PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 4 | 298-303
Article title

Zaburzenia odżywiania u młodzieży – wstępna diagnostyka w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Content
Title variants
EN
Eating disorders in adolescents – an initial diagnose in general physician practice
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Nowadays the increasing prevalence of eating disorders in adolescents urges general physicians to faced this problem in their daily practice more often than it used to be before. It is well known that early identification of the risk group of eating disorders and referring such patients to the further confirmation of the initial diagnose to the specialist with subsequent early introduction of the psychological and psychiatric therapy constitutes the key point of good prognosis. That’s why the role of the general physician can not be overestimated. The confirmation of the diagnoses belongs to the psychiatrist’s competency, however the initial diagnose is purely the general practitioner’s task. This is very difficult role because the patients quite often are concealing symptoms of the disease and what’s more confusing, they are denying the fact of their existence. Even, if it happened that the patients report some complains, their symptoms are often non‑specific as well as the abnormality in the physical examination are. Therefore there is a great need for establishing the screening tools – universal, reliable, easy and time‑saving methods for eating disorders diagnosis in the general practitioner’s office. Such methods were elaborated and used in the USA settings with the positive outcome. The aim of this paper is to present the most popular and wide used screening methods for eating disorders in the adolescents with the suggestion to incorporate them to the Polish general physicians’ practices.
PL
Wraz z narastającą częstością występowania zaburzeń odżywiania wśród młodzieży, związaną z presją mass mediów i kultem szczupłej sylwetki będącej symbolem sukcesu we współczesnym świecie, lekarze pierwszego kontaktu coraz częściej spotykają pacjentów z tego typu zaburzeniami w swoich gabinetach. Wczesna identyfikacja chorych pozwala na szybsze skierowanie ich do specjalistycznej opieki psychologiczno‑psychiatrycznej i tym samym poprawia rokowanie. Chociaż potwierdzenie diagnozy zaburzeń odżywiania należy do kompetencji psychiatry, to lekarz rodzinny/pediatra odgrywa najistotniejszą rolę w ustaleniu wstępnego rozpoznania. Nie jest to łatwe, gdyż pacjenci zgłaszają się zazwyczaj z objawami będącymi już konsekwencjami zaburzeń odżywiania, a choroba często jest przez nich ukrywana i negowana. Zgłaszane dolegliwości często są niespecyficzne, podobnie jak odchylenia w badaniu fizykalnym. Stąd potrzeba korzystania z szybkiego testu przesiewowego, który mógłby być przeprowadzony w gabinecie lekarza rodzinnego i pozwalałby na potwierdzenie wstępnych podejrzeń sugerujących obecność zaburzenia odżywiania. Celem poniższego artykułu jest zwrócenie uwagi na trudności w diagnozowaniu zaburzeń odżywiania wśród młodzieży oraz zapoznanie z prostymi metodami diagnostycznymi – kwestionariuszami przesiewowymi, rekomendowanymi i stosowanymi w codziennej praktyce lekarzy pierwszego kontaktu w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na obserwowane zjawisko wzrostu częstości występowania zaburzeń odżywiania w naszym kraju amerykańskie narzędzia przesiewowe wydają się dobrym i łatwym sposobem wczesnej identyfikacji młodzieży wykazującej takie zaburzenia w warunkach polskich.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
298-303
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska‑Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska‑Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska‑Jastrzębska
References
 • 1. Ogden J.: Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011: 213-220.
 • 2. Iniewicz G.: Zaburzenia odżywiania. W: Pilecka W (red.): Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011: 400-409.
 • 3. Wciórek J. (red. wyd. pol.): Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008: 211-214.
 • 4. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków - Warszawa 1997: 151-154.
 • 5. Tareen A., Hodes M., Rangel L.: Non-fatphobic anorexia nervosa in British South Asian adolescents. Int. J. Eat. Disord. 2005; 37: 161-165.
 • 6. Strober M., Freeman R, Morrell W: Atypical anorexia nervosa: separation from typical cases in course and outcome in a long-term perspective study. Int. J. Eat. Disord. 1999; 25: 135-142.
 • 7. Watson T.L., Andersen A.E.: A critical examination of the amenorrhea and weight criteria for diagnosing anorexia nervosa. Acta Psychiatr. Scand. 2003; 3: 175-182.
 • 8. www.dsm5.org.
 • 9. Donini L.M., Marsili D., Graziani M.P. i wsp.: Orthorexia nervosa: a preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon. Eat. Weight Disord. 2004; 9: 151-157.
 • 10. Kendall C.P.: Zaburzenia odżywiania. W: Kendall C.P.: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004: 122-137.
 • 11. Lucas A.R., Beard C.M., O’Fallon WM., Kurland L.T.: 50-year trends in the incidence of anorexia nervosa in Rochester, Minn.: a population-based study. Am. J. Psychiatry 1991; 148: 917-922.
 • 12. Hoek H.W., van Hoeken D.: Review of the prevalence and the incidence of eating disorders. Int. J. Eat. Disord. 2003; 34: 383-396.
 • 13. Mroczkowska D., Ziółkowska B.: Bulimia od A do Z. Kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011: 55-56.
 • 14. Morgan J.F., Reid F., Lacey J.H.: The SCOFF questionnaire assessment of a new screening tool for eating disorders. BMJ 1999; 319: 1467-1468.
 • 15. Cotton M.A., Ball C., Robinson P.: Four simple questions can help screen for eating disorders. J. Gen. Intern. Med. 2003; 18: 53-56.
 • 16. Hill L.S., Reid F., Morgan J.F., Lacey J.H.: SCOFF the development of an eating disorder screening questionnaire. Int. J. Eat. Disord. 2010; 43: 344-351.
 • 17. Garner D.M., Garfinkel P.E.: The Eating Attidutes Test: an index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychol. Med. 1979; 9: 273-279.
 • 18. Garner D.M., Olmsted M.P., Bohr Y., Garfinkel P.E.: The Eating Attidutes Test: psychometric features and clinical correlates. Psychol. Med. 1982; 12: 871-878.
 • 19. Mintz L.B., O’Halloran M.S.: The Eating Attitudes Test: validation with DSM-IV eating disorder criteria. J. Pers. Assess. 2000; 74: 489-503.
 • 20. Kreipe R.E.: Eating Disorders. W: Kliegman R.M. (red.): Nelson Textbook of Pediatrics. Wyd. 19, Elsevier Saunders, Philadelphia 2011: 90-96.
 • 21. Strumia R.: Dermatologic signs in patients with eating disorders. Am. J. Clin. Derm. 2005; 3: 165-173.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1b342d5e-053a-49ef-a300-bbc9328026c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.