PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 261–266
Article title

Filtry UV w kosmetykach: Czy wszystkie są bezpieczne dla zdrowia?

Content
Title variants
EN
UV filters in cosmetics: Are they all safe for health?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opalanie korzystnie wpływa na układ kostny, sercowo-naczyniowy oraz stymuluje układ odpornościowy. Z drugiej strony ekspozycja na promieniowanie słoneczne może mieć negatywny wpływ na organizm, powodując poparzenia, rogowacenie i zmniejszenie elastyczności skóry. Ponadto skutkiem opalania mogą być nowotwory skóry, którym zgodnie z obecnymi metodami profilaktyki można zapobiec przez unikanie źródeł promieniowania UV, a także stosowanie kosmetyków przeciwsłonecznych. Niestety nie wszystkie składniki używane do ich produkcji gwarantują nam bezpieczeństwo. W artykule przedstawiono potencjalny wpływ na zdrowie dwóch popularnych syntetycznych filtrów UV stosowanych w kosmetykach – 2-hydroksy-4-metoksybenzofenonu (benzophenone-3, benzofenon-3, BP-3, oksybenzon) oraz 4-metoksycynamonianu 2-etyloheksylu (octyl methoxycinnamate, oktylometoksycynamonian, OMC).
EN
Tanning benefits not only the skeletal and cardiovascular system, but also stimulates the immune system. On the other hand, sunlight impairs the human body, leading to sunburn, keratinization and a decrease in skin firmness. Moreover, tanning can result in skin cancer, which can be prevented not only by avoiding sources of UV radiation, but also by using sun cosmetics. Unfortunately, not all the ingredients used in their production guarantee safety. The article presents the potential influence of two popular UV filters used in cosmetic sunscreens – 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone (oxybenzone, BP-3) and 2-ethylhexyl 4-methoxycinnamate (octyl methoxycinnamate, OMC), on health.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
261–266
Physical description
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Rok J., Otręba M., Buszman E., Wrześniok D. Melanina – z melanocytu do keratynocytu, czyli jak przebiega transport melaniny w skórze. Ann. Acad. Med. Siles. 2012; 66(1): 60–66.
 • 2. Trzcionka J., Buszman E. Oddziaływanie antybiotyków tetracyklino-wych z melaniną w aspekcie ich fototoksycznego działania na skórę. Ann. Acad. Med. Siles. 2003; 54–55: 55–63.
 • 3. Trzcionka J., Górna A., Buszman E. Rola melaniny w fotouczulającym dzia- łaniu sulfonamidów na skórę. Ann. Acad. Med. Siles. 2007; 61(6): 462–467.
 • 4. Beberok A., Buszman E., Zdybel M., Pilawa B., Wrześniok D. EPR examination of free radical properties of DOPA-melanin complexes with ciprofloxacin, lomefloxacin, norfloxacin and sparfloxacin. Chem. Phys. Lett. 2010; 497(1–3): 115–122.
 • 5. Buszman E., Betlej B., Wrześniok D., Radwańska-Wala B. Effect of metalions on melanin – local anaesthetic drug complexes. Bioinorg. Chem. Appl. 2003; 1(2): 113–122, doi: 10.1155/S1565363303000098.
 • 6. Fell G.L., Robinson K.C., Mao J., Woolf C.J., Fisher D.E. Skin β-endor-phin mediates addiction to UV light. Cell 2014; 157(7): 1527–1534, doi: 10.1016/j.cell.2014.04.032.
 • 7. Juzeniene A., Baturaite Z., Lagunova Z., Grigalavicius M., Porojnicu A.C., Bruland Ø.S., Moan J. Influence of multiple UV exposures on serum cobalamin and vitamin D levels in healthy females. Scand. J. Public Health 2015; 43(3): 324–330, doi:10.1177/1403494815572206.
 • 8. Toniato E., Spinas E., Saggini A., Kritas S.K., Caraffa A., Antinolfi P., Saggini R., Pandolfi F., Conti P. Immunomodulatory effects of vitamin D on skin inflammation. J. Biol. Regul. Homeost. Agents 2015; 29(3): 563–567.
 • 9. Pacholczyk M., Czernicki J., Ferenc T. Wpływ słonecznego promienio-wania ultrafioletowego (UV) na powstawanie raków skóry. Med. Pr. 2016; 67(2): 255–266, doi: 10.13075/mp.5893.00342.
 • 10. Petersen B., Philipsen P.A., Wulf H.C. Skin temperature during sun-bathing – relevance for skin cancer. Photochem. Photobiol. Sci. 2014; 13(8): 1123–1125, doi: 10.1039/c4pp00066h.
 • 11. Woźniak-Holecka J., Holecki T., Rokicka U. Sztuczne źródła promie-niowania słonecznego jako czynnik ryzyka nowotworów skóry. Ann. Acad. Med. Siles. 2009; 63(6): 75–80.
 • 12. World Health Organization. Skin cancers [on-line] dostępne https://www.who.int/uv/faq/skincancer/en/index1.html [Dostęp: 19.02.2017].
 • 13. EWG. CDC: Americans Carry Body Burden of Toxic Sunscreen Chemi-cal [on-line] dostępne http://www.ewg.org/analysis/toxicsunscreen [Dostęp: 07.02.2017].
 • 14. Bojarowicz H., Bartnikowska N. Kosmetyki ochrony przeciwsłonecznej. Część I. Filtry UV oraz ich właściwości. Probl. Hig. Epidemiol. 2014; 95(3): 596–601.
 • 15. Giokas D.L., Salvador A., Chisvert A. UV filters: From sunscreens to human body and the environment. TrAC 2007; 26(5): 360–374, doi: 10.1016/j.trac.2007.02.012.
 • 16. Kawakami C.M., Gaspar L.R. Mangiferin and naringenin affect the pho-tostability and phototoxicity of sunscreens containing avobenzone. J. Photo-chem. Photobiol. B 2015; 151: 239–247, doi: 10.1016/j.jphotobiol.2015.08.014.
 • 17. Karta charakterystyki substancji chemicznej; Benzofenon czysty, 99%. Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) – Polska. Data wydania/Data aktualizacji: 2013-09-24. Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna [on-line] dostępne http://www.poch.com.pl/1/wysw/msds_clp.php?A=524161c134bdb7240001.
 • 18. Spijker G.T., Schuttelaar M.L., Barkema L., Velders A., Coenraads P.J. Anaphylaxis caused by topical application of a sunscreen containing ben-zophenone-3. Contact Dermatitis 2008; 59(4): 248–249, doi: 10.1111/j.1600-0536.2008.01337.x.
 • 19. Pawar A.P., Gholap A.P., Kuchekar A.B., Bothiraja C., Mali A.J. Formu- lation and evaluation of optimized oxybenzone microsponge gel for topical delivery. J. Drug Deliv. 2015; 2015: 261068, doi: 10.1155/2015/261068.
 • 20. Lenique P., Machet L., Vaillant L., Bensaïd P., Muller C., Khallouf R., Lorette G. Contact and photocontact allergy to oxybenzone. Contact Dermatitis 1992; 26(3): 177–181.
 • 21. Collins P., Ferguson J. Photoallergic contact dermatitis to oxybenzone. Br. J. Dermatol. 1994; 131(1): 124–129.
 • 22. Kiec-Swierczynska M., Krecisz B., Swierczynska-Machura D. Photoal-lergic and allergic reaction to 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone (sun-screen) and allergy to cetyl alcohol in cosmetic cream. Contact Dermatitis 2005; 53(3): 169–182.
 • 23. Veysey E.C., Orton D.I. Photoallergic contact cheilitis due to oxyben-zone found in a lip cosmetic. Contact Dermatitis 2006; 55(1): 54.
 • 24. Klimová Z., Hojerová J., Beránková M. Skin absorption and human exposure estimation of three widely discussed UV filters in sunscreens – In vitro study mimicking real-life consumer habits. Food Chem. Toxicol. 2015; 83: 237–250, doi: 10.1016/j.fct.2015.06.025.
 • 25. Hanson K.M., Gratton E., Bardeen C.J. Sunscreen enhancement of UV-induced reactive oxygen species in the skin. Free Radic. Biol. Med. 2006; 41(8): 1205–1212.
 • 26. Zhang F., Zhang J., Tong C., Chen Y., Zhuang S., Liu W. Molecular interactions of benzophenone UV filters with human serum albumin revealed by spectroscopic techniques and molecular modeling. J. Hazard Mater. 2013; 263 (Pt 2): 618–626, doi:10.1016/j.jhazmat.2013.10.024.
 • 27. Pont A.R., Charron A.R., Brand R.M. Active ingredients in sunscreens act as topical penetration enhancers for the herbicide 2,4-dichloropheno-xyacetic acid. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2004; 195(3): 348–354.
 • 28. Schlumpf M., Cotton B., Conscience M., Haller V., Steinmann B., Lichtensteiger W. In vitro and in vivo estrogenicity of UV screens. Environ. Health Perspect. 2001; 109(3): 239–244.
 • 29. Dębska S., Potemski P. Leczenie hormonalne chorych na raka piersi z nadekspresją receptora HER2. Onkol. Prakt. Klin. 2010; 6(6): 301–310.
 • 30. Ma R., Cotton B., Lichtensteiger W., Schlumpf M. UV filters with antagonistic action at androgen receptors in the MDA-kb2 cell transcriptional-activation assay. Toxicol. Sci. 2003; 74(1): 43–50.
 • 31. Schreurs R.H., Sonneveld E., Jansen J.H., Seinen W., van der Burg B. Interaction of polycyclic musks and UV filters with the estrogen receptor (ER), androgen receptor (AR), and progesterone receptor (PR) in reporter gene bioassays. Toxicol. Sci. 2005; 83(2): 264–272 .
 • 32. Kunisue T., Chen Z., Buck Louis G.M., Sundaram R., Hediger M.L., Sun L., Kannan K. Urinary Concentrations of Benzophenone-type UV Filters in US Women and Their Association with Endometriosis. Environ. Sci. Technol. 2012; 46(8): 4624–4632, doi:10.1021/es204415a.
 • 33. Wan Y., Xue J., Kannan K. Occurrence of benzophenone-3 in indoor air from Albany, New York, USA, and its implications for inhalation exposure. Sci. Total Environ. 2015; 537: 304–308, doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.08.020.
 • 34. Gonzalez H., Jacobson C.E., Wennberg A.M., Larkö O., Farbrot A. Solid-phase extraction and reverse-phase HPLC: application to study the urinary excretion pattern of benzophenone-3 and its metabolite 2,4-di-hydroxybenzophenone in human urine. Anal. Chem. Insights 2008; 3: 1–7.
 • 35. Schlumpf M., Kypkec K., Vöktd C.C., Birchlerd M., Durrerb S., Faassb O., Ehnesb C., Fuetschb M., Gailleab C., Henselerb M., Hofkampe L. et al. Endocrine Active UV Filters: Developmental Toxicity and Exposure Through Breast Milk. Chimia 2008; 62: 345–351.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1a813c2e-48c0-48b6-b771-5529600473eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.