Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | XXVI | 2 | 171–190

Article title

Selected aspects of mental health during the COVID-19 pandemic in Poland

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Celem badania było zidentyfikowanie najczęstszych problemów zdrowia psychicznego z powodu pandemii COVID-19, w końcowej fazie zamrożenia gospodarki w Polsce. Skonstruowana ankieta zawierała część demograficzną oraz 21 pytań, w tym 10 odnoszących się do stanu zdrowia psychicznego. W celu przeprowadzenia analiz wykorzystano test niezależności chi-kwadrat oraz wielomianową regresję logistyczną. Wyniki badań wskazują, że znaczna grupa respondentów czuła się przytłoczona negatywnymi informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa. Problemy dotyczące zdrowia psychicznego częściej pojawiały się u kobiet niż u mężczyzn oraz u osób do 30. roku życia. Respondenci z wykształceniem co najwyżej średnim częściej pesymistycznie patrzyli w przyszłość. Osoby niepracujące częściej od pozostałych badanych odczuwały bezsilność. Studenci częściej doświadczali wyczerpania psychicznego, czuli się przygnębieni obecną sytuacją i pesymistycznie patrzyli w przyszłość. Przedstawione wyniki badań wskazują, że pandemia COVID-19 jest źródłem problemów dotyczących zdrowia psychicznego.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Pages

171–190

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1edb1d75-4f8f-48ec-ae43-883ae9003697
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.