PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 4 | 260–269
Article title

Omówienie wytycznych National Institute for Health and Care Excellence (NICE 2016) dotyczących szkodliwych zachowań seksualnych wśród dzieci i młodych ludzi (do 25. roku życia) – Harmful sexual behaviour among children and young people

Content
Title variants
EN
An overview of the National Institute for Health and Care Excellence (NICE 2016) guidelines for harmful sexual behaviour among children and young people (up to 25 years old)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Termin „szkodliwe zachowania seksualne” odnosi się do tych zachowań młodych ludzi, które nie są wynikiem molestowania/ wykorzystania seksualnego. Ich występowanie nie zawsze związane jest ze świadomym, zamierzonym nieprawidłowym zachowaniem. Wytyczne NICE 2016 dotyczą dzieci, adolescentów i młodych dorosłych (do 25. roku życia) będących wyłącznymi sprawcami szkodliwych czynności seksualnych skierowanych do siebie lub do innych. Autorzy wytycznych zwracają uwagę, iż na zachowania te należy patrzeć z różnych perspektyw: szeroko rozumianej normy rozwojowej, nieharmonijnego rozwoju, zaburzeń współwystępujących lub  diagnozy zaburzenia psychicznego. Wspominają też o konieczności wyłonienia lidera w procesie diagnozy i terapii oraz stworzenia komisji lokalnej. Sugerują, jakimi narzędziami posługiwać się w procesie diagnozy, krytycznie oceniają niektóre interwencje terapeutyczne i wskazują na fakt, że problem szkodliwych zachowań seksualnych jest nieoszacowany. Rekomendacje NICE mogą być wskazówką do tworzenia podobnych wytycznych przez inne kraje.
EN
The term “harmful sexual behaviour” refers to young people’s behaviours which are not the result of sexual harassment and/or abuse. These behaviours are not always related to conscious, intentional abnormal behaviour. The NICE 2016 guidelines apply to children, adolescents and young adults (up to the age of 25 years) who are the sole perpetrators of harmful sexual behaviour against themselves or others. The authors of the guidelines point out that these behaviours should be viewed from different perspectives, such as the broadly understood developmental norms, non-harmonious development, coexisting disorders or diagnosed mental disorders. They also point to the need to select a leader for diagnostic and therapeutic processes as well as to establish a local commission. Furthermore, the authors suggest tools for the diagnostic process, critically evaluate some of the therapeutic interventions and point out that the issue of harmful sexual behaviours is underestimated. The NICE recommendations may serve as a guide for developing similar guidelines in other countries.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
260–269
Physical description
Contributors
  • Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., Sosnowiec, Polska
author
  • Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., Sosnowiec, Polska
  • Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., Sosnowiec, Polska
References
  • Beisert M: Rozwojowa norma seksuologiczna jako kryterium oceny zachowań seksualnych dzieci i młodzieży. Available from: http:// zlydotyk.pl/tl_files/artykuly/Beisert_Rozwojowa_norma_seksuologiczna.pdf [cited: 30.06.2017].
  • Cichoń L, Janas-Kozik M: Rozwój seksualny i leczenie zaburzeń seksualnych u dzieci i młodzieży. In: Gmitrowicz A, Janas-Kozik M (eds.): Psychiatria dla pediatrów. In press 2017.
  • Harmful sexual behaviour among children and young people. NICE guideline. Published: 20 September 2016. Available from: https:// www.nice.org.uk/guidance/ng55.
  • Janas-Kozik M, Cichoń L, Jelonek I: Harmful sexual behaviour among children and young people – Szkodliwie zachowania seksualne (SZS) wśród dzieci i młodych ludzi (do 25. r. ż.) (Komentarz). Pediatria po Dyplomie. In press 2017a.
  • Janas-Kozik M, Cichoń L, Jelonek I: Seksualność nastolatka. In: (eds.) Krzystanek M: Świat jest gender – skrypt z seksuologii dla studentów. In press 2017b.
  • Zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Jak je identyfikować i rozumieć? Jak na nie reagować? Available from: http://gadki.fdds.pl/ pdf/zachowania-seksualne-dzieci-i-mlodziezy.pdf [cited: 30.06.2017].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1d4e8cc8-a7d2-4c0e-9b19-5b57c0031e17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.