PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 304-309
Article title

Diagnostyka i terapia nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży – co nowego w aktualnych zaleceniach?

Content
Title variants
EN
Diagnosis and treatment of arterial hypertension in children and adolescents – what’s new?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Hypertension begins in childhood and adolescence. Elevated blood pressure contributes to the early development of cardiovascular disease. It is important to develop guidelines on the optimal detection and management of arterial hypertension in this age group. Until recently general practitioners, paediatricians and other healthcare providers based on American guidelines published in 2004 by National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents in “Pediatrics” (Task Force). This guidelines presented hypertension definition in children and adolescents, determined methods of blood pressure measurement, diagnostic range and methods of treatment. In 2009 European Society of Hypertension recommendations on management of high blood pressure in children and adolescents were published in “Journal of Hypertension”. In Poland results of OLAF project were published in 2010. They present percentile values of blood pressure, height and weight as well as BMI, of Polish population aged 7-18 years. In United States, although they did not published another Task Force report yet, we can find new modifications of guidelines in recently published literature. We present here current knowledge about applicable recommendations.
PL
Nadciśnienie tętnicze ma swój początek w wieku dziecięcym. Podwyższone wartości ciśnienia przyczyniają się do wczesnego rozwoju choroby sercowo-naczyniowej. Należy prowadzić działania zmierzające do optymalizacji schematów postępowania w zakresie wykrywania zagrożonych lub chorujących na nadciśnienie dzieci oraz doskonalenia metod leczenia. Do niedawna lekarze zajmujący się nadciśnieniem u dzieci jako podstawę postępowania przyjmowali amerykańskie zalecenia opublikowane w 2004 roku przez National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents w czasopiśmie „Pediatrics” (kolejny tak zwany raport Task Force). Zalecenia precyzowały definicję nadciśnienia w tej grupie wiekowej, określały metody pomiaru, zakres diagnostyki i sposoby postępowania. W 2009 roku w „Journal of Hypertension” przedstawiono pierwsze Europejskie Zalecenia Rozpoznawania i Leczenia Nadciśnienia u Dzieci i Młodzieży. W Polsce w 2010 roku opublikowano wyniki projektu OLAF, w którym na podstawie badania ponad 17 tysięcy dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat opracowano siatki centylowe zawierające aktualne normy ciśnienia tętniczego, a także wzrostu, masy ciała i BMI naszej populacji. Także na terenie Stanów Zjednoczonych, mimo że nie ukazał się dotychczas nowy raport Task Force, stale modyfikowane są dane dotyczące problemu nadciśnienia. Praca prezentuje aktualny stan wiedzy na temat obowiązujących zaleceń.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
304-309
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Lurbe E., Cifkova R., Cruickshank J.K. i wsp.; European Society of Hypertension: Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension. J. Hypertens. 2009; 27: 1719-1742.
 • 2. Kułaga Z., Litwin M., Grajda A. i wsp.; Grupa Badaczy OLAF: Rozkłady wartości ciśnienia krwi w populacji referencyjnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Standardy Medyczne 2010; 7: 853-864.
 • 3. Mattoo T.K.: Definition and diagnosis of hypertension in children and adolescents. www.uptodate.com 2012: 1-20.
 • 4. Mattoo T.K.: Epidemiology, risk factors, and etiology of hypertension in children and adolescents. www.upto-date.com 2012: 1-22.
 • 5. Mattoo TK.: Evaluation of hypertension in children and adolescents. www.uptodate.com 2012: 1-24.
 • 6. Kaplan N.M.: Genetic factors in the pathogenesis of essential hypertension. www.uptodate.com 2012: 1-7.
 • 7. Mattoo T.K.: Treatment of hypertension in children and adolescents. www.uptodate.com 2012: 1-29.
 • 8. Flynn J.T.: Management of hypertensive emergencies and urgencies in children. www.uptodate.com 2012: 1-19.
 • 9. Litwin M., Niemirska A.: Europejskie Zalecenia Diagnostyki i Leczenia Nadciśnienia Tętniczego u Dzieci i Młodzieży - komentarz. Standardy Medyczne 2010; 7: 26-30.
 • 10. Widecka K., Grodzicki T., Narkiewicz K. i wsp.: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - 2011 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze 2011; 15: 211-235.
 • 11. Jourdan C., WM E., Litwin M. i wsp.: Normative values for intima-media thickness and distensibility of large arteries in healthy adolescents. J. Hypertens. 2005; 23: 1707-1715.
 • 12. Wuhl E., Schaefer F.: Managing kidney disease with blood-pressure control. Nat. Rev. Nephrol. 2011; 7: 434-444.
 • 13. Lurbe E.: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Choroby Serca i Naczyń 2010; 7: 107-111.
 • 14. Litwin M.: Leczenie hipotensyjne u dzieci z nadciśnieniem pierwotnym i zaburzeniami metabolicznymi. Standardy Medyczne 2010; 7: 74-78.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1ed3d600-429c-434b-91ce-c6cac1384c92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.