PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 64 | 5–15
Article title

The role of ultrasound and lymphoscintigraphy in the assessment of axillary lymph nodes in patients with breast cancer

Content
Title variants
PL
Rola badania ultrasonograficznego oraz limfoscyntygrafii w diagnostyce węzłów chłonnych pachowych u pacjentek z rakiem piersi
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Breast cancer is the most common malignancy and the leading cause of death due to cancer in European women. Mammography screening programs aimed to increase the detection of early cancer stages were implemented in numerous European countries. Recent data show a decrease in mortality due to breast cancer in many countries, particularly among young women. At the same time, the number of sentinel node biopsy procedures and breast-conserving surgeries has increased. Intraoperative sentinel lymph node biopsy preceded by lymphoscintigraphy is used in breast cancer patients with no clinical signs of lymph node metastasis. Due to the limited sensitivity and specificity of physical examination in detecting metastatic lesions, developing an appropriate diagnostic algorithm for the preoperative assessment of axillary lymph nodes seems to be a challenge. The importance of ultrasound in patient qualification for sentinel lymph-node biopsy has been discussed in a number of works. Furthermore, different lymphoscintigraphy protocols have been compared in the literature. The usefulness of novel radiopharmaceuticals as well as the methods of image acquisition in sentinel lymph node diagnostics have also been assessed. The aim of this article is to present, basing on current guidelines, literature data as well as our own experience, the diagnostic possibilities of axillary lymph node ultrasound in patient qualification for an appropriate treatment as well as the role of lymphoscintigraphy in sentinel lymph node biopsy.
PL
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym i jednocześnie najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych u kobiet w Europie. W kilkunastu krajach europejskich wprowadzano programy przesiewowych badań mammograficznych, mające przyczynić się do zwiększenia wykrywalności zmian nowotworowych o małym stopniu zaawansowania. Ostatnie dane wskazują, że w wielu z tych państw występuje spadek śmiertelności z powodu raka piersi, szczególnie w grupie kobiet młodych. Zwiększeniu ulega natomiast liczba procedur biopsji węzła wartowniczego i operacji oszczędzających. Śródoperacyjne pobranie węzła wartowniczego, poprzedzone badaniem limfoscyntygraficznym, stosuje się u chorych na raka piersi bez klinicznych cech przerzutów w węzłach chłonnych. Ze względu na ograniczoną czułość i swoistość badania fizykalnego w wykrywaniu tego typu zmian wyzwaniem wydaje się opracowanie właściwego algorytmu diagnostycznego w przedoperacyjnej ocenie węzłów chłonnych pachowych. Tematem szeregu prac jest znaczenie badania ultrasonograficznego w kwalifikacji pacjentek do biopsji węzła wartowniczego. W piśmiennictwie porównywane są także różne protokoły limfoscyntygrafii. Ocenie podlega też przydatność nowych radiofarmaceutyków oraz metod akwizycji obrazu w diagnostyce wartowniczych węzłów chłonnych. Celem artykułu jest przedstawienie – na podstawie aktualnych wytycznych, danych z piśmiennictwa oraz doświadczeń własnych autorów – możliwości diagnostycznych badania ultrasonograficznego węzłów chłonnych pachowych w kwalifikacji chorych do odpowiedniego leczenia oraz roli limfoscyntygrafii w procedurze biopsji węzła wartowniczego.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
64
Pages
5–15
Physical description
Contributors
 • Department of Diagnostic Imaging, Mazovian Bródno Hospital, Warsaw, Poland
 • Department of Radiology, Centre of Oncology, Maria Skłodowska-Curie Memorial Institute, Warsaw, Poland
 • Department of Diagnostic Imaging, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Department of Nuclear Medicine and Endocrine Oncology, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology, Warsaw, Poland
author
 • Department of Diagnostic Imaging, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
author
 • Department of Diagnostic Imaging, Mazovian Bródno Hospital, Warsaw, Poland
 • Department of Diagnostic Imaging, Mazovian Bródno Hospital, Warsaw, Poland. Department of Nuclear Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
 • 1. Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, Rosso S, Coebergh JW, Comber H: Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013; 49: 1374–1403.
 • 2. McTiernan A: Behavioral risk factors in breast cancer: can risk be modified? Oncologist 2003; 8: 326–334.
 • 3. Autier P, Boniol M, La Vecchia C, Vatten L, Gavin A, Héry C et al.: Disparities in breast cancer mortality trends between 30 European countries: retrospective trend analysis of WHO mortality database. BMJ 2010; 341: c3620.
 • 4. Senkus E, Kyriakides S, Ohno S, Penault-Llorca F, Poortmans P, Rutgers E et al.: Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2015; 26 (Suppl. 5): v8–v30.
 • 5. Jassem J, Krzakowski M, Bobek-Billewicz B, Duchnowska R, Jeziorski A, Olszewski W et al.: Rak piersi. In: Krzakowski M, Warzocha K (eds.): Zalecenia postępowania diagnostycznoterapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 rok. Via Medica, Gdańsk 2013: 211–258.
 • 6. Bednarski P, Dobruch-Sobczak K, Chrapowicki E, Jakubowski W: Breast ultrasound scans – surgeons’ expectations. J Ultrason 2015; 15: 164–171.
 • 7. Veronesi U, Viale G, Paganelli G, Zurrida S, Luini A, Galimberti V et al.: Sentinel lymph node biopsy in breast cancer. Ann Surg 2010; 251: 595–600.
 • 8. Gerber B, Heintze K, Stubert J, Dieterich M, Hartmann S, Stachs A et al.: Axillary lymph node dissection in early-stage invasive breast cancer: is it still standard today? Breast Cancer Res Treat 2011; 128: 613–624.
 • 9. Usmani S, Ahmed N, Saleh NA, Huda FA, Amanguno HG, Amir T et al.: The clinical utility of combining pre-operative axillary ultrasonography and fine needle aspiration cytology with radionuclide guided sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients with palpable axillary lymph nodes. Eur J Radiol 2015; 84: 2515–2520.
 • 10. Lanng C, Hoffmann J, Galatius H, Engel U: Assessment of clinical palpation of the axilla as a criterion for performing the sentinel node procedure in breast cancer. Eur J Surg Oncol 2007; 33: 281–284.
 • 11. Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D: Diagnostic Ultrasound. Elsevier Mosby, Philadelphia 2011.
 • 12. Alvarez S, Añorbe E, Alcorta P, López F, Alonso I, Cortés J: Role of sonography in the diagnosis of axillary lymph node metastases in breast cancer: a systematic review. AJR Am J Roentgenol 2006; 186: 1342–1348.
 • 13. Bonnema J, van Geel AN, van Ooijen B, Mali SP, Tjiam SL, Henzen-Logmans SC et al.: Ultrasound-guided aspiration biopsy for detection of nonpalpable axillary node metastases in breast cancer patients: new diagnostic method. World J Surg 1997; 21: 270–274.
 • 14. Bedi DG, Krishnamurthy R, Krishnamurthy S, Edeiken BS, Le-Petross H, Fornage BD et al.: Cortical morphologic features of axillary lymph nodes as a predictor of metastasis in breast cancer: in vitro sonographic study. AJR Am J Roentgenol 2008; 191: 646–652.
 • 15. Marchetti C, Carsin A, Sorel L, Kerbrat P, Fleury P, Bourguet P: [Axillary lymph node microcalcifications disclosing breast cancer]. J Radiol 1997; 78: 457–459.
 • 16. Saffar B, Bennett M, Metcalf C, Burrows S: Retrospective preoperative assessment of the axillary lymph nodes in patients with breast cancer and literature review. Clin Radiol 2015; 70: 954–959.
 • 17. Usmani S, Ahmed N, Saleh NA, Huda FA, Amanguno HG, Amir T et al.: The clinical utility of combining pre-operative axillary ultrasonography and fine needle aspiration cytology with radionuclide guided sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients with palpable axillary lymph nodes. Eur J Radiol 2015; 84: 2515–2520.
 • 18. Yang WT, Chang J, Metreweli C: Patients with breast cancer: differences in color Doppler flow and gray-scale US features of benign and malignant axillary lymph nodes. Radiology 2000; 215: 568–573.
 • 19. Choi JJ, Kang BJ, Kim SH, Lee JH, Jeong SH, Yim HW et al.: Role of sonographic elastography in the differential diagnosis of axillary lymph nodes in breast cancer. J Ultrasound Med 2011; 30: 429–436.
 • 20. Park YM, Fornage BD, Benveniste AP, Fox PS, Bassett RL Jr, Yang WT: Strain elastography of abnormal axillary nodes in breast cancer patients does not improve diagnostic accuracy compared with conventional ultrasound alone. AJR Am J Roentgenol 2014; 203: 1371–1378.
 • 21. Dellaportas D, Koureas A, Contis J, Lykoudis PM, Vraka I, Psychogios D et al.: Contrast-enhanced color Doppler ultrasonography for preoperative evaluation of sentinel lymph node in breast cancer patients. Breast Care 2015; 10: 331–335.
 • 22. Ahn JH, Son EJ, Kim JA, Youk JH, Kim EK, Kwak JY et al.: The role of ultrasonography and FDG-PET in axillary lymph node staging of breast cancer. Acta Radiol 2010; 51: 859–865.
 • 23. Mariani G, Moresco L, Viale G, Villa G, Bagnasco M, Canavese G et al.: Radioguided sentinel lymph node biopsy in breast cancer surgery. J Nucl Med 2001; 42: 1198–1215.
 • 24. Buscombe J, Paganelli G, Burak ZE, Waddington W, Maublant J, Prats E et al.: Sentinel node in breast cancer procedural guidelines. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007; 34: 2154–2159.
 • 25. Bluemel C, Schnelzer A, Okur A, Ehlerding A, Paepke S, Scheidhauer K et al.: Freehand SPECT for image-guided sentinel lymph node biopsy in breast cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2013; 40: 1656–1661.
 • 26. Monti S, Monti S, Trifiro G, De Cicco C, Peradze N, Brenelli F et al.: Occult breast lesion localization plus sentinel node biopsy (SNOLL): experience with 959 patients at the European Institute of Oncology. Ann Surg Oncol 2007; 14: 2928–2931.
 • 27. Baker JL, Pu M, Tokin CA, Hoh CK, Vera DR, Messer K et al.: Comparison of [(99m)Tc]tilmanocept and filtered [(99m) Tc]sulfur colloid for identification of SLNs in breast cancer patients. Ann Surg Oncol 2015; 22: 40–45.
 • 28. Lyman GH, Temin S, Edge SB, Newman LA, Turner RR, Weaver DL et al.: Sentinel lymph node biopsy for patients with early-stage breast cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol 2014; 32: 1365–1383.
 • 29. Olson JA Jr, McCall LM, Beitsch P, Whitworth PW, Reintgen DS, Blumencranz PW et al.: Impact of immediate versus delayed axillary node dissection on surgical outcomes in breast cancer patients with positive sentinel nodes: results from American College of Surgeons Oncology Group Trials Z0010 and Z0011. J Clin Oncol 2008; 26: 3530–3535.
 • 30. Kuehn T, Bauerfeind I, Fehm T, Fleige B, Hausschild M, Helms G et al.: Sentinel-lymph-node biopsy in patients with breast cancer before and after neoadjuvant chemotherapy (SENTINA): a prospective, multicentre cohort study. Lancet Oncol 2013; 14: 609–618.
 • 31. Boughey JC, Suman VJ, Mittendorf EA, Ahrendt GM, Wilke LG, Taback B et al.: Sentinel lymph node surgery after neoadjuvant chemotherapy in patients with node-positive breast cancer: the ACOSOG Z1071 (Alliance) clinical trial. JAMA 2013; 310: 1455–1461.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1d3b5036-553a-4446-ac53-b7cabff3c176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.