PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 2 | 116–120
Article title

Negatywne aspekty związków friends with benefits

Content
Title variants
EN
The negative aspects of friends with benefits relationships
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Związek friends with benefits (FWB) (w dosłownym tłumaczeniu: ‘przyjaciele z korzyścią/bonusem’) jest to relacja między przyjaciółmi przeciwnej płci, których łączą powtarzalne kontakty seksualne, pozbawione jednak romantycznego zaangażowania. W Polsce temat ten podejmowany jest na razie przede wszystkim w prasie popularnej czy na portalach internetowych, natomiast w Stanach Zjednoczonych badania dotyczące związków FWB, mimo że prowadzone zaledwie od około dziesięciu lat, mają wielokierunkowy charakter. Jednym z analizowanych obszarów są negatywne i problematyczne aspekty tego rodzaju relacji. W niniejszym artykule została podjęta próba podsumowania tego właśnie kierunku badań. Przeanalizowano takie wady związków FWB, jak: brak otwartej, bezpośredniej komunikacji między partnerami, brak jasnych zasad oraz reguły trudne do zaakceptowania i realizacji, negatywne emocje doświadczane przez ich uczestników, różnice między płciami w sposobie traktowania związku, wysokie ryzyko niepochlebnej oceny społecznej i niebezpiecznych konsekwencji zdrowotnych. Wykazano, że wady te, nasilając niejednoznaczność związku, wywołując konflikty między partnerami, generując złe emocje, mają destrukcyjny wpływ na związek – między innymi osłabiają jego trwałość, a także na jego uczestników – na przykład narażają ich na ryzyko niepożądanych konsekwencji psychologicznych. Ponadto kształtują negatywny obraz związków FWB w społeczeństwie. Powodują ich niekorzystną ocenę i zniechęcają do angażowania się w ten rodzaj relacji. Z drugiej strony w pracy podkreślono konieczność zwrócenia uwagi także na zalety związków FWB, co jest przedmiotem innego, nie mniej istotnego nurtu badań omawianego zjawiska.
EN
Friends with benefits relationships (FWBR) mean cross-sex friends who engage in sexual activities on repeated occasions without romantic commitment. In Poland information about this phenomenon can be found predominantly in popular press or on the Internet. In the United States the studies on FWBR have lasted only for about a decade, but they are conducted in multiple directions. One of the analysed areas are negative and problematic aspects of this kind of relationships. The aim of this article is an attempt to summarize this particular direction of research. The authors analysed the disadvantages of FWBRs, such as: the lack of direct and open communication between partners, the lack of explicit rules or rules which are difficult to accept and fulfil, a possibility of experiencing negative emotions, gender differences in attitudes toward the relationship, a high risk of social disapproval and dangerous health consequences. The authors proved that through increasing ambiguity, provoking conflicts and generating negative emotions they have negative impact on the relationship itself – by weakening it, as well as on its participants – by exposing them to the risk of negative psychological consequences. Furthermore, they create a negative image of such relationships in society – by causing their negative evaluation and discouraging people to engage in them. However, we have also emphasized the necessity to draw attention to the advantages of FWBRs, which are the subject of another very important direction of research on this phenomenon.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
116–120
Physical description
Contributors
 • W trakcie prowadzenia badań: Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki. Kierownik Instytutu: dr hab. Eelonora Bielawska-Batorowicz, prof. nadzw. UŁ
 • Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik
References
 • 1. Hughes M., Morrison K., Asada K.J.K.: What’s love got to do with it? Exploring the impact of maintenance rules, love attitudes, and network support on friends with benefits relationships. Western Journal of Communication 2005; 69: 49–66.
 • 2. Weaver A.D., MacKeigan K.L., MacDonald H.A.: Experiences and perceptions of young adults in friends with benefits relationships: a qualitative study. Can. J. Hum. Sex. 2011; 20: 41–53.
 • 3. Levine T.R., Mongeau P.A.: Friends with Benefits. A precarious negotiation. W: Bruce M., Stewart R.M. (red.): College Sex – Philosophy for Everyone: Philosophers with Benefits. Wiley-Blackwell Publishing, Oxford 2010: 91–102.
 • 4. Reis M., Klinikowski C., Kaup E.: Are there really any benefits? A study on friends-with-benefits and roles uncertainty and liking play in the relationship. Presentation at the 103rd Convention of the Eastern Communication Association, 26–29 April, 2012, Cambridge, Massachusetts. Adres: http://cklinikowski. weebly.com/communication-research.html.
 • 5. Karlsen M., Træen B.: Identifying “friends with benefits” scripts among young adults in the Norwegian cultural context. Sex. Cult. 2012; 17: 83–99.
 • 6. Bisson M.A., Levine T.R.: Negotiating a friends with benefits relationship. Arch. Sex. Behav. 2009; 38: 66–73.
 • 7. Goodboy A.K., Myers S.A.: Relational maintenance behaviors of Friends with Benefits: investigating equity and relational characteristics. Human Communication 2008; 11: 71–86.
 • 8. Mongeau P.A., Ramirez A., Vorell M.: An initial investigation of a sexual but not romantic relationship. Paper presented at the Annual Convention of the Western States Communication Association, 14–18 February, 2003, Salt Lake City, Utah.
 • 9. Puentes J., Knox D., Zusman M.E.: Participants in “friends with benefits” relationships. Coll. Stud. J. 2008; 42: 176–180.
 • 10. McGinty K., Knox D., Zusman M.E.: Friends with benefits: women want “friends,” men want “benefits”. Coll. Stud. J. 2007; 41: 1128–1131.
 • 11. Smith K.J.K., Morrison K.: The philosophy of Friends with Benefits. What college students think they know. W: Bruce M., Stewart R.M. (red.): College Sex – Philosophy for Everyone: Philosophers with Benefits. Wiley-Blackwell Publishing, Oxford 2010: 103–114.
 • 12. Eisenberg M.E., Ackard D.M., Resnick M.D., Neumark-Sztainer D.: Casual sex and psychological health among young adults: is having “friends with benefits” emotionally damaging? Perspect. Sex. Reprod. Health 2009; 41: 231–237.
 • 13. Owen J., Fincham F.D.: Effects of gender and psychosocial factors on “friends with benefits” relationships among young adults. Arch. Sex. Behav. 2011; 40: 311–320.
 • 14. Lehmiller J.J., VanderDrift L.E., Kelly J.R.: Sex differences in approaching friends with benefits relationships. J. Sex Res. 2011; 48: 275–284.
 • 15. Gusarova I., Fraser V., Alderson K.G.: A quantitative study of “friends with benefits” relationships. Can. J. Hum. Sex. 2012; 21: 41–59.
 • 16. Epstein M., Calzo J.P., Smiler A.P., Ward L.M.: “Anything from making out to having sex”: men’s negotiations of hooking up and friends with benefits scripts. J. Sex Res. 2009; 46: 414–424.
 • 17. VanderDrift L.E., Lehmiller J.J., Kelly J.R.: Commitment in friends with benefits relationships: implications for relational and safe-sex outcomes. Pers. Relatsh. 2012; 19: 1–13.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-192113a3-c03f-41cc-bb2a-2b7d18b6960c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.