PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | XVIII | 4 | 400-418
Article title

Spójność, stabilność i otwartość jako wymiary tożsamości osobistej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of presented research was to explore of personal identity with regard to its structure and content. On the basis of Seymour Epstein’s theory (1991) the exploration included both the sphere of feeling and thinking subject and the sphere of content, coded in mind and recognized as described the self. After review of specialist literature 16 identity senses were gathered and as a result of conducted research and using of Exploratory Factor Analysis the identity senses were grouped into three dimensions: Coherence, Stability and Openness. These three dimensions are treated as structural characteristics of personal identity and as such they display different levels among individuals. Theoretical and empirical meaning of Coherence, Stability and Openness are described and discussed in the article. There is also conclusion that dimension that is the most intensified in someone’s identity, it is at the same time the rule of organization of his or her identity.
Year
Volume
Issue
4
Pages
400-418
Physical description
Contributors
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
References
 • Aaker, J.L., Benet-Martínez, V., Garolera, J. (2001). Consumption symbols as carriers of culture: A study of Japanese and Spanish brand personality constructs. Journal of Personality and Social Psychology, 81 (3), 492-508.
 • Anthis, K., LaVoie, J.C. (2006). Readiness to change: A longitudinal study of changes in adult identity. Journal of Research in Personality, 40, 209-219.
 • Arnett, J.J. (2002). The psychology of globalization. American Psychologist, 57 (10), 774-783.
 • Barron, F.H., Barrett, B.E. (1996). Decision quality using ranked attribute weights. Management Science, 42 (11), 1515-1523.
 • Bauman, Z. (2007). Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Baumgardner, A.H. (1990). To know oneself is to like oneself: Self-certainty and self-affect. Journal of Personality and Social Psychology, 58 (6), 1062-1072.
 • Breakwell, G.M. (1986). Coping with threatened identities. London: Methuen.
 • Breakwell, G.M. (2010). Resisting representations and identity processes. Papers on Social Representations, 19, 6.1-6.11.
 • Campbell, J.D., Assanand, S., DiPaula, A. (2004). Cechy strukturalne pojęcia Ja a przystosowanie. W: A. Tesser, R.B. Felson, J.M. Suls (red.), Ja i tożsamość. Perspektywa psychologiczna (s. 70-88) (przekł. A. Karolczak). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Cheek, J.M., Briggs, S.R. (1982). Self-consciousness and aspects of identity. Journal of Research in Personality, 16, 401-408.
 • Chen, K.H., Lay, K.L., Wu, Y.C., Yao, G. (2007). Adolescent self-identity and mental health: The function of identity importance, identity firmness, and identity discrepancy. Chinese Journal of Psychology, 49 (1), 53-72.
 • Côté, J.E., Levine, C.G. (2002). Identity formation, agency, and culture: A social psychological synthesis. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Epstein, S. (1991). Cognitive-experiential self-theory: An integrative theory of personality. W: R. Curtis (red.), The relational self: Theoretical convergences in psychoanalysis and social psychology (s. 111-137). New York: Guilford Press.
 • Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.
 • Gergen, K.J. (2009). Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym (przekł. M. Marody). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giddens, A. (2007). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności (przekł. A. Szulżycka). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hermans, H.J.M., Hermans-Jansen, E. (2000). Autonarracje: Tworzenie znaczeń w psychoterapii (przekł. P. Oleś). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Higgins, E.T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94 (3), 319-340.
 • James, W. (1892/2002). Psychologia. Kurs skrócony (przekł. M. Zagrodzki). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jarymowicz, M. (1989). Próba konceptualizacji pojęcia „tożsamość”: spostrzegana odrębność Ja – Inni jako atrybut własnej tożsamości. Przegląd Psychologiczny, 32 (3), 655-669.
 • Jarymowicz, M. (2002). Psychologia tożsamości. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (s. 107-125). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kozielecki, J. (2007). Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kozielecki, J. (2009). Psychotransgresjonizm – zarys nowego paradygmatu. W: J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii (s. 330-347). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Levine, C. (2001). Questions concerning ego identity and its health: A commentary on Schwartz’s „The evolution of Eriksonian and Neo-Eriksonian identity theory and research”. Identity: An International Journal of Theory and Research, 1 (1), 77-80.
 • Levine, C. (2003). Introduction: Structure, development, and identity formation. Identity: An International Journal of Theory and Research, 3 (3), 191-195.
 • Luyckx, K., Goossens, L., Soenens, B., Beyers, W., Vansteenkiste, M. (2005). Identity statuses based on 4 rather than 2 identity dimensions: Extending and refining Marcia’s paradigm. Journal of Youth and Adolescence, 34 (6), 605-618.
 • Mandrosz-Wróblewska, J. (1988). Strategie redukowania problemów tożsamościowych: Różnicowanie JA – MY i MY – ONI. W: M. Jarymowicz (red.), Studia nad spostrzeganiem relacji JA – INNI: tożsamość, indywiduacja, przynależność (s. 125-161). Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Marcia, J.E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3 (5), 551-558.
 • Märtsin, M. (2010). Identity in dialogue: Identity as hyper-generalized personal sense. Theory and Psychology, 20 (3), 436-450.
 • McAdams, D.P. (2001). The person: An integrated introduction to personality psychology (wyd. 3). Forth Worth: Hartcourt Brace College Publishers.
 • Obuchowski, K. (2000). Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Oleś, P.K. (2008). O różnych rodzajach tożsamości oraz ich stałości i zmianie. W: P.K. Oleś, A. Batory (red.), Tożsamość i jej przemiany a kultura (s. 41-84). Lublin-Warszawa: Wydawnictwo KUL – Polska Akademia Nauk.
 • Oleś, P.K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Osgood, C.E., Suci, G.J. (1955). Factor analysis of meaning. Journal of Experimental Psychology, 50 (5), 325-338.
 • Pelham, B.W. (1991). On confidence and consequence: The certainty and importance of self-knowledge. Journal of Personality and Social Psychology, 60 (4), 518-530. Straś-Romanowska, M. (2008). Tożsamość w czasach dekonstrukcji. W: B. Zimoń-Dubownik, M. Gamian-Wilk (red.), Oblicza tożsamości: perspektywa interdyscyplinarna (s. 19-30). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Stryker, S., Serpe, R.T. (1994). Identity salience and psychological centrality: Equivalent, overlapping, or complementary concepts? Social Psychology Quarterly, 57 (1), 16-35.
 • Trzebińska, E., Dowgiert, A. (2005). Polipsychizm: pożytki i koszty związane z wielowymiarowością tożsamości. Przegląd Psychologiczny, 48 (1), 75-94.
 • Trzebińska, E., Miś, T., Rutczyńska, I. (2003). Wielorakie JA i jedność tożsamości: ujęcie doświadczeniowo-analityczne. Roczniki Psychologiczne, 6, 5-25.
 • Vallacher, R.R., Nowak, A. (2004). Krajobrazy autorefleksji: mapowanie szczytów i dolin oszacowań własnej osoby. W: A. Tesser, R.B. Felson, J.M. Suls (red.), Ja i tożsamość. Perspektywa psychologiczna (s. 43-69) (przekł. A. Karolczak). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Vignoles, V.L., Regalia, C., Manzi, C., Golledge, J., Scabini, E. (2006). Beyond self-esteem: Influence of multiple motives on identity construction. Journal of Personality and Social Psychology, 90 (2), 308-333.
 • Von Bertalanffy, L. (1933/1962). Modern theories of development: An introduction to theoretical biology. New York: Harper Torchbooks.
 • Werner, H. (1957). The concept of development from a comparative and organismic point of view. W: D.B. Harris (red.), The concept of development (s. 125-148). Minneapolis: University of Minnesota Press.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-19aaa80d-5e49-4cd5-92df-1c1ad2fb4c16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.