiplegia and anosognosia for hemianopia. Neuropsychologia 1986; 24: 471-482.
 • 10. Mattingley J.B., Bradshaw J.L., Philips J.G.: Impairments of movement initiation and execution in unilateral neglect. Brain 1992; 115: 1849-1874.
 • 11. Mattingley J.B., Bradshaw J.L.: How many neglects? Neuropsychol. Rehabil. 1994; 2: 169-172.
 • 12. Rafał R.D.: Neglect. Curr. Opin. Neurobiol. 1994; 4: 231-236.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1f090de6-64cb-41d1-848f-ef7396c07ce2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.