PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 2 | 87–95
Article title

Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na funkcje poznawcze i emocjonalne u chorych na epilepsję – przegląd badań

Content
Title variants
EN
The cognitive and emotional effects of deep brain stimulation in patients with epilepsy – literature review
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Epilepsja to zespół zaburzeń neurologicznych, na który – według danych Światowej Organizacji Zdrowia – cierpi niemal 50 milionów osób na świecie. Oprócz napadów padaczkowych o różnym przebiegu chorzy bardzo często doświadczają zaburzeń poznawczych i zaburzeń nastroju, którym niekiedy towarzyszą myśli samobójcze. Choroba znacznie obniża poczucie jakości życia pacjentów i utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. Niemal 40% chorych cierpi na lekooporną postać epilepsji, a wielu ma także przeciwwskazania do poddania się zabiegom chirurgicznym lub pomimo przebytego zabiegu doświadcza napadów. Sposobem leczenia, który można zaproponować tym pacjentom, jest głęboka stymulacja mózgu. W 2010 roku stymulacja jądra przedniego wzgórza została zaakceptowana w Europie jako metoda wspomagająca w leczeniu napadów częściowych u dorosłych chorych z epilepsją. Wciąż jednak trwają badania nad bezpieczeństwem i efektywnością tej metody. Obiektem badań jest też stymulacja innych struktur, ponieważ nadal poszukuje się najlepszego celu stereotaktycznego w leczeniu padaczki. Zabieg polega na stymulacji głęboko położonych struktur mózgu i jest metodą mniej inwazyjną niż metody chirurgiczne. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na skuteczność głębokiej stymulacji mózgu w redukowaniu częstości napadów padaczkowych. Ze względu na fakt, iż stymulowane struktury w większości należą do układu limbicznego, w badaniach analizujących skuteczność zabiegu coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ stymulacji na funkcje poznawcze i emocjonalne chorych. Niniejszy artykuł ma na celu przegląd badań dotyczących efektywności zabiegu i wpływu głębokiej stymulacji mózgu na funkcje neuropsychiatryczne u osób z epilepsją, zaakcentowanie zarówno pożądanych, jak i ubocznych efektów zabiegu oraz zwrócenie uwagi na znaczenie badania neuropsychologicznego w kwalifikacji pacjentów i późniejszym monitorowaniu ich stanu.
EN
Epilepsy is a quite common neurological disorders syndrome. According to the World Health Organization, epilepsy affects approximately 50 million people worldwide. Apart from seizures, epileptic patients often develop cognitive and emotional impairments, which might be accompanied by suicidal thoughts. The disease greatly decreases the quality of life of patients and also impairs their activities of daily living. Approximately 40% of epileptic patients develop a drug-resistant form of the disease and a considerable number of patients cannot undergo resective surgery or in some cases surgery fails to reduce seizures. Stimulation of the anterior nucleus of thalamus was accepted in Europe in 2010 as an adjunctive treatment method for partial-onset seizures in adults with medically refractory epilepsy. However, its safety and efficacy is still under investigation. It uses electrodes to stimulate structures located deeply in the brain and is less invasive than surgery. A number of research studies have shown the efficacy of deep brain stimulation in reducing the frequency of epileptic seizures by stimulating selected areas of the brain. However, due to the fact that many of these structures are part of the limbic system, in many studies attention is increasingly paid to the effect of stimulation on the cognitive and emotional functions of patients. The main purpose of this review is to provide an overview of research studies on the effect of deep brain stimulation on neuropsychiatric functions of patients with epilepsy, to emphasize both therapeutic and side effects of stimulation and also to highlight the importance of neuropsychological examination in the evaluation and monitoring of patients with epilepsy receiving this treatment.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
87–95
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
References
 • Andrade DM, Zumsteg D, Hamani C et al.: Long-term follow-up of patients with thalamic deep brain stimulation for epilepsy. Neurology 2006; 66: 1571–1573.
 • Antosik-Wójcińska AZ, Święcicki Ł: Zastosowanie stymulacji DBS w zaburzeniach psychicznych – szanse i zagrożenia. Psychiatr Pol 2015; 49: 791–800.
 • Antosik-Wójcińska A, Święcicki Ł, Bieńkowski P et al.: Objawy zespo- łu Otella po wszczepieniu stymulatora jądra niskowzgórzowego – psychiatryczne działania niepożądane DBS i metody postępowania w ich przypadku. Psychiatr Pol 2016; 50: 323–327.
 • Ben-Menachem E: Neurostimulation – past, present, and beyond. Epilepsy Curr 2012; 12: 188–191.
 • Boëx C, Seeck M, Vulliémoz S et al.: Chronic deep brain stimulation in mesial temporal lobe epilepsy. Seizure 2011; 20: 485–490.
 • Boon P, Vonck K, De Herdt V et al.: Deep brain stimulation in patients with refractory temporal lobe epilepsy. Epilepsia 2007; 48: 1551–1560.
 • Capecci M, Ricciuti RA, Ortenzi A et al.: Chronic bilateral subthalamic stimulation after anterior callosotomy in drug-resistant epilepsy: long-term clinical and functional outcome of two cases. Epilepsy Res 2012; 98: 135–139.
 • Cukiert A, Burattini JA, Cukiert CM et al.: Centro-median stimulation yields additional seizure frequency and attention improvement in patients previously submitted to callosotomy. Seizure 2009; 18: 588–592.
 • Da Cunha C, Boschen SL, Gómez-A A et al.: Toward sophisticated basal ganglia neuromodulation: review on basal ganglia deep brain stimulation. Neurosci Biobehav Rev 2015; 58: 186–210.
 • Defer GL, Widner H, Marié RM et al.: Core Assessment Program for Surgical Interventional Therapies in Parkinson’s disease (CAPSIT-PD). Mov Disord 1999; 14: 572–584.
 • Fins JJ, Schiff ND: Conflicts of interest in deep brain stimulation research and the ethics of transparency. J Clin Ethics 2010; 21: 125–132.
 • Fisher R, Salanova V, Witt T et al.; SANTE Study Group: Electrical stimulation of the anterior nucleus of thalamus for treatment of refractory epilepsy. Epilepsia 2010; 51: 899–908.
 • Fisher RS, Velasco AL: Electrical brain stimulation for epilepsy. Nat Rev Neurol 2014; 10: 261–270.
 • Fountas KN, Kapsalaki E, Hadjigeorgiou G: Cerebellar stimulation in the management of medically intractable epilepsy: a systematic and critical review. Neurosurg Focus 2010; 29: E8.
 • Fridley J, Thomas JG, Navarro JC et al.: Brain stimulation for the treatment of epilepsy. Neurosurg Focus 2012; 32: E13.
 • Fried I: Brain stimulation and memory. Brain 2015; 138: 1766–1767.
 • Gardner J: A history of deep brain stimulation: Technological innovation and the role of clinical assessment tools. Soc Stud Sci 2013; 43: 707–728.
 • Handforth A, DeSalles AAF, Krahl SE: Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus as adjunct treatment for refractory epilepsy. Epilepsia 2006; 47: 1239–1241.
 • Hartikainen KM, Sun L, Polvivaara M et al.: Immediate effects of deep brain stimulation of anterior thalamic nuclei on executive functions and emotion–attention interaction in humans. J Clin Exp Neuropsychol 2014; 36: 540–550.
 • Jakimowicz W: Neurologia kliniczna w zarysie. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 1981.
 • Klinger NV, Mittal S: Clinical efficacy of deep brain stimulation for the treatment of medically refractory epilepsy. Clin Neurol Neurosurg 2016; 140: 11–25.
 • Kocabicak E, Temel Y, Höllig A et al.: Current perspectives on deep brain stimulation for severe neurological and psychiatric disorders. Neuropsychiatr Dis Treat 2015; 11: 1051–1066.
 • Krishna V, Sammartino F, King NKK et al.: Neuromodulation for epilepsy. Neurosurg Clin N Am 2016; 27: 123–131.
 • Kwon OY, Park SP: Depression and anxiety in people with epilepsy. J Clin Neurol 2014; 10: 175–188.
 • Laxpati NG, Kasoff WS, Gross RE: Deep brain stimulation for the treatment of epilepsy: circuits, targets, and trials. Neurotherapeutics 2014; 11: 508–526.
 • Levy LF, Auchterlonie WC: Chronic cerebellar stimulation in the treatment of epilepsy. Epilepsia 1979; 20: 235–245.
 • Marks WJ Jr: Introduction. The expanding role of deep brain stimulation. In: Marks WJ Jr (ed.): Deep Brain Stimulation Management. Cambridge University Press, New York 2011: 1–3.
 • McLachlan RS, Pigott S, Tellez-Zenteno JF et al.: Bilateral hippocampal stimulation for intractable temporal lobe epilepsy: impact on seizures and memory. Epilepsia 2010; 51: 304–307.
 • Medtronic.com: Medtronic Receives European CE Mark Approval for Deep Brain Stimulation Therapy for Refractory Epilepsy. Available from: http://newsroom.medtronic.com/phoenix. zhtml?c=251324&p=irol-newsArticle&ID=1773303 [cited: 8 July 2017].
 • Miatton M, Van Roost D, Thiery E et al.: The cognitive effects of amygdalohippocampal deep brain stimulation in patients with temporal lobe epilepsy. Epilepsy Behav 2011; 22: 759–764.
 • Miller JP, Sweet JA, Bailey CM et al.: Visual-spatial memory may be enhanced with theta burst deep brain stimulation of the fornix: a preliminary investigation with four cases. Brain 2015; 138: 1833–1842.
 • Morace R, Di Gennaro G, Quarato P et al.: Deep brain stimulation for intractabile epilepsy. J Neurosurg Sci 2016; 60: 189–198.
 • Oh YS, Kim HJ, Lee KJ et al.: Cognitive improvement after long-term electrical stimulation of bilateral anterior thalamic nucleus in refractory epilepsy patients. Seizure 2012; 21: 183–187.
 • Ostrem JL: Patient selection. When to consider deep brain stimulation for patients with Parkinson’s disease, essential tremor, or dystonia. In: Marks WJ Jr (ed.): Deep Brain Stimulation Management. Cambridge University Press, New York 2011: 4–19.
 • Salanova V, Witt T, Worth R et al.; SANTE Study Group: Long-term efficacy and safety of thalamic stimulation for drug-resistant partial epilepsy. Neurology 2015; 84: 1017–1025.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1a5f67a9-c640-41c7-bf2f-099902fc5679
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.