PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 5 | 337–343
Article title

Czy na pewno nadszedł czas pisać epitafium dla eponimów w anatomii i naukach klinicznych?

Content
Title variants
EN
Has the time really come to write the epitaph for eponyms in anatomy and clinical sciences?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczące problematyki stosowania nazewnictwa eponimicznego w anatomii prawidłowej. Anatomia jako jedna z dziedzin medycyny, obok dyscyplin ściśle klinicznych posiada bogate nazewnictwo eponimiczne. W języku potocznym eponimem nazywamy termin lub pojęcie, pochodzące od nazwy własnej; w medycynie eponim określa jednostki i objawy chorobowe oraz pojęcia anatomiczne i fizjologiczne biorące swoją nazwę od nazwisk ludzi, którzy opisali je po raz pierwszy. Kwestiami spornymi w tej materii są i nadal będą problemy z pisownią, odmianą oraz wymową tych nazw. Panuje powszechne przekonanie, że celem stosowania nazewnictwa eponimicznego jest chęć oddania czci wybitnym ludziom nauki, którzy skierowali swoje wysiłki na opisanie bądź odkrycie np. danej struktury anatomicznej. Obecnie, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, odchodzi się od stosowania nazewnictwa eponimicznego na rzecz mianownictwa opisowego. Mimo to w wielu zagranicznych podręcznikach do nauki anatomii eponimy wciąż funkcjonują, a nawet są przez autorów preferowane. Szczególnie jest to widoczne w krajach niemieckojęzycznych, trochę mniej w krajach anglo-saskich.
EN
This study presents information concerning the issues of applying eponymous nomenclature in anatomy. Anatomy as one of fields of medicine, besides strictly clinical disciplines, has extensive eponymous nomenclature. In general terms , an eponym is a term or notion taking its name from the surnames of persons who are most often the discoverers. Issues of contention on that subject are and will continue to be problems with the spelling, variation and pronunciation of these names. Currently there is a widespread belief that the aim of applying eponymous nomenclature is the desire to honour outstanding scholars who have dedicated their efforts to describing or discovering, for example, a set of anatomical structure. At present according to the guidelines of the Polish Anatomical Society, applying eponymous nomenclature for descriptive nomenclatures should be avoided. Yet in many foreign textbooks on the research of anatomy, authors pay particular attention to eponymous nomenclature. It is particularly visible in German-speaking countries, a little less in Anglo-Saxon countries.
Keywords
Discipline
Year
Volume
67
Issue
5
Pages
337–343
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18 40-762 Katowice tel. +48 32
 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Mora B., Bosch X. Medical eponyms: time for a name change. Arch. Intern. Med. 2010; 170: 1499–500.
 • 2. Żmigrodzki P., Bańko M., Grochowski M., Kowalik W., Przybylska R. Wielki słownik języka polskiego. Warszawa 2007: 78.
 • 3. Kopaliński W. Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 2003: 56.
 • 4. Jana N., Barik S., Arora N. Current use of medical eponyms need for global uniformity in scientific publications. BMC. Med. Res. Methodol. 2009; 9: 18.
 • 5. Whitworth J.A. Should eponyms be abandoned? BMJ 2007; 335: 425.
 • 6. Woywodt A., Matteson E. Should eponyms be abandoned? BMJ 2007; 335: 424.
 • 7. Bartolucci S., Forbis P. Stedman’s medical eponyms. Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore 2005.
 • 8. Whitmore I. Terminologia anatomica: new terminology for the new anatomist. Anat Rec. 1999; 257: 50–53.
 • 9. Gobée O. P., Jansma D., DeRuiter M.C. Anatomical Terms.info: heading for an online solution to the anatomical synonym problem hurdlesin data-reuse from the Terminologia Anatomica and the foundational model of anatomy and potentials for future development. Clin. Anat. 2011; 24: 817–830.
 • 10. Sedivy R. Rokitansky's diseases and cause of death: A short pathological and historical discourse. Wien. Med. Wochenschr. 2010; 160: 147–151.
 • 11. Halioua B. Does Rene Leriche merit eponymous distinction? Int. J. Cardiol. 2008; 124: 1–5.
 • 12. Cubelli R., Della Sala S. Eponyms to forget. Cortex. 2008; 44: 1137–1138.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-198077fa-2486-4d8a-86fe-87f668909f4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.