PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 1 | 27-31
Article title

Electrical cardioversion performed by an emergency team without a doctor in pre-hospital conditions.

Content
Title variants
PL
Kardiowersja elektryczna w wykonaniu zespołu ratunkowego bez lekarza w warunkach przedszpitalnych.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Tachyarrhythmias are often the cause of hemodynamic instability causing a life-threatening condition. The recommended procedure is to perform urgent electrical cardioversion. Chosen medical emergency systems all over the world make it possible for medical rescuers to perform this procedure in pre-hospital conditions. The analyzed case presents a 75-year-old patient with ventricular tachycardia leading to a cardiogenic shock. The quick recognition and implementation of the proceedings by the rescue team without a doctor turned out to be effective at the place of the event.
PL
Tachyarytmie są niejednokrotnie przyczyną niestabilności hemodynamicznej powodującej stan zagrożenia życia. Zalecanym postępowaniem jest wówczas wykonanie pilnej kardiowersji elektrycznej. Wybrane systemy ratownictwa medycznego na świecie umożliwiają wykonanie tego zabiegu ratownikom medycznym w warunkach przedszpitalnych. Analizowany przypadek przedstawia pacjenta lat 75 z częstoskurczem komorowym prowadzącym do wstrząsu kardiogennego. Szybkie rozpoznanie i wdrożone postępowanie przez zespół ratunkowy bez lekarza okazało się skuteczne już na miejscu zdarzenia.
Keywords
Discipline
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
27-31
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1a859372-07a6-4b19-b62e-8a125599d62d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.