PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 67 | 391–403
Article title

Standards for scrotal ultrasonography

Content
Title variants
PL
Standards for scrotal ultrasonography
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper presents a description of essential equipment requirements for scrotal ultrasonography, including current ultrasound techniques, as well as a review of the most common scrotal pathologies. Patient preparation for the examination as well as ultrasound methodology for the assessment of scrotal and inguinal canal structures are discussed. The standard for scrotal ultrasound examination includes a precise B-mode evaluation, including testicular volumetric assessment performed using automatic measurement options based on the formula of a rotating ellipsoid or three measurements perpendicular to one another. Also, criteria for morphological assessment of abnormalities within testicular or epididymal parenchyma, including a precise evaluation of lesion size, delineation, shape and vascular pattern obtained with Doppler US, have been proposed. Standard assessment further includes epididymal evaluation, including epididymal size in the case of enlargement. The paper additionally discusses the method of ultrasonographic examination and describes the most common pathologies occurring within scrotal structures, including a quantitative analysis of hydrocele and other abnormal fluid reservoirs. We have also presented criteria for the assessment of varicocele as well as color and spectral Doppler flows in scrotal pathologies. Furthermore, we have proposed key components of scrotal ultrasound documentation, so that the contained data could be used to establish appropriate diagnosis, allowing for both adequate clinical management and the reproducibility of subsequent US evaluations performed by either the same or a different examiner. The most common causes of diagnostic errors have also been discussed.
PL
Praca przedstawia opis niezbędnych wymagań aparaturowych w badaniu moszny, uwzględniający obecnie stosowane techniki ultrasonograficzne, oraz przegląd najczęściej występujących nieprawidłowości w worku mosznowym. Omówiono sposób przygotowania pacjenta do badania oraz metodykę wykonania badania ultrasonograficznego narządów worka mosznowego i kanałów pachwinowych. Standard badania narządów moszny obejmuje dokładną ocenę B-mode, uwzględniającą wolumetrię jąder uzyskaną przy pomocy automatycznych opcji pomiarowych, wykorzystujących wzory na elipsoidę obrotową bądź trzy prostopadłe do siebie pomiary. Zaproponowano kryteria oceny morfologicznej nieprawidłowości występujących w miąższu jąder i najądrzy, uwzględniające dokładną analizę wielkości zmian, ich odgraniczenia, kształtu oraz wzorca unaczynienia uzyskanego w badaniach dopplerowskich. Standardowe badanie zawiera również ocenę najądrzy, łącznie z podaniem pomiarów w przypadku ich powiększenia. W artykule omówiono także sposób badania i opisu najczęściej występujących patologii w strukturach worka mosznowego, w tym przeprowadzenia ilościowej oceny wodniaków i innych nieprawidłowych zbiorników płynowych. Przedstawiono również kryteria oceny żylaków powrózków nasiennych i przepływów naczyniowych uzyskiwanych w badaniach kolorowego i spektralnego dopplera w przypadkach nieprawidłowości w narządach worka mosznowego. Zaproponowano niezbędne elementy opisu badania ultrasonograficznego worka mosznowego, tak by zawarte dane posłużyły do ustalenia odpowiedniego rozpoznania i umożliwiły prawidłowe postępowanie kliniczne oraz stanowiły o powtarzalności dalszych badań wykonywanych zarówno przez tego samego badającego, jak i przez różnych badających. Omówiono także najczęstsze przyczyny popełnianych błędów diagnostycznych.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
67
Pages
391–403
Physical description
Contributors
 • Department of Urology, Department of Urology and Urological Oncology, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun, Bydgoszcz, Poland
 • Department of Pediatric Radiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
References
 • 1. Jakubowski W, Szopiński T: Moszna. In: Sudoł-Szopińska I, Szopiński T (eds.): Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii. Praktyczna Ultrasonografia, Warszawa–Zamość 2007: 129–153.
 • 2. Pajk A, Jakubowski W: Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny. Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 2002.
 • 3. American Institute of Ultrasound in Medicine: AIUM Practice Guideline for the Performance of Scrotal Ultrasound Examinations. AIUM Practice Guideline – Scrotal Ultrasound, 2015. Available from: www.aium.org. 4. Dogra V, Bhatts S: Ultrasonografia moszny. In: Dogra V, Rubens DJ: Sekrety ultrasonografii. Urban & Partner, Wrocław 2005.
 • 5. Jędrzejewski G, Wieczorek AP: Wieloparametryczna ultrasonografia w diagnostyce worka mosznowego i jąder niezstąpionych u chłopców. J Ultrason 2013: 13: 425–430.
 • 6. Tyloch J: Diagnostyka usg chorób zapalnych nerek, pęcherza moczowego, stercza i moszny – punkt widzenia urologa. Część 4: Choroby zapalne moszny. Ultrasonografia 2009; 9: 96–99.
 • 7. Martino P, Galosi AB, Bitelli M, Consonni P, Fiorini F, Granata A et al.; Imaging Working Goup – Societa Italiana Urologia (SIU); Societa Italiana Ecografia Urologica Andrologica Nefrologica (SIEUN): Practical recommendations for performing ultrasound scanning the urological and andrological fields. Arch Ital Urol Androl 2014; 86: 56–78.
 • 8. Jędrzejewski G, Woźniak MM, Madej T, Kryza R, Zielonka-Lamparska E, Wieczorek AP: The differences in testicular volumes in boys 8-36 months old with undescended retractile and hydrocele testis – usefulness of scrotal screening ultrasound. Early Hum Dev 2012; 88: 185–189.
 • 9. Kim So, Na SW, Yu HS, Kwon D: Epididymal anomalies in boys with undescended testis or hydrocele: Significance of testicular location. BMC Urol 2015; 15:108.
 • 10. Zvizdic Z, Milisic E, Halimic A, Zvizdic D, Zubovic SV: Testicular volume and testicular atrophy index as predictors of functionality of unilaterally cryptorchid testis. Med Arch 2014; 68: 79–82.
 • 11. Jędrzejewski G, Wieczorek AP, Osemlak P, Nachulewicz P: The role of ultrasound in the management of undescended testes before and after orchidopexy – an update. Medicine (Baltimore). In Press. 12. Richenberg J, Belfield J, Ramchandani P, Rocher L, Freeman S, Tsili AC et al.: Testicular microlithiasis imaging and follow-up: guidelines of the ESUR scrotal imaging subcommittee. Eur Radiol 2015; 25: 323–330.
 • 13. Kara T, Durmaz MS, Ceken K: Ultrasonography of tubular ectasia of the rete testis with associated scrotal findings. J Med Ultrason 2013; 40: 27–32.
 • 14. Moona MS, Fatima D, Turezbek A: Primary testicular leiomyosarcoma. J Pak Med Assoc 2011; 61: 1014–1016.
 • 15. Rizvi SA, Ahmad I, Siddqui MA, Zaheer S, Ahmad K: Role of color Doppler ultrasonography in evaluation of scrotal swelling: pattern of disease in 120 patients with review of literature. Urol J 2011; 8: 60–65.
 • 16. Huang SS, Wu DL, Gui YP, Zhao X, Xie H: Diagnosis and treatment of yolk sac tumor of the testis with hydrocele in children: report of 7 cases. Zhonghua Nan Ke Xue 2013; 19: 1007–1010.
 • 17. Tei H, Kurahasi T, Maruyama S, Tanaka H, Tashiro T: Malignant mesotheliomas of the tunica vaginalis testis. Hinoyokika Kiyo 2013; 59: 603–606.
 • 18. Kim YW, Kim JW, Kim JH, Lee J, Lee E, Kim MY et al.: Metastatic testicular tumor presentung as a scrotal hydrocele: An initial manifestation of pancreatic adenocarcinonoma. Oncol Lett 2014; 7: 1793–1795.
 • 19. Vallonthaiel AG, Kakkar A, Singh A, Dogra PN, Ray R: Adult granulosa cell tumor of the testis masquerading as hydrocele. Int Braz J Urol 2015; 41: 1226–1231.
 • 20. Matsumoto F, Onitake Y, Shimada K: Paratesticular Rhabdomyosarcoma Presenting With a Giant Abdominoscrotal Gydrocele in a Toddler. Urology 2016; 87: 200–201.
 • 21. Gerscovich EO, Nederi S, Gandour-Edward RF: Serous papillary carcinoma of the tunica vaginalis testis. J Ultrasound Med 2011; 30: 418–420.
 • 22. Dagrosa LM, McMenaman KS, Pais VM Jr: Tension hydrocele: an unusual cause of acute scrotal pain. Pediatr Emerg Care 2015; 31: 584–585.
 • 23. Jain A, Khadwai A, Prakash G, Gupta N, Varma S, Malhotra P: Cytopathological diagnosis of an unusual cause of malignant hydrocele. Clin Med Insights Pathol 2016; 9: 29–31.
 • 24. Nees SN, Glasberrg KI: Observations on hydroceles following adolescent varicocelectomy. J Urol 2011; 186: 2402–2407.
 • 25. Pauroso S, Di Leo N, Fulle I, Di Segni M, Alessi S, Maggini E: Varicocele: Ultrasonographic assessment in daily clinical practice. J Ultrasound 2011; 14: 199–204.
 • 26. Palmer LS: Hernias and hydroceles. Pediatr Rev 2013; 34: 457–464.
 • 27. Londeree W, Kerns T: Liposarcoma of the spermatic cord masqueradung as an inguinal hernia. Care Rep Med 2014; 2014: 735380.
 • 28. Lotti F, Maggi M: Ultrasound of the male genital tract in relation to male reproductive health. Hum Reprod Update 2015; 21: 56–83.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1b29badc-8502-4ba1-9a12-a2447db6b1ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.