PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 1 | 47-50
Article title

Diagnostyka obrazowa nowotworów germinalnych i gonadalnych

Content
Title variants
EN
Imaging diagnosis in germ cell and sex cord-stromal tumors
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Clinical diagnosis of ovarian tumors is the more difficult, the earlier is the clinical stage at presentation. On the other hand, while early-stage conditions are much more difficult to detect, early diagnosis is associated with the best outcomes. Rare sex cord-stromal and germ cell tumors present sonographic features similar to other ovarian tumors. Sonographic report should address the following: location, size and echogenicity of ovaries, location of adnexal lesions and their relation to other pelvic structures, precise description of solid elements, septations and papillomatous excrescences within the tumor as well as presence of free fluid within the peritoneal cavity. In suspected malignant tumors, most useful prognostic features include papilliform excrescences, so their location, size and number must be always documented. Furthermore, number and thickness of septations is of great prognostic significance. Description of tumor morphology should include its external and internal walls. Sonographic diagnosis may predict malignancy of lesion based on such features as solid areas, papilliform excrescences, septations or abnormal pattern of tumor vasculature. Due to neoangiogenesis in malignant tumors, study of vasculature and perfusion is also important. A typical finding in a malignant tumor is increased late-diastolic flow velocity, reduced resistance index RI to less than 0.5 and pulsation index to less than 0.8. Frequent is also elevation of peak systolic velocity PSV to over 12 cm/s. In spite of sophisticated and continuously improved imaging techniques in sonography, including “color” and “power” options in angio-Doppler studies as well as introduction of 3D/4D technique, malignant process may at best be suspected. Final diagnosis of malignant tumor is always based on histological studies.
PL
Diagnostyka kliniczna zmian rozrostowych jajnika jest tym trudniejsza, im stopień zaawansowania klinicznego jest niższy, jednocześnie wczesne rozpoznanie daje najlepsze efekty terapeutyczne. Rzadko występujące guzy gonadalne i germinalne charakteryzują się podobnymi cechami ultrasonograficznymi jak inne guzy jajnika. W opisie wyniku badania sonograficznego należy uwzględnić następujące elementy: umiejscowienie, rozmiary i echostrukturę jajników, umiejscowienie zmian przydatkowych i ich stosunek do pozostałych struktur miednicy, dokładny opis elementów litych, przegród i wyrośli brodawkowatych w obrębie guza, obecność płynu w jamie otrzewnej. Wśród najbardziej przydatnych prognostycznie cech guza podejrzanego o rozrost złośliwy są wyrośla brodawkowate, dlatego też zawsze należy opisać ich lokalizację i wymiary oraz liczbę. Rokownicze znaczenie ma również liczba przegród oraz ich grubość. Ocena morfologii guza powinna także dotyczyć jego ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Diagnostyka ultrasonograficzna może jedynie prognozować, czy zmiana ma charakter złośliwy, przy uwzględnieniu takich cech, jak obszary lite, wyrośla brodawkowate, przegrody czy nieprawidłowości przepływów naczyniowych w guzie. Ze względu na występowanie neoangiogenezy w guzach złośliwych ważne jest również badanie unaczynienia i przepływów naczyniowych w obrębie naczyń krwionośnych. W guzie złośliwym najczęściej można uwidocznić naczynia, w których stwierdza się wzrost prędkości przepływu późnorozkurczowego oraz spadek indeksów oporu RI<0,5 i pulsacji PI<0,8. Często też następuje wzrost szczytowej szybkości przepływu w czasie skurczu PSV>12 cm/s. Pomimo zaawansowanej i wciąż rozwijającej się techniki obrazowania sonograficznego z zastosowaniem kolorowego i power angio-Dopplera oraz możliwości wykorzystania techniki 3D/4D możemy jedynie podejrzewać rozrost złośliwy. Ostateczne rozpoznanie nowotworu złośliwego jest zawsze rozpoznaniem histopatologicznym.
Discipline
Publisher

Year
Volume
9
Issue
1
Pages
47-50
Physical description
Contributors
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, ginonkol@am.lublin.pl
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, ginonkol@am.lublin.pl
author
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, ginonkol@am.lublin.pl
References
 • 1. Lappöhn R.E., Burger H.G., Bouma J. i wsp.: Inhibin as a marker for granulosa cell tumor. Acta Obstet. Gynecol. Scand. Suppl. 1992; 155: 61-65.
 • 2. Stenwig J.T., Hazekamp J.T., Beecham J.B.: Granulosa cell tumors of the ovary. A clinicopathological study of 118 cases with long-term follow-up. Gynecol. Oncol. 1979; 7: 136-152.
 • 3. Granberg S., Wikland M., Jansson I.: Macroscopic characterization of ovarian tumors and the relation to the histological diagnosis: criteria to be used for ultrasound evaluation. Gynecol. Oncol. 1989; 35: 139-144.
 • 4. Timmerman D., Testa A.C., Bourne T. i wsp.; International Ovarian Tumor Analysis Group: Logistic regression model to distinguish between the benign and malignant adnexal mass before surgery: a multicenter study by the International Ovarian Tumor Analysis Group. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 8794-8801.
 • 5. Czekierdowski A., Smoleń A., Bednarek W., Kotarski J.: Współczesna ultrasonografia w diagnostyce guzów jajnika, porównanie wartości predykcyjnych oceny morfologicznej, badania przepływu dopplerowskiego i obrazowania trójwymiarowego 3D. Ginekol. Pol. 2002; 73: 1061-1070.
 • 6. Jain K.A.: Prospective evaluation of adnexal masses with endovaginal gray-scale and duplex and color Doppler US: correlation with pathologic findings. Radiology 1994; 191: 63-67.
 • 7. Kurman R.J. (red.): Blaustein’s Pathology of the Female Genital Tract. Wyd. 4, Springer Verlag, New York 1994: 343.
 • 8. Aboud E.: A review of granulosa cell tumours and thecomas of the ovary. Arch. Gynecol. Obstet. 1997; 259: 161-165.
 • 9. Cronje H.S., Niemand I., Bam R.H., Woodruff J.D.: Review of the granulosa-theca cell tumors from the Emil Novak Ovarian Tumor Registry. Am. J. Obstet. Gynecol. 1999; 180: 323-327.
 • 10. Spaczyński M.: Onkologia ginekologiczna. Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław 1997: 156.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1e79bad9-62ec-4640-b79e-8bebba3a6d2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.