Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2015 | 2 | 4 | 265-269

Article title

Skuteczność ranibizumabu w poszczególnych jednostkach chorobowych w praktyce klinicznej – opis przypadków

Content

Title variants

EN
Effectiveness of ranibizumab in specific diseases in clinical practice – case studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, cukrzycowy obrzęk plamki czy zakrzep żyły siatkówki to główne schorzenia siatkówki, które bez wątpienia pogarszają widzenie i mają ogromny wpływ na jakość życia pacjentów. Przełom w leczeniu powyższych jednostek chorobowych stanowi wprowadzenie na rynek medyczny preparatów anty-VEGF w postaci iniekcji doszklistkowych. Osiągnięcie sukcesu terapeutycznego i zapobieganie całkowitej utracie widzenia wiąże się z koniecznością postawienia szybkiej diagnozy i wdrożenia terapii. Dzięki terapii opartej na doszklistkowych iniekcjach ranibizumabu jesteśmy w stanie zahamować proces chorobowy i wpłynąć na poprawę czynności siatkówki oraz ostrości widzenia. Daje to pacjentom nadzieje na powrót do codziennej aktywności i samodzielnego funkcjonowania.
EN
Age-related macular degeneration, diabetic macular edema and retinal vein occlusion are main retinal diseases leading to vision impairment and having undoubtedly strong influence on patients’ quality of life. Treatment based on intravitreal injections of ranibizumab is a breakthrough therapy in ophthalmology. Access to early diagnosis and treatment can help achieve a therapeutic success and even prevent complete vision loss. Thanks to availability of intravitreal injections we are able to stop the progress of the disease and restore patients’ visual acuity. This gives patients hope to maintain they everyday activity.

Discipline

Publisher

Journal

Year

Volume

2

Issue

4

Pages

265-269

Physical description

Contributors

 • Kliniczny Wojewódzki Szpital nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
author
 • Kliniczny Wojewódzki Szpital nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Kliniczny Wojewódzki Szpital nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Kliniczny Wojewódzki Szpital nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Kliniczny Wojewódzki Szpital nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

References

 • 1. Pascolini D, Mariotti SP. Global estimates of visual impairment: 2010. Br J Ophtalmol 2012; 96(5): 614-618.
 • 2. Omulecki W. Raport Zatrzymać epidemię ślepoty 2011 pod patronatem Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD) i Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
 • 3. Kański JJ, Bowling B. Okulistyka kliniczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013, wyd. IV; 609-611.
 • 4. Rotsos TG, Moschos MM. Cystoid macular edema. Clin Ophtalmol 2008; 2(4): 919-930.
 • 5. Kubicka-Trząska A. Doszklistkowe iniekcje ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki. Klinika Okulistyczna 2010; 10-12: 333.
 • 6. Szaflik M, Szaflik J. Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu naczyń żylnych siatkówki. Okulistyka 2014; 4: 27.
 • 7. Borucka AI, Sidorowicz E. Zastosowanie afliberceptu w leczeniu obrzęku plamki wtórnego do zakrzepu żyły środkowej siatkówki – opis przypadków. Okulistyka 2015, wydanie specjalne czerwiec 2015; 36-42.
 • 8. Wells JA, Glassman AR, Ayala AR, et al. Aflibercept, Bevacizumab, or Ranibizumab for Diabetic Macular Edema. N Engl J Med 2015; 372(13): 1193-1203.
 • 9. Latalska M, Dolar-Szczasny J, Święch-Zubilewicz A, Mackiewicz J. Results of Intravitreal Aflibercept Treatment in Patients with Diabetic Macular Edema – Preliminary Report. Okulistyka 2015, wydanie specjalne czerwiec 2015; 27-30.
 • 10. Zasady postępowania w cukrzycowym obrzęku plamki – wytyczne PTO (2014).
 • 11. Agarwal A, Afridi R, Hassan M. Novel Therapies in Development for Diabetic Macular Edema. Curr Diab Rep 2015; 15(10): 75.
 • 12. Dirani A, Mantel I, Ambresin A. Recurrent Macular Edema in Central Retinal Vein Occlusion Treated with Intravitreal Ranibizumab using a Modified Treat and Extend Regimen. Klin Monbl Augenheilkd 2015; 232(4): 538-541.
 • 13. Yumusak E, Buyuktortop N, Ornek K. Early results of dexamethasone implant, ranibizumab, and triamcinolone in macular edema due to branch retinal vein occlusion. Eur J Ophthalmol 2015 [Epub ahead of print].
 • 14. Heier JS, Campochiaro PA, Yau l, et al. Ranibizumab for macular edema due to retinal vein occlusion: long-term follow-up in the Horizon Trial. Ophthalmology 2012; 119(4): 802-809.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1c35c62e-b4c1-448d-9a9b-de1bed730879
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.