PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 4 | 250–258
Article title

Agresja wśród dziewcząt dokonujących eksternalizacji problemów poprzez zachowania przestępcze i zdemoralizowane

Content
Title variants
EN
Aggression among girls who externalize problems through criminal acts and demoralized behaviours
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The studies indicate that juvenile criminals experience far more negative emotions (sadness, fear and anger) than their peers who did not commit any offences (Iniewicz et al., 2011). It is believed that the attempt to isolate and define the emotions that accompany juvenile female offenders allows to get to know etiopathogenesis of committing criminal acts at the affective level. The study was aimed at explanation of the correlations between committing criminal acts and demoralized behaviour and aggression. Besides, it was assumed that the patients’ characteristics differed in the level and subtypes of aggression. Participants of this study were 120 girls: 59 juvenile female offenders placed in a correctional facility, shelter for juveniles and reformatory and 61 girls selected appropriately according to age and education. The respondents were examined by the Buss–Durkee inventory which assesses general hostility and its subscales, such as: physical aggressiveness, verbal aggressiveness, indirect aggressiveness, negativism, suspiciousness, resentment, irritability, and sense of guilt. The data analyses show that juvenile female offenders differ statistically significantly from girls in the control group within general hostility and its two subtypes: negativism and irritability. These studies indicate that juvenile female offenders with a higher irritability come from small towns and villages.
PL
Badania pokazują, że nieletni przestępcy doświadczają znacznie więcej negatywnych stanów emocjonalnych (smutku, strachu i gniewu) niż ich rówieśnicy, którzy nie weszli na drogę przestępczości (Iniewicz et al., 2011). Wyodrębnienie i zdefiniowanie emocji, które towarzyszą nieletnim sprawcom czynów przestępczych, pozwala na poznanie etiopatogenezy dokonywania czynów przestępczych na poziomie afektywnym. Celem badań było zbadanie związków pomiędzy popełnianiem przestępstw i zachowaniami z kręgu demoralizacji a agresją. Założono również, iż charakterystyki badanych różnią się pod względem poziomu agresji i jej podtypów. W badaniach wzięło udział 120 dziewcząt: 59 nieletnich przestępczyń, które były umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich bądź zakładzie poprawczym, oraz 61 dziewcząt dobranych odpowiednio pod względem wieku i wykształcenia. Respondentki zostały przebadane kwestionariuszem „Nastroje i Humory” A.H. Bussa i A. Durkee, który bada agresję i takie jej podtypy, jak: napastliwość fizyczna, napastliwość słowna, napastliwość pośrednia, negatywizm, podejrzliwość, uraza, drażliwość oraz poczucie winy. Z analiz danych wynika, iż nieletnie sprawczynie czynów przestępczych różnią się istotnie statystycznie od dziewcząt z grupy kontrolnej w zakresie agresji ogólnej i dwóch jej podtypów – negatywizmu i drażliwości. Niniejsze badania pokazują, że nieletnie przestępczynie, które miały większą tendencję do drażliwości, pochodziły z mniejszych miejscowości.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
250–258
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
References
 • Beyers JM, Bates JE, Pettit GS et al.: Neighborhood structure, parenting processes, and the development of youths' externalizing behaviors: a multilevel analysis. Am J Community Psychol 2003; 31: 35-53.
 • Björkqvist K, Österman K, Kaukiainen A (eds.): The Development of Direct and Indirect Aggressive Strategies in Males and Females. Academic Press, San Diego 2010.
 • Buss AH, Durkee A: An inventory for assessing different kinds of hostility. J Consult Psychol 1957; 21: 343-349.
 • Castillo DT, Joseph JS, Tharp AT et al.: Externalizing and internalizing subtypes of posttraumatic psychopathology and anger expression. J Trauma Stress 2014; 27: 108-111.
 • Chamberlain P, Moore KJ: Chaos and trauma in the lives of adolescent females with antisocial behavior and delinquency. J Aggress Maltreat Trauma 2002; 6: 79-108.
 • Choynowski M: Skrócony podręcznik do testu „Nastroje i Humory" A.H. Bassa i A. Durkee. MOiW, Warszawa 1972.
 • Czajkowski K: Wychowanie do rekreacji. Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1979.
 • Eisenberg N, Cumberland A, Spinrad TL et al.: The relations of regulation and emotionality to children's externalizing and internalizing problem behavior. Child Dev 2001; 72: 1112-1134.
 • Harwas-Napierala B, Trempala J (eds.): Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka życia człowieka. PWN, Warszawa 2004.
 • Holyst B: Kryminologia. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
 • Ikomi PA, Gibson C, Samuels L: Assessment of sexually offending youth in a state detention facility. International Journal of Academic Research 2009; 1: 153-162.
 • Iniewicz G, Wiśniewska D, Dziekan K et al.: Wzory przywiązania i zachowania agresywne wśród młodzieży z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji. Psychiatr Pol 2011; 45: 703-711.
 • Izydorczyk B, Rajska-Kulik I: Zachowania autodestruktywne a jakość życia u kobiet z anoreksją psychiczną oraz kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. In: Pąchalska M, Grochmal-Bach B, MacQueen BD (eds.): Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej. IGNATIANUM, Kraków 2007: 45-69.
 • Jędrych M, Jodłowska-Jędrych B, Michalska A et al.: Zjawisko agresji wśród młodzieży w wieku szkolnym. Medycyna Ogólna 2010; 16: 416-426.
 • Leenaars L, Lester D: Indirect aggression and victimization are positively associated in emerging adulthood: the psychological functioning of indirect aggressors and victims. J Coll Stud Dev 2011; 52: 62-76.
 • Lengua LJ: Associations among emotionality, self-regulation, adjustment problems, and positive adjustment in middle childhood. J Appl Dev Psychol 2003; 24: 595-618.
 • Łuniewska M (ed.): Przeciwdziałanie zjawisku fali w wojsku. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 • Malinowski A: Wzrost niedostosowań społecznych młodzieży w kontekście przemian międzypokoleniowych rozwoju biologicznego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 2006; 1: 42-46.
 • Ostrowska K: Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych: analiza kryminologiczna. PWN, Warszawa 1981.
 • Panksepp J: Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions. Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Plattner B, Karnik N, Jo B et al.: State and trait emotions in delinquent adolescents. Child Psychiatry Hum Dev 2007; 38: 155-169.
 • Posner MI, Rothbart MK: Developing mechanisms of self-regulation. Dev Psychopathol 2000; 12: 427-441.
 • Siek S: Wybrane metody badania osobowości. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1983.
 • Sipal RF, Bayhan P: Assessing the link between executive functions and aggressive behaviours of children who are deaf: impact of early special education. Electronic Journal of Research in Educational Psychology 2010; 8: 991-1014.
 • Sitarczyk M: Nieletni sprawcy zabójstw - sylwetki psychologiczne. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Strzemińska A, Wiśnicka M: Młodzież na wsi - raport z badania. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia", Warszawa 2011.
 • Szacka B: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 • Zmudziejewska A, Basińska MA: Zagniewane przestępczynie. Charakterystyka gniewu doświadczanego przez nieletnie sprawczynie przestępstw. Polskie Forum Psychologiczne 2013; 18: 226-244.
 • Żabczyńska E: Przestępczość dzieci. PWN, Warszawa 1983.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1e8124ab-2877-4dac-9a41-3e15a1423974
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.