PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 13 | 2 | 48
Article title

Continuous thoracic epidural anesthesia and lumbar spinal anesthesia in breast reconstruction surgery – a case report

Title variants
PL
Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe w odcinku piersiowym i podpajęczynówkowe w odcinku lędźwiowym do operacji rekonstrukcji piersi – opis przypadku
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet. Podstawową metodą leczenia jest mastektomia i leczenie uzupełniające. Kobiety po tym zabiegu czują się okaleczone nie tylko fizycznie ale i psychicznie. Dlatego też coraz częściej wykonuje się zabiegi rekonstrukcji piersi. Bardzo dobre efekty kosmetyczne dają rekonstrukcje piersi wolnymi płatami. Operacje te trwają wiele godzin, są rozległe i bardzo bolesne. Przedstawiamy przypadek 49-letniej kobiety z rozpoznaniem: stan po prawostronnej mastektomii z powodu raka zrazikowego piersi. U pacjentki wykonano rekonstrukcję piersi prawej wolnym płatem. Zabieg został przeprowadzony w znieczuleniu zewnątrzoponowym ciągłym w odcinku piersiowym i znieczuleniu podpajęczynówkowym w odcinku lędźwiowym.
EN
Breast cancer is the most common cancer in women. The treatment is mastectomy with subsequent adjuvant therapy. Women after surgery feel mutilated not only physically but also mentally. Therefore the number of breast reconstruction procedures is rising. Free tissue flap breast reconstruction provides very good cosmetic results. These procedures take many hours, are extensive and very painful. This article presents a case report of a 49-year-old woman after right-sided mastectomy due to breast lobular cancer, who underwent right free flap breast reconstruction. The procedure was carried out under continuous thoracic epidural anesthesia and lumbar spinal anesthesia.
Discipline
Journal
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
48
Physical description
Contributors
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
author
  • Klinika Chirurgii Plastycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska
  • Klinika Chirurgii Plastycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1e0efb0e-a946-4dae-99f9-34d998966a16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.