PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 4 | 260-267
Article title

Mechanizmy patogenetyczne IgE-zależne i IgE-niezależne w nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży

Content
Title variants
EN
Pathogenic mechanisms of IgE-dependent and IgE-independent in food hypersensitivity in children and youth
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
According to the current terminology of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, incorrect, repeated reaction to ingested or eaten food that is well tolerated by healthy individuals is called the body’s sensitivity. We share it, because of the pathogenetic mechanisms, to immune or non-immune. The first group includes patients with food allergy, in which symptoms are the result of the participation of IgE antibodies. The group responded with an adverse food allergy affects about 8% of young children and most can be attributed to their body’s reaction to cow milk. The most important allergens responsible for the process of sensitization and/or development of food hypersensitivity are considered: cow milk, egg, fish, crustaceans, shellfish, nuts, soy, wheat. Immunological mechanisms responsible for most clinical manifestations of food hypersensitivity, correspond to the classification determined by the Gell and Coombs and are or may be: IgE-dependent, IgE-independent or mixed. Clinical signs of food allergy are very rich. The diagnosis of food hypersensitivity is a difficult and iterative process, because we do not have an easy, cheap, sensitive and specific test to facilitate this task. The diagnosis of allergy is to prove the causal dependencies between the consumption of harmful food, and the onset of symptoms. From immunological methods we have the ability to recognize food allergy IgE-dependent and determination of serum total IgE and allergen specific IgE. This pathogenetic mechanism is detected by performing skin tests such as “prick” with food or air allergens. With respect to clinical response induced by IgE-independent mechanisms, we have the possibility of making atopy patch tests with food allergens. In food hypersensitivity there is no single universal diagnostic test. To bring the proper diagnosis the most important is the oral provocation and elimination test. The basis for the treatment of this disease is elimination diet.
PL
Według aktualnie obowiązującej terminologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej nadwrażliwość organizmu to nieprawidłowa, opaczna i powtarzająca się reakcja na spożyty lub spożywany pokarm, który jest dobrze tolerowany przez osoby zdrowe. Ze względu na mechanizm patogenetyczny dzielimy ją na immunologiczną lub nieimmunologiczną. Do pierwszej grupy należą chorzy z alergią pokarmową, u których objawy chorobowe są wynikiem udziału przeciwciał IgE. Alergicznie na szkodliwy pokarm reaguje około 8% małych dzieci, w większości nadwrażliwość pokarmowa jest u nich wywołana reakcją organizmu na białka mleka krowiego. Za najważniejsze alergeny odpowiedzialne za proces uczulenia i/lub rozwoju nadwrażliwości pokarmowej uważane są: białka mleka krowiego, białka jaja, ryby, skorupiaki, mięczaki, orzechy, soja, pszenica. Klinika alergii pokarmowej jest bardzo bogata. Rozpoznanie nadwrażliwości pokarmowej to trudny i wieloetapowy proces, gdyż nie dysponujemy łatwym, tanim, czułym i swoistym testem ułatwiającym to zadanie. Podstawą rozpoznania alergii jest udowodnienie zależności przyczynowo-skutkowej między spożyciem szkodliwego pokarmu a wystąpieniem objawów. Z metod alergologiczno-immunologicznych dysponujemy możliwością rozpoznawania alergii pokarmowej IgE-zależnej i oznaczenia w surowicy IgE całkowitej oraz alergenowoswoistych IgE. Ten mechanizm patogenetyczny reakcji wykrywa się poprzez wykonanie testów skórnych typu prick z alergenami pokarmowymi i/lub powietrznopochodnymi. W odniesieniu do reakcji klinicznych wywołanych mechanizmami IgE-niezależnymi dysponujemy możliwością wykonania płatkowych testów skórnych z alergenami pokarmowymi. W nadwrażliwości pokarmowej nie ma jednego, uniwersalnego testu diagnostycznego. Dla postawienia właściwej diagnozy decydujące znaczenie ma doustna próba prowokacji i eliminacji. Podstawą w leczeniu przyczynowym tej patologii jest dieta eliminacyjna.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
260-267
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski
 • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski
 • Oddział Dziecięcy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska
References
 • 1. Ortolani C., Vighi G.: Definition of adverse reaction to food. Allergy 1995; 5 (supl. 20): 8-13.
 • 2. Johansson S.G.O., Hourihane J.O.B., Bousquet J. i wsp.: A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Allergy 2001; 56: 813-824. Erratum. Allergy 2001; 56: 1229.
 • 3. Johansson S.G.O., Bieber T., Dahl T. i wsp.: Revised nomenclature for allergy for global use: Report of the Nomenclature Review Committee of the World Allergy Organisation. J. Allergy Clin. Immunol. 2004; 11: 832-836.
 • 4. European Allergy White Paper. Allergic Diseases as a Public Health Problem. The UCB Institute of Allergy, 1997.
 • 5. H0st A.: Cow’s milk allergy. J. R. Soc. Med. 1997; 90 (supl. 30): 34-39.
 • 6. H0st A., Husby S., Osterballe O.: A prospective study of cow’s milk allergy in exclusively breast-fed infants. Incidence, pathogenetic role of early inadvertent exposure to cow’s milk formula, and characterization of bovine milk protein in human milk. Acta. Paediatr. Scand. 1988; 77: 663-670.
 • 7. Eggesb0 M., Botten G., Halvorsen R., Magnus P.: The prevalence of CMA/CMPI in young children: the validity of parentally perceived reactions in a population-based study. Allergy 2001; 56: 393-402.
 • 8. Kaczmarski M., Cudowska B., Bandzul K. i wsp.: Częstość występowania nadwrażliwości pokarmowej u niemowląt w regionie północno-wschodniej Polski. Nowa Pediatria 1999; 4: 26-28.
 • 9. Moneret-Vautrin DA, Kanny G., Dutau G. i wsp.: Les table de frequence des allergens alimentaires dans la population pediatrique. Les donnees du CICBAA. Alim’Inter. Le Journal d’Allergie Alimentaire 1999; 4: 3-7.
 • 10. Wróblewska B.: Wielka ósemka alergenów pokarmowych. Terapia 2002; 4: 15. Za: Report of the FAO Technical Consultation on Food Allergies, Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nations (1995).
 • 11. Bjorksten B., Crevel R., Hischenhuber C. i wsp.: Criteria for identifying allergenic foods of public health importance. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2008; 51: 42-52.
 • 12. Bischoff S.C., Crowe S.E.: Gastrointestinal food allergy. New insights into pathophysiology and clinical perspectives. Gastroenterology 2005; 128: 1089-1113.
 • 13. Van Wijk F., Knippels L.: Initiating mechanisms of food allergy. Oral tolerance versus allergic sensitization. Biomed. Pharmacother. 2007; 61: 8-20.
 • 14. Laan M.P., Baert M.R., Bijl A.M. i wsp.: Markers for early sensitization and inflammation in relation to clinical manifestation of atopic disease up to 2 years of age in 133 high-risk children. Clin. Exp. Allergy 2000; 30: 944-953.
 • 15. Kowalski M.L.: Immunopatogeneza alergii atopowej. W: Kowalski M. (red.): Immunologia kliniczna. Mediton, Łódź 2000: 137-165.
 • 16. Gołąb J., Jakóbisiak M. , Lasek W: Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • 17. Sybilski A.: Rozwój chorób atopowych w okresie prenatalnym i we wczesnym dzieciństwie. Nowa Pediatria 2006; 2: 46-50.
 • 18. Holt P.G., Macaubas C., Sly P.D.: Strategic targets for primary prevention of allergic disease in childhood. Allergy 1998; 53: 72-76.
 • 19. Descotes J., Choquet-Kastylevsky.: Gell and Coomb’s classification: is it still valid? Toxicology 2001; 158: 43-49.
 • 20. Nowak-Wegrzyn A., Sampson H.A.: Adverse reactions to foods. Med. Clin. N. Am. 2006; 90: 97-127.
 • 21. Roehr C.C., Edenharter G., Reimann S. i wsp.: Food allergy and non-allergic food hypersensitivity in children and adolescents. Clin. Exp. Allergy 2004; 34: 1534-1541.
 • 22. Chandra R.K., Gill B., Kumari S.: Food allergy and atopic disease: pathogenesis, diagnosis, prediction of high risk, and prevention. Ann. Allergy 1993; 71: 495-502.
 • 23. Hosking C.S., Heine R.G., Hill D.J.: The Melbourne milk allergy study - two decades of clinical research. ACI International 2000; 12: 198-205.
 • 24. H0st A., Halken S., Jacobsen H.P. i wsp.: Clinical course of cow’s milk protein allergy/intolerance and atopic diseases in childhood. Pediatr. Allergy Immunol. 2002; 13 supl. 15: 23-28.
 • 25. Sicherer S.: Food allergy. Lancet 2002; 360: 701-710.
 • 26. S0rensen H.T., Nielsen B., 0stergaard Nielsen J.: Anaphylactic shock occurring outside hospitals. Allergy 1989; 44: 288-290.
 • 27. Yocum M.W, Butterfield J.H., Klein J.S. i wsp.: Epidemiology of anaphylaxis in Olmsted County: a population-based study. J. Allergy Clin. Immunol. 1999; 104: 452-456.
 • 28. Novembre E., Cianferoni A., Bernardini R. i wsp.: Anaphylaxis in children: clinical and allergologic features. Pediatrics 1998; 101: E8.
 • 29. Pastorello E.A., Rivolta F., Bianchi M. i wsp.: Incidence of anaphylaxis in the emergency department of a general hospital in Milan. J. Chromatogr. B. Biomed. Sci. Appl. 2001; 756: 11-17.
 • 30. Chafen J.J., Newberry S.J., Riedl M.A. i wsp.: Diagnose and managing common food allergies: a systematic review. JAMA 2010; 303: 1848-1856.
 • 31. Kaczmarski M.: Nadwrażliwość pokarmowa u dzieci i młodzieży. Standardy Medyczne - Pediatria 2009: 3: 379-398.
 • 32. Lieberman J.A., Sicherer S.H.: The diagnosis of food allergy. Am. J. Rhinol. Allergy 2010; 24: 439-443.
 • 33. Goldman A.S., Anderson D.W Jr, Sellers WA. i wsp.: Milk allergy. I. Oral challenge with milk and isolated milk proteins in allergic children. Pediatrics 1963; 32: 425-443.
 • 34. Vanto T., Helppila S., Juntunen-Backman K i wsp.: Prediction of the development of tolerance to milk in children with cow’s milk hypersensitivity. J. Pediatr. 2004; 144: 218-222.
 • 35. Mofidi S.: Nutritional management of pediatric food hypersensitivity. Pediatrics 2003; 111: 1645-1653.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1c635c55-c35d-4712-953d-dc7fa3ce9694
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.