PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 1 | 50-55
Article title

Różne manifestacje kliniczne zakażenia Mycoplasma pneumoniae na podstawie przypadków klinicznych

Content
Title variants
EN
Various clinical manifestations of Mycoplasma pneumoniae infections
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Mycoplasma pneumoniae was first isolated over 100 years ago. There are intensive researches on this atypical pathogen causing various diseases at humans, lasting for over 50 years. Progress of serological diagnostic possibilities, increasing sensitivity and specificity, influences various results of epidemiological researches. It allows recognition of MP infections in course of diseases previously not connected with atypical bacteria and it allows also to prove influence MP infections on classical pulmonary diseases. MP infections affect both children and adults. Mycoplasmatic infections do not respond to classical antibacterial treatment, intracellular drugs like macrolides bring treatment effect. Contact with MP bacteria is quite common, mostly non-symptomatic. Diseases caused by MP classically give respiratory tract symptoms and are easy to recognize, but there always is a possibility of appearance of extrarespiratory signs of Mycoplasma pneumoniae infections. Mostly they are mild, but they can appear as skin symptoms, motor system symptoms, such as erythema nodosum, erythema multiforme, infectious arthritis and others like examples described in the article. Nervous system and hematopoietic system signs are less common. There where also diagnosed acute pancreatitis, hepatitis, pericarditis and peritonitis. The last one can be caused by MP in patients with immunological deficiency.
PL
Mycoplasma pneumoniae (MP) jest patogenem po raz pierwszy wyizolowanym pod koniec XIX wieku. Od ponad 50 lat trwają intensywne badania nad tym drobnoustrojem jako atypową bakterią powodującą schorzenia u ludzi. Rozwój diagnostyki serologicznej, podnoszącej czułość i swoistość badań, wpływa na szereg wyników badań epidemiologicznych, umożliwia rozpoznanie zakażeń MP u chorych, u których dolegliwości nie wiązano wcześniej z atypowymi bakteriami, jak również pozwala wykazać wpływ zakażeń MP na klasyczne choroby dróg oddechowych. Zakażenia Mycoplasma pneumoniae występują zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Typowe leczenie przeciwbakteryjne nie jest skuteczne w zakażeniu mykoplazmatycznym, efekt leczniczy przynoszą działające wewnątrzkomórkowo makrolidy. Kontakt z bakteriami MP jest stosunkowo częsty, jednak nie w każdym przypadku dochodzi do rozwoju objawów. Naturalny przebieg choroby w klasycznej postaci wywoływanej przez MP dotyczy dróg oddechowych i nie sprawia kłopotów w ustaleniu rozpoznania, niemniej należy pamiętać o możliwości występowania pozaoddechowych objawów zakażeń Mycoplasma pneumoniae. W większości są to infekcje o łagodnym przebiegu, które mogą manifestować się pod postacią objawów skórnych, z układu kostno-ruchowego – zapalenie stawów, oraz innych, takich jak rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty – przykłady tych powikłań przedstawiono w zaprezentowanych poniżej przypadkach klinicznych. Do rzadszych można zaliczyć powikłania dotyczące układu nerwowego czy układu krwiotwórczego. W przebiegu zakażenia MP rozpoznawano również: ostre zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, zapalenie osierdzia, zapalenia otrzewnej; te ostatnie mogą być wywoływane przez Mycoplasma pneumoniae u pacjentów z niedoborami odporności.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
50-55
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Nocard E., Roux E.R.: Le microbe de la peripneumo-nie. Ann. Inst. Pasteur (Paris) 1898; 12: 240-262.
 • 2. Eaton M.D., Beck M.D., Pearson H.E.: A virus from cases of atypical pneumonia: relation to the viruses of meningopneumonitis and psittacosis. J. Exp. Med. 1941; 73: 641-654.
 • 3. Marmion B.P., Goodburn G.M.: Effect of an organic gold salt on Eaton’s primary atypical pneumonia agent and other observations. Nature 1961; 189: 247-248.
 • 4. Himmelreich R, Hilbert H., Plagens H. i wsp.: Complete sequence analysis of the genome of the bacterium Mycoplasma pneumoniae. Nucleic Acids Res. 1996; 24: 4420-4449.
 • 5. Dhawan B.: Mycoplasma pneumoniae: an emerging pulmonary pathogen. Indian J. Med. Res. 2008; 128: 107-109.
 • 6. Sopolińska E., Kalicki B., Grad A., Lichosik M.: Zapalenie stawów w przebiegu zakażenia Mycoplasma pneumoniae - ilustracja kliniczna. Pediatr. Med. Rodz. 2007; 3: 128-132.
 • 7. Zaremba M.L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
 • 8. Rastawicki W!: Mykoplazmoza. Adres: www.prometeusze.pl/mykoplazmoza.php.
 • 9. de Barbeyrac B., Obeniche F, Ratsima E. i wsp.: Serologic diagnosis of chlamydial and Mycoplasma pneumoniae infections. Ann. Biol. Clin. (Paris) 2006; 64: 409-419.
 • 10. Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie. Tom 1. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005; 510: 562.
 • 11. Shee C.D.: Wheeze and Mycoplasma pneumoniae. J. R. Soc. Med. 2002; 95: 132-133.
 • 12. Ones U., Tamay Z., Erbatur L., Gffler N.: Prevalence of Mycoplasma pneumoniae infections in asthmatic children in Istanbul, Turkey. J. Trop. Pediatr. 2003; 49: 186.
 • 13. Marston B.J., Plouffe J.F., File T.M. Jr i wsp.: Incidence of community-acquired pneumonia requiring hospitalization. Results of a population-based active surveillance study in Ohio. The Community-Based Pneumonia Incidence Study Group. Arch. Intern. Med. 1997; 157: 1709-1718.
 • 14. Porath A., Schlaeffer F., Lieberman D.: The epidemiology of community-acquired pneumonia among hospitalized adults. J. Infect. 1997; 34: 41-48.
 • 15. Rastawicki W, Kałużewski S., Jagielski M., Gierczyński R.: Changes in the epidemiological pattern of Mycoplasma pneumoniae infections in Poland. Eur. J. Epidemiol. 2003; 18: 1163-1164.
 • 16. Esposito S., Cavagna R., Bosis S. i wsp.: Emerging role of Mycoplasma pneumoniae in children with acute pharyngitis. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2002; 21: 607-610.
 • 17. Wachowski O., Demirakęa S., Mffler K.M., Scheurlen W: Mycoplasma pneumoniae associated organising pneumonia in a 10 year old boy. Arch. Dis. Child. 2003; 88: 270-272.
 • 18. Timitilli A., Di Rocco M., Nattero G. i wsp.: Unusual manifestations of infections due to Mycoplasma pneumoniae in children. Infez. Med. 2004; 12: 113-117.
 • 19. Dziubek Z. (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. III uaktualnione, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003: 172-174.
 • 20. Postępski J., Opoka-Winiarska V, Kozioł-Montewska M. i wsp. Role of Mycoplasma pneumoniae infection in etiopathogenesis of juvenile idiopathic arthritis. Medycyna Wieku Rozwojowego 2003; 7: 271-277.
 • 21. Jansson E., Backman A., Hakkarainen K. i wsp.: Mycoplasmas and arthritis. Z. Rheumatol. 1983; 42: 315-319.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1b4e6992-005e-4b3a-91fa-a9ddc86a4338
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.