PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 59 | 367–370
Article title

Modele do nauczania ultrasonograficznej patologii płuc i torakocentezy

Content
Title variants
EN
Models to teach lung sonopathology and ultrasound-guided thoracentesis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Lung sonography allows rapid diagnosis of lung emergencies such as pulmonary edema, hemothorax or pneumothorax. The ability to timely diagnose an intraoperative pneumothorax is an important skill for the anesthesiologist. However, lung ultrasound exams require an interpretation of not only real images but also complex acoustic artifacts such as A-lines and B-lines. Therefore, appropriate training to gain proficiency is important. Simulated environment using ultrasound phantom models allows controlled, supervised learning. We have developed hybrid models that combine dry or wet polyurethane foams, porcine rib cages and human hand simulating a rib cage. These models simulate fairly accurately pulmonary sonopathology and allow supervised teaching of lung sonography with the immediate feedback. In-vitro models can also facilitate learning of procedural skills, improving transducer and needle positioning and movement, rapid recognition of thoracic anatomy and hand – eye coordination skills. We described a new model to teach an ultrasound guided thoracentesis. This model consists of the experimenter’s hand placed on top of the water-filled container with a wet foam. Metacarpal bones of the human hand simulate a rib cage and a wet foam simulates a diseased lung immersed in the pleural fluid. Positive fluid flow offers users feedback when a simulated pleural effusion is accurately assessed.
PL
Badanie ultrasonograficzne płuc pozwala na szybkie (co jest bardzo istotne dla anestezjologa) rozpoznanie stanów nagłych płuc, takich jak np. śródoperacyjna odma opłucnowa, obrzęk płuc czy krwiak opłucnej. Jednakże wymaga interpretacji nie tylko rzeczywistych obrazów, lecz także skomplikowanych artefaktów akustycznych, takich jak linie A i linie B. Tym ważniejsze jest właściwe szkolenie w celu uzyskania biegłości diagnostycznej. Środowisko symulowane, wykorzystujące fantomy, umożliwia naukę w kontrolowanych warunkach pod okiem specjalisty. Autor niniejszej pracy opracował modele hybrydowe, które łączą suchą lub mokrą piankę poliuretanową, szkielet świńskiej klatki piersiowej oraz ludzką dłoń symulującą szkielet klaki piersiowej. Oddają one dość dokładnie ultrasonograficzny obraz patologii płucnych, umożliwiając dającą natychmiastowe rezultaty, nadzorowaną przez specjalistę naukę badania ultrasonograficznego płuc. Modele in vitro mogą także wspomóc naukę umiejętności zabiegowych, gdyż pozwalają na doskonalenie sposobu przyłożenia głowicy i igły oraz poruszania nimi, szybkiej orientacji w anatomii klatki piersiowej, a także koordynacji wzrokowo-manualnej. W artykule został opisany także nowy model służący do nauki torakocentezy, przeprowadzanej pod kontrolą badania ultrasonograficznego. Dłoń osoby przeprowadzającej badanie ułożona jest na powierzchni wody wypełniającej pojemnik z mokrą pianką poliuretanową. Kości śródręcza ludzkiej dłoni imitują żebra, natomiast mokra pianka imituje zajęte płuco zanurzone w płynie opłucnowym. Model ten zapewnia też warunki do nauki prawidłowego rozpoznania obecności płynu w jamie opłucnej.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
59
Pages
367–370
Physical description
Contributors
  • Department of Anesthesiology, University of Rochester Medical Center, Rochester, New York, USA. MD, PhD, Department of Anesthesiology, Box 604, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, 601 Elmwood Ave, Rochester, New York 14642, USA, tel.: 585 275 2141, fax: 585 244 7271
References
  • 1. Vopicelli G: Lung sonography. J Ultrasound Med 2013; 32: 165-171.
  • 2. Soldati G, Copetti R, Sher S: Sonographic interstitial syndrome: the sound of lung water. J Ultrasound Med 2009; 28: 163-174.
  • 3. Shokoohi H, Boniface K: Hand ultrasound: a high-fidelity simulation of lung sliding. Acad Emerg Med 2012; 19: E1079-E1083.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1cb3ac3d-086f-4887-beec-8e0bcbc9ff9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.