PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 16 | 1 | 42–45
Article title

Porównanie skuteczności chemioterapii dootrzewnowej i systemowej w leczeniu raka jajnika

Content
Title variants
EN
Intraperitoneal vs. systemic chemotherapy in ovarian cancer
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Intraperitoneal therapy (IP) has been used in the treatment of ovarian cancer for over twenty years. The principal strategy of intraperitoneal therapy is based on increased local cytostatic drug concentration in the peritoneal cavity and extended tissue exposure to the drug. Based on the results obtained in three phase III clinical trials conducted between 1996 and 2006, indicating extended total survival in IP therapy, the National Cancer Institute in the USA considered the use of this therapy as justified. The inclusion criterion was ovarian cancer with optimum cytoreduction (≤1 cm of residual disease). Retrospective analyses conducted in 2015 confirmed longer median survival by more than 10 months as compared to systemic intravenous therapy. Promising results were also reported for heated intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in patients with recurrent ovarian cancer. Other intraperitoneal therapies have recently been introduced: PIPAC (pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy) and HINAT (hyperthermic intracavitary nanoaerosol therapy). These trials are, however, highly experimental, requiring further clinical studies.
EN
Od ponad 20 lat chemioterapia dootrzewnowa (intraperitoneal therapy, IP) stosowana jest w przypadku raka jajnika. Główna strategia tej metody polega na uzyskaniu wyższego lokalnego stężenia cytostatyku w jamie otrzewnej i wydłużonej ekspozycji tkanek na działanie leku. Na podstawie wyników 3 badań klinicznych III fazy, przeprowadzonych od 1996 do 2006 roku, wskazujących na wydłużenie czasu całkowitego przeżycia w chemioterapii dootrzewnowej, Narodowy Instytut Raka w Stanach Zjednoczonych uznał za zasadne stosowanie tej terapii. Kryterium wyboru badanych stanowiło występowanie raka jajnika z optymalną cytoredukcją (≤1 cm resztki raka). Retrospektywne analizy w 2015 roku potwierdziły wydłużenie mediany przeżycia o ponad 10 miesięcy w stosunku do terapii systemowej dożylnej. Obiecujące wyniki uzyskano, stosując hipertermiczną dootrzewnową chemioterapię (heated intraperitoneal chemotherapy, HIPEC) u pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika. Od kilku lat wprowadza się również inne terapie dootrzewnowe – podciśnieniową aeorozolem (pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy, PIPAC) oraz hipertermiczną terapię dootrzewnową z dostarczaniem do jamy otrzewnej leków nanometrowych w postaci aerozolu (hyperthermic intracavitary nanoaerosol therapy, HINAT). Są to jednak próby wysoce eksperymentalne, wymagające dalszych badań klinicznych.
Keywords
EN
HINAT   HIPEC   IP   PIPAC   rak jajnika  
Discipline
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
42–45
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Onkologii, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau
References
 • 1. Fujiwara K, Armstrong D, Morgan M et al.: Principles and practice of intraperitoneal chemotherapy for ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer 2007; 17: 1–20.
 • 2. Gadducci A, Conte PF: Intraperitoneal chemotherapy in the management of patients with advanced epithelial ovarian cancer: a critical review of the literature. Int J Gynecol Cancer 2008; 18: 943–953.
 • 3. Howell SB: Pharmacologic principles of intraperitoneal chemotherapy for the treatment of ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer 2008; 18 Suppl 1: 20–25.
 • 4. Fujiwara K: Can carboplatin replace cisplatin for intraperitoneal use? Int J Gynecol Cancer 2008; 18 Suppl 1: 29–32.
 • 5. Markman M: What is the optimal approach to the administration of intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer? Int J Gynecol Cancer 2008; 18 Suppl 1: 36–39.
 • 6. Trimble EL, Christian MC: National Cancer Institute–United States strategy regarding intraperitoneal chemotherapy for ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer 2008; 18 Suppl 1: 26–28.
 • 7. National Cancer Institute: NCI Clinical Announcement on Intraperitoneal Chemotherapy in Ovarian Cancer (January 5, 2006). Available from: https://ctep.cancer.gov/highlights.
 • 8. Gourley C, Walker JL, Mackay HJ: Update on intraperitoneal chemotherapy for the treatment of epithelial ovarian cancer. Am Soc Clin Oncol Educ Book 2016; 35: 143–151.
 • 9. Wright AA, Cronin A, Milne DE et al.: Use and effectiveness of intraperitoneal chemotherapy for treatment of ovarian cancer. J Clin Oncol 2015; 33: 2841–2847.
 • 10. Tewari D, Java JJ, Salani R et al.: Long-term survival advantage and prognostic factors associated with intraperitoneal chemotherapy treatment in advanced ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. J Clin Oncol 2015; 33: 1460–1466.
 • 11. Armstrong DK, Bundy B, Wenzel L et al.: Intraperitoneal cisplatin and paclitaxel in ovarian cancer. N Engl J Med 2006; 354: 34–43.
 • 12. Katsumata N, Yasuda M, Takahashi F et al.; Japanese Gynecologic Oncology Group: Dose-dense paclitaxel once a week in combination with carboplatin every 3 weeks for advanced ovarian cancer: a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2009; 374: 1331–1338.
 • 13. Bhatt A, Glehen O: The role of cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in ovarian cancer: a review. Indian J Surg Oncol 2016; 7: 188–197.
 • 14. Cortez AJ, Tudrej P, Kujawa KA et al.: Advances in ovarian cancer therapy. Cancer Chemother Pharmacol 2018; 81: 17–38.
 • 15. Hotouras A, Desai D, Bhan C et al.: Heated IntraPEritoneal Chemotherapy (HIPEC) for patients with recurrent ovarian cancer: a systematic literature review. Int J Gynecol Cancer 2016; 26: 661–670.
 • 16. Fagotti A, Petrillo M, Costantini B et al.: Minimally invasive secondary cytoreduction plus HIPEC for recurrent ovarian cancer: a case series. Gynecol Oncol 2014; 132: 303–306.
 • 17. Dueckelmann AM, Fink D, Harter P et al.: The use of PIPAC (pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy) in gynecological oncology: a statement by the German “Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Studiengruppe Ovarialkarzinom (AGO-OVAR)”, the Swiss and Austrian AGO, and the NorthEastern German Society of Gynaecologic Oncology. Arch Gynecol Obstet 2018; 297: 837–846.
 • 18. Göhler D, Große S, Bellendorf A et al.: Hyperthermic intracavitary nanoaerosol therapy (HINAT) as an improved approach for pressurised intraperitoneal aerosol chemotherapy (PIPAC): technical description, experimental validation and first proof of concept. Beilstein J Nanotechnol 2017; 8: 2729–2740.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1d3bf9a7-3e2f-4c22-8f8d-d08b8304485b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.