PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 2 | 92–98
Article title

Zespół Aspergera – trudności w rozpoznawaniu zaburzenia na podstawie analizy historii chorób pacjentów oddziału psychiatrii dziecięcej

Content
Title variants
EN
Difficulties in diagnosis of Asperger’s syndrome – a retrospective chart review
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zespół Aspergera to zaburzenie neurorozwojowe z grupy całościowych zaburzeń rozwoju. Cel badania: Celem pracy było określenie, w jakim wieku w grupie pacjentów z zespołem Aspergera będących pod opieką oddziału psychiatrii dziecięcej lub pozostających pod opieką w poradni zdrowia psychicznego zostało ustalone rozpoznanie oraz jakie objawy były powodem zgłoszenia się do specjalisty. Metoda: W pracy przedstawiono wyniki analiz historii chorób 35 pacjentów z zespołem Aspergera. Analizy dotyczyły wieku oraz powodu pierwszego kontaktu ze specjalistą, liczby placówek, w których chory był diagnozowany, zanim rozpoznano zaburzenie, oraz wieku postawienia diagnozy. Określono, jaki czas upłynął pomiędzy zgłoszeniem się pacjenta po raz pierwszy do specjalisty a diagnozą, a także jakie były rozpoznania wstępne u dzieci hospitalizowanych na oddziale psychiatrii. Wyniki: Na podstawie uzyskanych rezultatów ustalono, że rozpoznanie zespołu Aspergera zostało ustalone w wieku 11,75 ± 3,29 roku, a od pierwszej wizyty u specjalisty (lekarz, psycholog) upłynęło 5 lat ± 3,44 roku. Pacjenci byli wcześniej diagnozowani w różnych ośrodkach i otrzymywali najczęściej rozpoznanie nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub zaburzeń zachowania. Wnioski: Wyniki niniejszego badania mogą wskazywać na duże trudności diagnostyczne, które mogą być wynikiem zbyt małej wiedzy specjalistów na temat zespołu Aspergera. Uzyskane rezultaty zostały porównane z wynikami badań przeprowadzonych między innymi w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
EN
Asperger’s syndrome is a neurodevelopmental disorder from the group of autistic spectrum disorders. Objective: The authors describe the group of children diagnosed with Asperger’s syndrome, treated in the Department of Child Psychiatry or in the Child Psychiatry Outpatient Clinic. The aim of the study was to evaluate the patients’ age when they were diagnosed and the reason for seeking the clinician’s help by parents. Method: A retrospective chart review of children (n = 35) diagnosed with Asperger’s syndrome. Age and reason for the first contact with the specialist, number of health facilities where the patient was treated before diagnosis, age at which the diagnosis was made, the period between the patient’s first contact with the specialist and diagnosis, and the first diagnoses in hospitalized children were analysed. Results: The median age of diagnosis was 11.75 ± 3.29 years, 5 ± 3.44 years after the children’s first contact with the specialist (psychiatrist or psychologist). Before the diagnosis, the patients were treated in different health facilities and often diagnosed with attention deficit/hyperactivity disorder or disruptive behaviour. Conclusions: The results may indicate the major diagnostic difficulties which clinicians are facing or may be the result of insufficient knowledge among various groups of specialists on the Asperger’s syndrome. The results were compared to the results of the research conducted in the USA and Great Britain.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
92–98
Physical description
Contributors
 • Poradnia Psychosomatyczna, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. Kierownik Poradni: dr n. hum. Mariola Skowrońska
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
 • Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie.
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
 • Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie.
References
 • 1. Wing L., Gould J.: Severe impairment of social interaction and associated abnormalities in children: epidemiology and classification. J. Autism Dev. Disord. 1979; 9: 11–29.
 • 2. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Wyd. IV poprawione, Washington 2000.
 • 3. Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Vesalius, IPiN, Kraków – Warszawa 1997.
 • 4. Gillberg I.C., Gillberg C.: Asperger syndrome – some epidemiological considerations: a research note. J. Child Psychol. Psychiatry 1989; 30: 631–638.
 • 5. Fombonne E.: The prevalence of autism. JAMA 2003; 289: 87–89.
 • 6. Yeargin-Allsopp M., Rice C., Karapurkar T. i wsp.: Prevalence of autism in US metropolitan area. JAMA 2003; 289: 49–55.
 • 7. Muhle R., Trentacoste S.V., Rapin I.: The genetics of autism. Pediatrics 2004; 113: e472–e486.
 • 8. Baron-Cohen S., Wheelwright S., Skinner R. i wsp.: The autismspectrum quotient (AQ): evidence from Asperger syndrome/ high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. J. Autism Dev. Disord. 2001; 31: 5–17.
 • 9. Volkmar F.R., Lord C., Bailey A. i wsp.: Autism and pervasive developmental disorders. J. Child Psychol. Psychiatry 2004; 45: 135–170.
 • 10. Fombonne E.: Epidemiological surveys of autism and other pervasive developmental disorders: an update. J. Autism Dev. Disord. 2003; 33: 365–382.
 • 11. Chakrabarti S., Fombonne E.: Pervasive developmental disorders in preschool children. JAMA 2001; 285: 3093–3099.
 • 12. Mattila M., Kielinen M., Jussila K. i wsp.: An epidemiological and diagnostic study of Asperger syndrome according to four sets of diagnostic criteria. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2007; 46: 636–646.
 • 13. Frith U.: Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. GWP, Gdańsk 2008. 14. Volkmar F., Szatmari P., Sparrow S.S.: Sex differences in pervasive developmental disorders. J. Autism Dev. Disord. 1993; 23: 579–591.
 • 15. Ghanizadeh A.: A preliminary study on screening prevalence of pervasive developmental disorder in school children in Iran. J. Autism Dev. Disord. 2008; 38: 759–763.
 • 16. Kelleher K.J., McInerny T.K., Gardner W.P. i wsp.: Increasing identification of psychosocial problems: 1979–1996. Pediatrics 2000; 105: 1313–1321.
 • 17. Mandell D.S., Thompson W.W., Weintraub B.S. i wsp.: Trends in diagnosis rates for autism and ADHD at hospital discharge in the context of other psychiatric diagnoses. Psychiatr. Serv. 2005; 56: 56–62.
 • 18. Hornig M., Lipkin W.I.: Infectious and immune factors in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders: epidemiology, hypotheses, and animal models. Ment. Retard. Dev. Disabil. Res. Rev. 2001; 7: 200–210.
 • 19. Howlin P., Moore A.: Diagnosis in autism: a survey of over 1200 parents in the UK. Autism 1997; 1: 135–162.
 • 20. Volkmar F.R., Stier D.M., Cohen D.J.: Age of recognition of pervasive developmental disorder. Am. J. Psychiatry 1985; 142: 1450–1452.
 • 21. Gillberg C., Ehlers S., Schaumann H. i wsp.: Autism under age 3 years: a clinical study of 28 cases referred for autistic symptoms in infancy. J. Child Psychol. Psychiatry 1990; 31: 921–934.
 • 22. Johnson M.H., Siddons F., Frith U., Morton J.: Can autism be predicted on the basis of infant screening tests? Dev. Med. Child Neurol. 1992; 34: 316–320.
 • 23. Smith B., Chung M.C., Vostanis P.: The path to care in autism: is it better now? J. Autism Dev. Disord. 1994; 24: 551–563.
 • 24. Howlin P., Asgharian A.: The diagnosis of autism and Asperger syndrome: findings from a survey of 770 families. Dev. Med. Child Neurol. 1999; 41: 834–839.
 • 25. Rhoades R.A., Scarpa A., Salley B.: The importance of physician knowledge of autism spectrum disorder: results of a parent survey. BMC Pediatr. 2007; 7: 37.
 • 26. Mandell D.S., Novak M.M., Zubritsky C.D.: Factors associated with age of diagnosis among children with autism spectrum disorders. Pediatrics 2005; 116: 1480–1486.
 • 27. Wolff S., McGuire R.J.: Schizoid personality in girls: a followup study – what are the links with Asperger’s syndrome? J. Child Psychol. Psychiatry 1995; 36: 793–817.
 • 28. Filipek P.A., Accardo P.J., Ashwal S. i wsp.: Practice parameter: screening and diagnosis of autism: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Child Neurology Society. Neurology 2000; 55: 468–479.
 • 29. Moore V., Goodson S.: How well does early diagnosis of autism stand the test of time? Follow-up study of children assessed for autism at age 2 and development of an early diagnostic service. Autism 2003; 7: 47–63.
 • 30. Tantam D.: The challenge of adolescents and adults with Asperger syndrome. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 2003; 12: 143–163.
 • 31. Rogers S.J.: Brief report: early intervention in autism. J. Autism Dev. Disord. 1996; 26: 243–246.
 • 32. Lovaas O.I.: The development of a treatment-research project for developmentally disabled and autistic children. J. Appl. Behav. Anal. 1993; 26: 617–630.
 • 33. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. Tom 2. Psychiatria kliniczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2003: 651–652.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1ebfee93-cd03-410a-972a-e2e140618b89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.