PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 50 | 342–348
Article title

Ciąża heterotopowa. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Heterotopic pregnancy. A case report
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Heterotopic pregnancy is the coexistence of living or dead intrauterine pregnancy, single
or multiple, and extrauterine pregnancy located in the oviduct, ovary, uterine corner, cervix
or peritoneal cavity. This condition is very rare (1:30 000 pregnancies). Nevertheless,
in the latter years because of the development and accessibility of assisted reproductive
techniques, the incidence of heterotopic pregnancies increased to 1:100 of pregnancies.
The aim of this report is to present a case of early recognized intrauterine and extrauterine
pregnancy. The case refers to 25‑year‑old patient, pregnant for the second time, in
more or less 6th week of gestation, who had not been stated any heterotopic pregnancy
incidence risk factors. After the observation lasting for several days in the Clinic, the presence
of a living intrauterine and coexisting extrauterine pregnancy located in the right
oviduct was stated. The patient had her right oviduct removed by means of laparoscopy.
After the surgery the patient with the living intrauterine pregnancy was released from the
Clinic. Normal further course of intrauterine pregnancy. The patient gave birth around
her expected delivery date. The presented case indicates the significance of correctly and
carefully performed ultrasound examination. Moreover, it is a warning for the doctors
performing ultrasound examinations in the early weeks of pregnancy – the visualization
of a normal pregnancy in the ultrasound examination does not release the examiner from
a necessity of precise imaging of adnexa of the uterus. Early diagnosis of this pathology,
thanks to a precise ultrasound examination, decreases the risk of complication incidence
as well as women mortality.
PL
Ciąża heterotopowa jest to współistnienie żywej lub obumarłej, pojedynczej lub mnogiej
ciąży wewnątrzmacicznej oraz pozamacicznej umiejscowionej w jajowodzie, jajniku,
rogu macicy, szyjce macicy lub w jamie otrzewnowej. Sytuacja taka występuje
dość rzadko (1:30 000 ciąż). Jednak w ostatnich latach w związku z rozwojem i rozpowszechnieniem
technik wspomaganego rozrodu częstość występowania ciąż heterotopowych
wzrosła do 1:100 ciąż. Celem pracy jest przedstawienie przypadku rozpoznania
współistnienia ciąży wewnątrzmacicznej oraz pozamacicznej we wczesnym
okresie jej trwania. Przypadek dotyczy 25‑letniej pacjentki w ciąży drugiej, mniej więcej
w 6. tygodniu, u której nie stwierdzono czynników ryzyka wystąpienia ciąży heterotopowej.
Po kilkudniowej obserwacji w Klinice u pacjentki rozpoznano obecność
żywej ciąży wewnątrzmacicznej oraz współistniejącej ciąży pozamacicznej umiejscowionej
w prawym jajowodzie. Wykonano laparoskopowe usunięcie jajowodu prawego.
Po operacji kobieta z zachowaną żywą ciążą wewnątrzmaciczną została wypisana
z Kliniki. Dalszy przebieg ciąży wewnątrzmacicznej był prawidłowy. Pacjentka urodziła
w terminie porodu. Przedstawiony przypadek wskazuje na istotne znaczenie
prawidłowo i dokładnie przeprowadzonego badania ultrasonograficznego. Ponadto
jest przestrogą dla lekarzy wykonujących to badanie we wczesnych tygodniach ciąży
– uwidocznienie w badaniu ultrasonograficznym prawidłowej ciąży wewnątrzmacicznej
nie zwalnia badającego od dokładnego zobrazowania okolicy przydatków.
Wczesne rozpoznanie tej patologii dzięki dokładnemu badaniu ultrasonograficznemu
zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań, jak również śmiertelność kobiet.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
50
Pages
342–348
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Reece EA, Petrie RH, Sirmans MF, Finster M, Todd WD: Combined intrauterine and extrauterine gestations: a review. Am J Obstet Gynecol 1983; 146: 323–330.
 • 2. Tal J, Haddad S, Gordon N, Timor‑Tritsch I: Heterotopic pregnancy after ovulation induction and assisted reproductive technologies: a literature review from 1971 to 1993. Fertil Steril 1996; 66: 1–12.
 • 3. Wyględowski J, Sawicki W, Cendrowski K, Mazurek‑Kantor J, Stelmachów J: Case of co‑existent intra‑ and extrauterine pregnancy. Med Sci Monit 1998; 4: CS522–CS525.
 • 4. Walker DJ, Clarke TC, Kennedy CR: Heterotopic ectopic and intrauterine pregnancy after embryo replacement. Br J Obstet Gynaecol 1993; 100: 1048–1049.
 • 5. Dündar Ö, Tütüncü L, Müngen E, Muhcu M, Yergök YZ: Heterotopic pregnancy: tubal ectopic pregnancy and monochorionic monoamniotic twin pregnancy: a case report. Perinatal Journal 2006; 14: 96–100.
 • 6. Ince U, Osmanağaoğlu MA, Bozkaya H: A ruptured cornual ectopic pregnancy at 18 weeks’ gestation: a case report. The Internet Journal of Gynecology and Obstetrics 2008; 9.
 • 7. Wright A, Kowalczyk CL, Quintero R, Leach RE: Selective embryo reduction in a heterotopic pregnancy using potassium chloride injection resulting in a hematosalpinx. Fertil Steril 1996; 66: 1028–1030.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-19824c0d-0644-44b7-a986-bf814c794d48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.