PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 6 | 69-74
Article title

Rola interleukiny-5 i eotaksyny-2 w powstawaniu nacieków eozynofilowych w tkance polipów nosa

Content
Title variants
EN
The role of interleukin-5 and eotaxin-2 in the creation of eosilophilic infiltrations in nasal polyps tissue
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono problem etiopatogenezy polipów błony śluzowej nosa. Przedstawiono rolę nacieków eozynofilowych w ich genezie oraz zaprezentowano obecnie obowiązujący ich podział. Omówiono znaczenie w powstawaniu polipów nosa czynnika wzmagającego proliferację komórek zapalnych – interleukiny-5 oraz pobudzającego ich chemotaksję – eotaksyny-2.
EN
The paper presents the problem of etiopathogenesis of nasal polyps, presentation the role of eosinophilic infi ltration in nasal polyps genesis as well as description of the current partition of them. The paper also presents the discussion on the role of polyps’ factor creation, which causes the increase of infl ammatory cells proliferation – interleukin-5 as well as stimulation of their chemotaxis–eotaxin-2.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
6
Pages
69-74
Physical description
Contributors
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, 41-200 Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3; tel. (32) 720 77 00, fax (32) 266 36 30
 • Katedra i Kliniczny Oddział Laryngologii w Zabrzu SUM w Katowicach
 • Katedra i Kliniczny Oddział Laryngologii w Zabrzu SUM w Katowicach
 • SP Szpital Miejski, Oddział Otolaryngologii w Sosnowcu
References
 • 1. Mygind N., Lildholdt T. Nasal Polyposis An infl ammatory disease and its treatment. Munksgaard, Copenhagen, 1997: 44-48.
 • 2. Pietruszewska W., Olejniczak I., Józefowicz-Korczyńska M., Gryczyński M. Badania nad etiopatogenezą polipów nosa. Otolaryngologia Polska 2006, 60, 4: 551- 557.
 • 3. Pawankar R. Nasal poloyposis: an update. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunonology 2003; 3: 1-6.
 • 4. Tryka E., Skomra D., Klatka J., Gieroba R., Olszański W. Proliferacja komórek nabłonka polipów nosa. Otolaryngologia Polska 2005; 59, 4: 523-526.
 • 5. Rostkowska-Nadolska B., Pośpiech L., Preś K. Rola cytokin w polipach nosa. Otolaryngologia 2006; 5, 1-6.
 • 6. Alatas N., Baba F., San I., Kurcer Z. Nasal polyp diseases in allergic and nonallergic patients and steroid therapy. Otolaryngology- Head and Neck Surgery 2006; 135: 236-242.
 • 7. Watanabe K., Kanaizumi E., Shirasaki H., Himi T. Eff ects of glucocorticoids on infi ltrating cells and epithelial cells of nasal polyps. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 2004; 113.
 • 8. Otto B.A., Wenzel S.E. The role of cytokines in chronic rhinosinusitis with nasal polyps. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 2008; 16: 270-274.
 • 9. Olze H., Forster U., Zuberbier T., Morawietz L., Luger E.O. Eosinophilic nasal polyps are a rich source of Eotaxin, Eotaxin- 2 and Eotaxin-3. Rhinology 2006; 44: 145-150.
 • 10. Fan G.K., Wang H., Takenaka H. Eosinophil infi ltration and activation in nasal polyposis. Act Oto-Laryngologica 2007; 127: 521-526.
 • 11. Gevaert P., Lang-Loidolt D., Lackner A. i wsp. Nasal IL-5 levels determine the response to anti-IL-5 treatment in patients with nasal polyps. J Allergy Clin Immunl 2006; 118:1133-41.
 • 12. Schaefer D., Meyer J.E., Pods R. i wsp. Endothelial and Epithelial Expression of Eotaxin-2 (CCL24) in Nasal Polyps. Int Arch Allergy Immunol 2006; 140: 205- 214.
 • 13. Jurkiewicz D. Współczesne poglądy na leczenie polipów nosa. Polski Merkuriusz Lekarski 2006; 20, 119: 591-597.
 • 14. Fal A., Rosiek M., Biegus J., Małoleprzy J. Eotaksyna i jej rola w patofi zjologii zapalenia eozynofi lowego. Alergia Astma Immunologia 2003; 8: 19-24.
 • 15. Baraniuk J., Maibach H. Pathophysiological clclassifi cation of chronic rhinosinusitis. Respiratory Research 2005; 6:149.
 • 16. Gromek I., Krzeski A. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa. Magazyn Otorynolaryngologiczny, Wydanie specjalne, 2009, styczeń.
 • 17. Milburn M.V., Hassell A.M., Lambert M.H. i wsp. A novel dimer confi guration revealed by the crystal structure at 2.4 A resolution of human interleukin-5. Nature 1993; 363: 172-176.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1975cb30-c98f-4489-8ac1-724d8f96586e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.