PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70 | 89–94
Article title

Cardiovascular effects of histamine H3 receptor antagonist JNJ 5207852 in haemorrhagic shock in rats

Content
Title variants
PL
Efekty sercowo-naczyniowe działania antagonisty receptorów histaminowych H3 JNJ 5207852 we wstrząsie krwotocznym u szczurów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Histamine H3 receptors are widely distributed in the central and peripheral nervous system, including postganglionic adrenergic endings. They act mainly as presynaptic auto- and heteroceptors and are responsible for regulating the synthesis and release of histamine and other neurotransmitters/neuromodulators. The aim of the study was to examine the cardiovascular effects of the histamine H3 receptor blockade in the sympathoinhibitory phase of haemorrhagic shock. MATERIAL AND METHODS: Studies were carried out on male Wistar rats anaesthetized with ketamine/xylazine (100 mg/kg + 10 mg/kg, intraperitoneally), subjected to irreversible haemorrhagic shock (0% survival at 2 h) with a mean arterial pressure (MAP) of 20–25 mmHg. At 5 min of critical hypotension, the rats were injected intravenously with H3 receptor antagonist JNJ 5207852 or saline. RESULTS: Haemorrhage led to a decrease in pulse pressure (PP) and heart rate (HR). JNJ 5207852 (1 and 5 mg/kg) evoked long-lasting rises in MAP, PP and HR, with an improvement in survival at 2 h (5 mg/kg). Chemical sympathectomy with 6-hydroxydopamine (50 mg/kg for three consecutive days) inhibited cardiovascular changes evoked by JNJ 5207852 and decreased to 0% the survival rate at 2 h in rats treated with JNJ 5207852 (5 mg/kg). CONCLUSIONS: Histamine H3 receptor antagonist JNJ 5207852 induces the resuscitating effect in haemorrhage-shocked rats, and the mechanism responsible is associated with the activity of postganglionic sympathetic neurons.
PL
WSTĘP: Receptory histaminowe H3 występują w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, w tym na zakończeniach pozazwojowych układu współczulnego. Działają głównie jako presynaptyczne auto- i heteroreceptory, są odpowiedzialne za regulację syntezy oraz wydzielania histaminy i innych neurotransmiterów/neuromodulatorów. Celem pracy było zbadanie wpływu zablokowania receptorów H3 na czynność układu krążenia podczas fazy hamowania aktywności układu współczulnego w modelu wstrząsu krwotocznego u szczurów. MATERIAŁ I METODY: Badania przeprowadzono u szczurów samców szczepu Wistar, w znieczuleniu ogólnym przy użyciu ketaminy i ksylazyny (100 mg/kg + 10 mg/kg dootrzewnowo), u których wywołano nieodwracalny wstrząs krwotoczny ze średnim ciśnieniem tętniczym (MAP) 20-25 mmHg (wskaźnik przeżycia 2 h: 0%). W 5 min krytycznej hipotensji zwierzętom podawano dożylnie antagonistę receptorów H3 JNJ 5207852 bądź 0,9% roztwór NaCl. WYNIKI: Krwotok prowadził do obniżenia ciśnienia tętna (PP) i częstości rytmu serca (HR). JNJ 5207852 (1 i 5 mg/kg) wywoływał długotrwałe wzrosty MAP, PP i HR, a także zwiększenie do 100% wskaźnika przeżycia 2 h (5 mg/kg). Chemiczna sympatektomia wykonana przy użyciu 6-hydroksydopaminy (50 mg/kg przez trzy kolejne dni) hamowała zmiany MAP, PP i HR wywoływane przez JNJ 5207852 (5 mg/kg) i zmniejszała do 0% wskaźnik przeżycia 2 h. WNIOSKI: Antagonista receptorów histaminowych H3 JNJ 5207852 wywołuje efekt resuscytacyjny u szczurów we wstrząsie krwotocznym, a jego mechanizm działania związany jest z aktywnością pozazwojowych neuronów układu współczulnego.
Discipline
Year
Volume
70
Pages
89–94
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom, tel. +48 32 397 65 45
author
 • Department of Basic Medical Sciences, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia
 • Department of Basic Medical Sciences, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia
author
 • Department of Basic Medical Sciences, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia
 • Department of Basic Medical Sciences, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia
References
 • 1. Brown R.E., Stevens D.R., Haas H.L. The physiology of brain histamine. Prog. Neurobiol. 2001; 63(6): 637–672.
 • 2. Akins V.F., Bealer S.L. Central nervous system histamine regulates peri-pheral sympathetic activity. Am. J. Physiol. 1991; 260(1 Pt2): H218–H224.
 • 3. Bealer S.L. Central neuronal histamine contributes to cardiovascular regulation. News Physiol. Sci. 1999; 14: 100–105.
 • 4. Jochem J. Endogenous central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats – studies with histamine N-methyltransfe-rase inhibitor SKF 91488. Inflamm. Res. 2002; 51: 551–556.
 • 5. Jochem J. Cardiovascular effects of histamine administered intracerebro-ventricularly in critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Phar-macol. 2000; 51: 229–239.
 • 6. Jochem J. Involvement of the sympathetic nervous system in the reversal of critical haemorrhagic hypotension by endogenous central histamine in rats. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 2004; 369: 418–427.
 • 7. Jochem J. Involvement of the renin-angiotensin system in endogenous central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2004; 55: 39–55.
 • 8. Jochem J. Involvement of arginine vasopressin in endogenous central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. Inflamm. Res. 2004; 53(7): 269–276.
 • 9. Jochem J. Involvement of proopiomenalocortin-derived peptides in endogenous central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2004; 55 (1 Pt1): 57–71.
 • 10. Williams K.W., Sharma H.P. Anaphylaxis and urticaria. Immunol. Allergy Clin. North Am. 2015; 35(1): 199–219.
 • 11. Arrang J.M., Garbarg M., Schwartz J.C. Auto-inhibition of brain histamine release mediated by a novel class (H3) of histamine receptor. Nature 1983; 302: 832–837.
 • 12. Lovenberg T.W., Roland B.L., Wilson S.J., Jiang X., Pyati J., Huvar A., Jackson M.R., Erlander M.G. Cloning and functional expression of the human histamine H3 receptor. Mol. Pharmacol. 1999; 55: 1101–1107.
 • 13. Schwartz J.C. The histamine H3 receptor: from discovery to clinical trials with pitolisant. Br. J. Pharmacol. 2011; 163: 713–721.
 • 14. Ishikawa S., Sperelakis N. A novel class (H3) of histamine receptors on perivascular nerve terminals. Nature 1987; 327: 158–160.
 • 15. Li M., Hu J., Chen Z., Meng J., Wang H., Ma X., Luo X. Evidence for histamine as a neurotransmitter in the cardiac sympathetic nervous system. Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. 2006; 291: H45–H51.
 • 16. Ea-Kim L., Oudart N. A highly potent and selective H3 agonist relaxes rabbit middle cerebral artery, in vitro. Eur. J. Pharmacol. 1988; 150: 393–396.
 • 17. Malinowska B., Schlicker E. H3 receptor-mediated inhibition of the neurogenic vasopressor response in pithed rats. Eur. J. Pharmacol. 1991; 205: 307–310.
 • 18. Schadt J.C., Ludbrook J. Hemodynamic and neurohumoral responses to acute hypovolemia in conscious mammals. Am. J. Physiol. 1991; 260: H305–H318.
 • 19. Secher N.H., Jacobsen J., Friedman D.B., Matzen S. Bradycardia during reversible hypovolaemic shock: associated neural reflex mechanisms and clinical implications. Clin Exp Pharmacol Physiol 1992; 19: 733–743.
 • 20. Bai J., Ren C., Hao W., Wang R., Cao J.M. Chemical sympathetic denervation, suppression of myocardial transient outward potassium current, and ventricular fibrillation in the rat. Can. J. Physiol. Pharmacol. 2008; 86: 700–709.
 • 21. Guarini S., Bazzani C., Cainazzo M.M., Mioni C, Ferrazza G, Vergoni AV, Schiöth HB, Wikberg JE, Bertolini A. Evidence that melanocortin 4 receptor mediates hemorrhagic shock reversal caused by melanocortin peptides. J. Pharmacol Exp. Ther. 1999; 291: 1023–1027.
 • 22. Abuhamdah R.M., van Rensburg R., Lethbridge N.L., Ennaceur A., Chazot P.L. Effects of methimepip and JNJ-5207852 in Wistar rats exposed to an open-field with and without object and in Balb/c mice exposed to a radialarm maze. Front. Syst. Neurosci. 2012; 6: 54.
 • 23. Jochem J., Żwirska-Korczala K., Gwóźdź B., Walichiewicz P., Jośko J. Cardiac and regional haemodynamic effects of endothelin-1 in rats subjected to critical haemorrhagic hypotension. J. Physiol. Pharmacol. 2003; 54: 383–396.
 • 24. Jochem J. Haematological, blood gas and acid-base effects of central histamine-induced reversal of critical haemorrhagic hypotension in rats. J. Physiol. Pharmacol. 2001; 52: 447–458.
 • 25. Barbier A.J., Berridge C., Dugovic C., Laposky A.D., Wilson S.J., Boggs J., Aluisio L., Lord B., Mazur C., Pudiak C.M., Langlois X., Xiao W., Apodaca R., Carruthers N.I., Lovenberg T.W. Acute wake-promoting actions of JNJ-5207852, a novel, diamine-based H3 antagonist. Br. J. Pharmacol. 2004; 143: 649–661.
 • 26. Jia F., Kato M., Dai H., Xu A., Okuda T., Sakurai E., Okamura N., Lovenberg T.W., Barbier A., Carruthers N.I., Iinuma K., Yanai K. Effects of histamine H(3) antagonists and donepezil on learning and mnemonic deficits induced by pentylenetetrazol kindling in weanling mice. Neuro-pharmacology 2006; 50: 404–411.
 • 27. Jiang X.H., Guo S.Y., Xu S., Yin Q.Z., Ohshita Y., Naitoh M., Horibe Y., Hisamitsu T. Sympathetic nervous system mediates cold stress-induced suppression of natural killer cytotoxicity in rats. Neurosci. Lett. 2004; 358: 1–4.
 • 28. Wang M., Tanida M., Shibamoto T., Kurata Y. Alpha-adrenoceptor antagonists and chemical sympathectomy exacerbate anaphylaxis-induced hypotension, but not portal hypertension, in anesthetized rats. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2013; 305: R900–R907.
 • 29. Jiao Y.Y., Guo S.Y., Umezawa T., Okada M., Hisamitsu T. The sympathetic nervous system is involved in the inhibitory effect of morphine on the colon motility in rats. Auton. Neurosci. 2002; 100: 27–31.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1cdeb39c-e7ca-4d18-9a67-935021c0bd6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.