Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | XXIV | 2 | 241–255

Article title

Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu w ujęciu DSM-5 implikacje dla praktyki klinicznej

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
W 2013 roku, po pracach trwających blisko 20 lat, wprowadzono piątą edycję DSM, która przyniosła rewolucyjną zmianę w sposobie postrzegania uzależnienia. Trudności związane z piciem alkoholu postrzegane są w sposób dynamiczny i mają stopniowalny charakter, a jednym z fundamentalnych aspektów świadczących o zaburzeniu jest upośledzona kontrola. Wywarło to ogromny wpływ na proces samego leczenia osób uzależnionych oraz utorowało drogę do wprowadzenia programów ograniczania picia. Wyzwaniem, przed którym stoją terapeuci, jest rozpoznawanie przejawów pogłębiającego się procesu upośledzenia kontroli, zanim osiągnie on postać ciężkiego nieodwracalnego zaburzenia. Celem artykułu jest prezentacja zjawiska upośledzenia kontroli jako jednej z głównych cech zaburzenia używania alkoholu według DSM-5. Zaprezentowane zostaną poszczególne objawy zaliczane do grupy upośledzenia kontroli według DSM-5. Opisane zostaną obszary oraz wymiary składające się na zaburzenie upośledzenia kontroli: kontrolowanie picia oraz doświadczanie głodu alkoholu. Wartość praktyczną tekstu stawią zebrane twierdzenia bądź pytania diagnostyczne.

Year

Volume

Issue

2

Pages

241–255

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-19824d06-3b2a-4ff0-b624-e302b6710773
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.